Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Z lekcji

Archiwum > 2018/2019 > Ciekawostki

FRIDA KAHLO - MALARKA ZNANA CZY NIEZNANA
13 marca 2019 r. w naszej szkole przywitaliśmy specjalnego Gościa, panią Justynę Dziadak, mieszkankę Wydmin. Pani Justyna jest osobą niepełnosprawną, choruje na dysplazję i dyskopatię, przeszła kilka operacji kręgosłupa.
Pani Justyna odwiedziła nas, żeby opowiedzieć młodzieży z kl. IV - VIII i kl. III gimnazjum o sobie oraz o postaci, która stała się dla niej inspiracją w artystycznym tworzeniu, o malarce Fridzie Kahlo. Pani Justyna jest pisarką i malarką. Tworzy ciekawe i cieszące oko obrazy, grafiki i kolaże. Pisze też wiersze i listy. Malując obrazy, Pani Justyna wzoruje się na twórczości znanej, meksykańskiej malarki, Fridzie. Jest jej wielką fanką, ponieważ Frida również była osobą niepełnosprawną i wiele je łączy. Pani Justyna pokazała nam swoje prace i opowiedziała o historii ich powstania.mPani Dziadak jest przykładem silnej i odważnej kobiety. Jest wielkim wzorem do naśladowania i przykładem osoby, która pokazuje, że niepełnosprawność nie przeszkadza w realizowaniu swoich pasji i spełnianiu marzeń. Pokazuje, że mimo choroby, która utrudnia codzienne życie, jest takim samym człowiekiem jak każdy z nas.Bardzo dziękujemy bohaterce za taki przekaz, który wywołał w wielu kolegach i koleżankach chwilę refleksji i zadumy nad codziennością.
Julita Gąsecka,uczennica kl. VII SP.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
5 lutego po raz 15. w Polsce obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), którego podejmowane działania realizowane były pod hasłem „Działajmy Razem”. Nasza szkoła również włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji, której celem jest podwyższenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienia, czy zamieszczanie szkodliwych  treści w sieci. W szkole realizowane były różnorodne zadania.
• Uczniowie  klas 0 – III uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez grupę uczniów klasy V, podczas których w bardzo przejrzysty i ciekawy sposób dowiedzieli się o tym, co to jest Internet, co można, a czego nie można robić w Internecie, co to są wirusy, dane osobowe, hasło, login, co oznacza słowo Phishing” oraz jakie inne zagrożenia mogą nas spotkać w Internecie.
• Na zajęciach plastycznych wykonywali prace plastyczne na temat bezpieczeństwaw sieci, kolorowali kolorowanki.
• W trakcie zajęć przy użyciu tablicy dotykowej uczniowie obejrzeli film edukacyjny  „Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny Internet” oraz „Przygody Plika i Foldera w sieci”,
• Grali w Interlandię, przygodę w sieci, która przedstawia najważniejsze aspekty bezpieczeństwa w Internecie.
• W klasach IV - VIII SP oraz kl. III gimnazjum na lekcjach informatyki przeprowadzono rozmowy dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Po obejrzeniu filmów „Gdzie jest  Mimi?” oraz „Dzień z życia”, rozmawialiśmy na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą wirtualny świat.
•  Uczniowie obejrzeli filmy: Sieciaki.pl – Misja bezpieczny Internet”, „ Przygody Plika i Foldera w sieci” , „Owce w sieci”. Dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, zagrożeniami związanymi z korzystania przez dzieci z  telefonów komórkowych i innych nowych technologii,
• Ponadto uczniowie klas IV – VI wykonali plakaty o tematyce bezpieczeństwa
w Internecie.
•  Rodzicom przekazaliśmy ulotki informacyjne zawierające porady dotyczące zasad bezpiecznego Internetu
Wszelkie działania pozwoliły osiągnąć zamierzone cele, przybliżyły kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. Zajęcia łączące naukę z zabawą i twórczością artystyczną wciągają uczniów i doskonale spełniają swoją rolę edukacyjną. Koordynatorami  działań były: Olga Krupa i Magda Majcher. Należy pamiętać, że
„ Internet jest wspaniałym źródłem informacji, narzędziem do nauki i oknem na świat. Korzystać z niego należy jednak w sposób świadomy i bezpieczny”
Olga Krupa – nauczyciel zajęć informatycznych


PIERWSZE KROKI W KODOWANIU
JIMU ROBOT TO .... zestaw klocków zawierających jednostkę główną do sterowania, serwo silniki do poruszania robotem oraz czujniki. Elementy te pozwalają na tworzenie trzech rodzajów robotów o różnych kształtach, funkcjach i możliwościach przemieszczania się. Procesowi budowy robota towarzyszy animowana instrukcja 3D, która pozwala obejrzeć pracę na wszystkich etapach z każdej strony (obrót o 360 stopni). Wszystko to możliwe jest z poziomu aplikacji dostępnej na telefon, tablet. I takie właśnie klocki ASTROBOT Jimu robot otrzymali uczniowie klas I-III, którzy od lutego 2019 r. uczestniczą w innowacyjnych zajęciach z robotyki. Nauka składania i programowania odbywa się na zajęciach komputerowych oraz na zajęciach dodatkowych i przerwach międzylekcyjnych. Programowalne modele JIMU Robot wykorzystują  język programowania  zbliżony do Blockly/Scratch. Uczniowie klas młodszych stawiają swoje  pierwsze kroki w programowaniu poprzez kodowanie. Nauka kodowania ujęta jest również w treściach nowej podstawy programowej. Początki jak zwykle są trudne, ale końcowy rezultat dostarcza uczniom dużo radości i satysfakcji. Zbudowaliśmy trzy roboty i ułożyliśmy dla nich proste programy. Do tej pory przy składaniu uczestniczyli sami chłopcy. Myślę, że niebawem i dziewczyny pochwalą się swoimi osiągnięciami w tej dziedzinie. Robotyka pomaga kształtować kluczowe kompetencje współczesnego świata takie jak twórczość, kreatywność, innowacyjność. Kompetencje te zdecydowanie zwiększają szansę dziecka na osiągnięcie sukcesu i powodzenia w życiu.
Olga Krupa – nauczyciel zajęć informatycznych

POLSCY BOHATERZY NARODOWI W ŻYWEJ LEKCJI HISTORII
Imć Jacenty Ordowski, herbu „Miłość do historii”, ponownie w naszej wspaniałej Alma Mater, z kolejną lekcją żywej historii zawitać raczył. Przed licznie zgromadzoną gawiedzią szkolną jawiły się postacie i obrazy historyczne, pięknym słowem narratora malowane. Tym razem motywem przewodnim byli polscy bohaterzy narodowi, którzy krwią  własną wolność Ojczyzny okupili.  
Jako pierwszy, w oryginalnym mundurze kadeta armii Królestwa Polskiego,  pojawił się Piotr Wysocki; młokos, który  w do wybuchu Powstania Listopadowego, wbrew woli starszyzny doprowadził. Choć owe klęską się zakończyło, to rzec prawdę trzeba, ze wszystkich insurekcji najlepiej przygotowane było. I tu imć Jacenty postać Tadeusza Kościuszki przypomnieć zechciał, bohatera nie tylko ojczyzny naszej, wodza Insurekcji z roku 1794, ale także wybitnego stratega wojennego, który liczne zasługi w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych oddał, za co go wdzięczny naród amerykański dobrami wieloma obdarował.
Przyszedł również czas na najwspanialszą jazdę pancerną, jaka była husaria. Jako żywy stanął przed widownią w pełnej zbroi husarskiej, z kopią, szablą i koncerzem, również z pistoletami, hetman Jan Sobieski, późniejszy król Polski, autor victori wiedeńskiej. To jemu, nie tylko Polska, ale Europa cała, ocalenie przed zalewem islamu zawdzięczała. Do wielkich wodzów polskich, którzy na skrzydłach husarii wrogów ojczyzny naszej zwyciężali, zaliczyć trzeba hetmanów Karola Chodkiewicza czy też Jana Koniecpolskiego.
Ostatnią postacią jaką imć Jacenty przybliżyć zechciał, był Józef Piłsudski, Brygadier, Naczelnik Państwa, marszałek Polski. Przed widzami pojawił się w szarym mundurze legionowym, charakterystycznej czapce, z bujnym wąsem i ułańską szablą. I tu poznać było, jaką estymą imć Jacenty legendę polskiej niepodległości darzy: wyliczanie zasług Marszałka dopiero dźwięk dzwonka szkolnego przerwał. I myliłby się ten, który przypuszczałby, że młodzież szkolna ochoczo miejsce spotkania opuści i na przerwę w biegu się uda. Każdy chciał do miecza lub do szabli się przymierzyć, koncerza popróbować, z mauzera na sucho postrzelać, zbroję husarską założyć, a mistrz Jacenty artefaktów ze zbiorów własnych nie żałował i z miłą chęcią użyczał. Radzi tej wizyty, Mistrza Ordowskiego na następną zapraszamy.
Imć R. Wieliczko, kronikarz szkolny
Za opracowanie tekstu podziękowania składa A. Skrypoczka
dyr. szkoły

SPOTKANIE SZACHOWE
Dnia 04.01.2019 r. w naszej szkole odbyło się I spotkanie szachowe. Zaproszonym gościem był Pan Leszek Pałdyna. W warsztatach wzięły udział klasy: 0, I, II i III SP. Na samym początku głos zabrała Pani dyrektor A. Skrypoczka. Serdecznie przywitała naszego gościa i oczywiście uczestników spotkania szachowego. Pan Leszek zanim poprowadził rozgrywki, opowiedział o swojej pasji szachowej. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali, jak do tego doszło, że nasz gość stał się w końcu mistrzem szachowym. Następnie trener rozgrywek zapoznał dzieci z figurami szachowymi i pokazał podstawowe ruchy. Uczniowie z wielką cierpliwością i zainteresowaniem śledzili każdy ruch wykonany przez Pana Leszka. Spotkanie promujące grę w szachy miało na celu zachęcenie uczniów do stworzenia grupy szachowej w naszej szkole. Gra w szachy będzie obejmowała realizację podstawy programowej, a zatem zaowocuje w efektach nauki naszych uczniów. Na koniec spotkania Pani dyrektor serdecznie podziękowała Panu Leszkowi za wyzwanie, jakie postawił naszym uczniom. Mamy nadzieję, że uda się stworzyć grupę szachową w naszej szkole.
Opracowała: Teresa Kudraj, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

"RELACJE, KTÓRE ŁĄCZĄ"
- to temat spotkania, które miało miejsce w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. 28.11.2018 r. uczniowie brali udział w minidramie przeprowadzonej przez przedstawicieli Fundacji Narodowego Dnia Życia.
"Co każdy z nas indywidualnie i z osobna mógłby zrobić, jak przyczynić się swoją postawą, wkładem osobistym, aby tworzyć lepszą rzeczywistość?" - to podstawowe pytanie, które postawiliśmy sobie na początku zajęć. Odpowiedź została wychwycona i odkryta przez naszych uczniów dzięki wspaniałej Pani Joasi, która doprowadziła dzieci i młodzież do znalezienia nici dobrych i złych relacji. Dobrych relacji, które trzeba pielęgnować, rozwijać i utrzymywać, i tych złych, których musimy się wystrzegać, zmniejszać lub eliminować w swoim zachowaniu.
Ideą Fundacji jest zainspirowanie każdego człowieka do rozwoju osobistego, budowanie świadomości  i zachęcenie do bycia lepszym, bardziej odpowiedzialnym człowiekiem. Promowane postawy mają wpływ na budowanie relacji z otaczającym nas światem, bez znaczenia w jakim miejscu i w jakim wieku jesteśmy. Umiejętność budowania przyjaźni, uwaga i życzliwość są też ważne, kiedy różnimy się zdaniem z kolegą lub koleżanką z klasy. Odmienne zainteresowania, różne środowiska, w jakich rośniemy nie muszą nas zamykać na siebie" - to hasła kampanii "Relacje, które łączą".  
Kampania „Relacje, które łączą” jest realizowana w 10 odsłonach, towarzyszącym różnym świętom z kalendarza, gdzie  podkreślane są te cechy i postawy, które łączą się z danym dniem. Poniżej dla zainteresowanych podajemy ważne daty:
1.    Międzynarodowy Dzień Pokoju - 21.09
2.    Międzynarodowy Dzień bez Przemocy – 02.10
3.    Światowy Dzień Uśmiechu 05.10
4.    Dzień Praw Rodziny – 22.10
5.    Narodowe Święto Niepodległości – 11.11
6.    Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci – 19.11
7.    Dzień Ochrony Praw Dziecka – 20.11
8.    Światowy Dzień Życzliwości  – 21.11
9.    Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – 10.12
10.   Wigilia – 24.12
Fundacja w ramach kampanii przekazała także naszej szkole propozycje linków z ciekawymi materiałami, które mogą być pomocą do wykorzystania na zajęciach z  wychowawcą, a przede wszystkim powinny zmusić naszych uczniów do ciekawych dyskusji. Myślę, że skorzystamy. Podsumowaniem akcji przeprowadzonej w naszej szkole będzie jeszcze niespodzianka, o której na razie nie wspomnę. Bo to przecież niespodzianka...
Serdecznie dziękuję za przeprowadzone zajęcia, a szczególnie p. Grzegorzowi Jabłońskiemu, opiekunowi projektu, dzięki któremu udało się powyższe zajęcia zorganizować. Zapraszam do obejrzenia zdjęć, które pokazują, co tak naprawdę działo się w naszej szkole.
A. Skrypoczka, dyr. szkoły

„DZIADEK I NIEDŹWIADEK” NA 100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W obliczu zbliżającej się 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i konieczności podkreślenia jej ważności wraz z rozpoczęciem października w naszej szkole rozpoczęliśmy projekt pod hasłem: „Starsi czytają młodszym” zainicjowany przez Samorząd Uczniowski przy współpracy z bibliotekę szkolną. Uczennice z klasy VIII SP, Agnieszka Majcher i Klaudia Rutecka-Miłosz czytały książkę dzieciom z klas I-III oraz uczniom przebywającym w świetlicy. Tym razem było patriotycznie, bo zapoznaliśmy się ze wspomnieniami wojennymi Łukasza Wierzbickiego w książce „Dziadek i niedźwiadek”, który niezwykle ciekawie i zabawnie opowiada prawdziwą historię niedźwiedzia Wojtka, czworonożnego przyjaciela żołnierzy z Armii Andersa. Wojtek razem z żołnierzami przebył cały szlak bojowy przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt i dotarł aż do Włoch. Brał też udział w bitwie pod Monte Cassino. To było trudne życie, tułacze, niebezpieczne, z dala od bliskich, smutne, a dzięki obecności niedźwiadka żołnierze mieli choć trochę radości. Miś został też zapisany w szeregi Armii Andersa po to, by móc towarzyszyć Polakom w przeprawie statkiem do Europy. Książka jest nie tylko o wojnie. Jest to opowieść o przyjaźni, jaka może połączyć człowieka ze zwierzęciem. Książka jest pięknie ilustrowana, wzbogacona zdjęciami niedźwiedzia Wojtka wraz z żołnierzami. Dzieci chętnie słuchały starszych koleżanek i odpowiadały na pytania dotyczące treści utworu. Była to dla nich cenna lekcja historii o bohaterstwie i walce o kraj.
Samorząd Uczniowski,
Biblioteka szkolna

ŻYWY GŁOS HISTORII
19 listopada w naszej szkole odbyła się szczególna lekcja historii. Uczniowie mieli okazję poznać historię II wojny światowej nie z kart podręczników, a od osób będących jej naocznymi świadkami. W spotkaniu wzięli udział szczególni goście: pani Danuta Krauze (prezes  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Giżycku) i pani Irena Zawada (członek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Giżycku). Panie  opowiedziały o swoich przeżyciach wojennych, o spotkaniach z partyzantami, o pobycie w obozie przejściowym oraz warunkach życia w tym trudnym okresie. Opowieści często odnosiły się do bardzo dramatycznych przeżyć osobistych. Nie zabrakło też bardziej pogodnych historii. Spotkanie to pozostawiło w nas wszystkich niezapomniany ślad, gdyż historia przemówiła do nas „żywym głosem”. Na zakończenie spotkania nasi goście otrzymali podziękowanie od pani dyrektor, nauczycieli oraz ogromne brawa od młodzieży.
Ewa Petiuk, nauczyciel bibliotekarz

"ŚNIADANIE DAJE MOC"
8 listopada 2018 r. uczniowie klas I – III pod czujnym okiem swoich wychowawczyń: p. Teresy Kudraj, p. Ewy Idek i p. Olgi Krupy, przygotowywały zdrowe posiłki – kolorowe kanapki. Uczniowie poznawali również zasady zdrowego odżywiania. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu mamy energię do nauki, lepiej się koncentrujemy podczas lekcji i mamy siłę do zabawy. Na talerzach królowały kanapki z sałatą, ogórkiem, pomidorem, jajkiem, rzodkiewką, chudą wędliną. Pięknie wyglądały również szaszłyki owocowe. Przygotowane smakołyki szybko znikały z talerzy. Poczęstowano uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Taki dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.  
Autor tekstu: Lubek Skowron, kl. III

DORADZTWO ZAWODOWE W KLASIE III - JESTEŚMY MAŁYMI KUCHARZAMI.
Uczniowie klasy III kolejny raz przekonali się, że dbać o zdrowie wcale nie jest trudno. Podczas zajęć technicznych w szkolnej kuchni wykonały jesienne sałatki z  warzyw i owoców. Przyniosły  ugotowane ziemniaki, ogórki, marchewki, cebulę, pomidory, jajka, groszek, banany, winogrona, jogurty oraz inne potrzebne produkty. Do sałatek dodały też jabłka, które dostarczane są do szkoły w ramach programu Owoce w szkole. Każdy uczeń z zapałem kroił produkty na drobną kostkę, łączył i doprawiał, aby wykonać swoją sałatkę. Podczas pracy uczniowie utrwalali wiadomości o wartościach odżywczych warzyw i owoców. Poza zdrowymi sałatkami uczniowie innym razem skusili się na upieczenie gofrów, do których również przygotowali owocową dekorację z truskawek, bananów i winogron. Dzieci z zajęć zapamiętały, że należy codziennie jeść owoce i warzywa w różnej postaci. A najbardziej smakują potrawy wykonane samodzielnie.  Z  niecierpliwością czekamy na kolejną lekcję kulinarną. Przecież zdrowe wcale nie jest trudne.
wychowawca kl. III, O. Krupa

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego