Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Zarządzenia

Szkoła > Dokumenty

ZARZĄDZENIE Nr 7 dyrektora Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich z dn. 24 marca 2020 r.
ZARZĄDZENIE nr 6 dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 12 marca 2020 r.
Szanowni Państwo!
W związku z zagrożeniem epidemicznym i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jako dyrektor szkoły informuję, że od dn. 25 marca 2020 r. (tzn. od środy) rozpoczyna się obowiązkowa realizacja podstawy programowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odbieranie informacji w dzienniku elektronicznym i innych formach zdalnych jest obowiązkowe przez uczniów. Będzie także monitorowana frekwencja uczniów po kontakcie z Państwem jako rodzicami. Dodatkowo informuję, że cały czas udostępniamy Państwu aktualne loginy i hasła do dziennika elektronicznego w czasie pracy szkoły, tzn. w godz. 8.00 - 13.00 (tel. 874212058 - prosimy o  kontakt tych z Państwa, którzy mają nieaktualne hasła lub ich nie posiadają). Prosimy, by Państwa dzieci potraktowały realizację zajęć w sposób odpowiedzialny, bo taki obowiązek nakładają na nas przepisy oświatowe. Z góry dziękuję za dotychczasową współpracę, bo wiem, że do tej pory wielu uczniów realizowało zadane prace bardzo systematycznie. Proszę jednocześnie o zapoznanie się z poniższym zarządzeniem dyrektora szkoły w celu sprawniejszej realizacji zadań edukacyjnych. Dodatkowo zaznaczę, że będziecie Państwo otrzymywać informacje o tym, co powinny realizować Wasze dzieci w ciągu kolejnych dni, tygodni. Pierwsza informacja pojawi się już jutro i zostanie ona przesłana przez wychowawców klas oraz dodatkowo przez dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym.
Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, licząc na współpracę i zrozumienie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

ZARZĄDZENIE nr 7/2018
dyrektora szkoły
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019
w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 ustęp 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w terminach:
1. 02 listopada 2018 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
2. 07 stycznia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 2 rozporządzenia).
3. 12 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
4. 15 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
5. 16 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
6. 17 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
7. 02 maja 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
§ 2
Szkoła w dniach wolnych od lekcji organizuje się zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Szkoła poinformuje uczniów i rodziców  na tydzień przed dniem wolnym o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tzn. 27 września 2018 r.
Dyrektor szkoły
Anna Skrypoczka

ZARZĄDZENIE nr 5/2017dyre ktora szkoły z dnia 28.09.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 Ustęp 3.” Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dziennik Ustaw z dnia 28 sierpnia 2017 r. Poz. 1603) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich:
1. 02 listopada 2017 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
2. 03 listopada 2017 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
3. 20 kwietnia 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
4. 30 kwietnia 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
5. 02 maja 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
6. 04 maja 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
7. 01 czerwca 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).

§ 2
Szkoła w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Szkoła poinformuje uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich na tydzień przed dniem wolnym o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyrektor szkoły
(- Anna Skrypoczka)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego