Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Wydarzenia

Wiadomości

Gawliki Wielkie, 17 września 2020 r.
Szanowni Państwo, Rodzice Obwodu Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich!

Dzisiaj jest szczególny dzień, trudny, ale i szczęśliwy, ponieważ po 12 – latach decyzyjności jestem w stanie Państwu podziękować za współpracę. Bardzo potrzebowałam jeszcze jednego roku po to, by dokończyć niezwykle ważne zadania, ale niestety, nie starczyło czasu, siły i możliwości. Myślę, że tak naprawdę nigdy nie ma dobrego momentu na powiedzenie „Żegnaj!”. Marzył mi się jeszcze piękniejszy budynek po termomodernizacji, pełne zmiany personalne, cudowna atmosfera w szkole, serdeczność, zrozumienie, szacunek. Coś zawiodło lub ktoś pomógł sytuacji, która miała miejsce w naszej szkole. Każdy szanujący się szef, kiedy uczniowie uzyskują niedostateczne wyniki nauczania, podejmuje strategiczną decyzję. To już czas… Niezwykle Państwu dziękuję za 12 bardzo pracowitych lat, doświadczenia, za słowa otuchy, bo wbrew pozorom, że pod petycją do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w sprawie oskarżenia dyrektora podpisało się 286 osób, wierzę naiwnie, że nie wszyscy Państwo wiedzieliście, jaki „wyrok” podpisujecie. Mój czas się skończył… Do swoich pożegnań pragnę dołączyć informację, że na ręce Ministra Edukacji Narodowej, Pana Dariusza Piontkowskiego przesłałam list z nadzieją, że może ktoś pochyli się nad sytuacją oświaty w małych miejscowościach i wesprze działania przyszłego dyrektora , by nasza szkoła „kwitła”, bo jest tego warta! Słowa ogromnego szacunku wyrażam w kierunku wszystkich, którzy zawsze mnie wspierali oraz składam niskie ukłony w stosunku do tych, którzy przyczynili się, „choć mało uczciwie” do podjęcia decyzji o rezygnacji ze stanowiska dyrektora.
Z pozdrowieniami
A. Skrypoczka

Szanowni Państwo,
Za nami trudny rok, koniec dekady 2019/2020, kiedy nasuwa się jedno ważne stwierdzenie: „Takt polega na tym, by wiedzieć, jak daleko się posunąć, by nie posunąć się za daleko”.
Zastanawiam się w tych innych, dziwnych, niespotykanych czasach, kiedy wszyscy walczą, pytam: „o co?” i „czym”?, używając słowa „walka” pytam „dlaczego?” odnaleźli w swoich sumieniach w nowym roku szkolnym 3 największych lekarzy: naturę, czas i spokój. W  czasie światowej pandemii i tylu nieszczęść otaczających ludzi należy wspomnieć tych, którzy naprawdę walczyli o wolność i odzyskanie niepodległości, widzieli śmierć bliskich, matek, dzieci, rodziców, tragedię, zabijanie, tych, którzy 01 września 1939 r. stali się bohaterami z własnego wyboru, ale i bohaterami mimo woli. Cześć ich pamięci!
Szanowni Państwo, rok miniony, to niebywale ciężki okres. Czas zdalnego nauczania, sporów, nieudanych egzaminów. Nie mogę ukrywać faktu, że nasze wyniki z egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich zajęć edukacyjnych były niskie lub wręcz najniższe, niższe od wyników gminy, powiatu, województwa, kraju (język polski 46,6% przy średniej ponad 50%, matematyka 27,08% przy średniej ponad 40%, język angielski 29,5% przy średniej ponad 50%). Taki stan rzeczy rodzi pytanie, co dalej? Którą drogę wybrać? Jak poprawić wyniki, które – jak pokazuje dwuletni raport – spadły do niezwykle niskiego poziomu. Jako kierownik, muszę podejmować trudne decyzje, które nie zawsze będą popularne i, które spotkają się  z niezrozumieniem, ale takie jest zadanie dyrektora szkoły. Pozwólcie jednak Państwo spokojnie rozpocząć ten nowy rok, który po 10 miesiącach ocenimy. Odpowiemy na pytanie, czy zmiany, które zaproponowałam, wyjdą na korzyść uczniom. Wówczas rozliczymy + i -. Ostatnie sytuacje wskazują, że zbyt wiele osób chce zrozumieć źle, niż zrozumieć mało, ale dobrze. Niektórzy przyczynili się do tego, że fakty zostały przekręcone, stworzona została czyjaś prawda, nastąpiło łamanie tajemnicy spotkań nauczycielskich. Należy zaznaczyć, że dyrektor szkoły działa na podstawie prawa oświatowego i za swoje decyzje ponosi odpowiedzialność przed wszystkimi organami władzy, ale tę odpowiedzialność musi odczuwać każdy, kto naruszenia dobra osobiste drugiego człowieka oraz doprowadza do zniesławienia stanowiska i pełnionej funkcji.  
„Pewnego przyjaciela poznaje się w trudnej sytuacji” i za tę przyjaźń i wsparcie dziękuję wszystkim tym, którzy znają prawdę od środka.
A teraz przedstawię najważniejsze zasady bezpieczeństwa, które będą obowiązywały od 01 września 2020 r. w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w okresie zagrożenia COVID-19.
1. Pamiętajcie, że do szkoły przychodzicie zdrowi i tylko zdrowi. Jeśli czujecie się źle, macie podwyższoną temperaturę, oznaki przeziębienia czy inne symptomy chorobowe, zostajecie w domu. O tym decydują Wasi rodzice.
2. Jeśli do szkoły przyprowadzają Was rodzice, to również nie mogą oni wchodzić na teren szkoły z objawami choroby związanej z katarem, kaszlem, przeziębieniem, itp.
3. Każdy rodzic jest zobowiązany do przekazania aktualnego numeru telefonu wychowawcy klasy do szybkiego kontaktu w sytuacji, jeśli u ucznia zauważymy objawy choroby. To rodzice zobowiązani są odebrania dziecka ze szkoły własnym transportem bez zbędnej zwłoki.
4. Uczniowie na terenie szkoły nie będą nosili maseczek, czy innej ochrony, ale należy pamiętać o zachowywaniu bezpiecznej odległości, innym sposobie witania się, aniżeli podawanie dłoni i przede wszystkim trzeba często i dokładnie myć ręce.
5. Przy wejściu do szkoły trzeba będzie dezynfekować dłonie. W różnych punktach szkoły będą wystawione środki dezynfekcyjne, których  w miarę potrzeby należy używać.
6. Jedną z najważniejszych zmian będzie to, że każda klasa będzie miała swoją stałą salę, a uczeń przyporządkowane miejsce w ławce. To nauczyciele będą do Was docierać na zajęcia edukacyjne.
7. Rezygnujemy także z dzwonków na przerwę, by uniknąć masowego wychodzenia, wybiegania czy grupowania się z uczniami innych klas. Sygnały dzwonka będą Was wzywać na kolejne lekcje.
8. Dyżurni wraz z nauczycielami – pamiętajcie o wietrzeniu klas! To obowiązek, który ma nam wszystkim pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa.
9. Pamiętajcie też o przynoszeniu własnych podręczników, niepożyczaniu przyborów szkolnych, najlepiej jest także mieć posiłek i napój przygotowany w domu, którym nie należy częstować kolegów.
10. Co także jest ważne – w autobusie powinniście nosić osłonę ust i nosa.
Jeśli chodzi o organizację pracy szkoły, pragnę zaznaczyć, że szkoła jest i będzie na bieżąco dezynfekowana, przemywana i sprzątana. Do szkoły jednak nie będą mogli wchodzić bezpośrednio osoby trzecie. Jeśli takie się pojawią, obowiązkiem jest dezynfekowanie rąk i zakładanie osłony ust i nosa oraz wchodzenie wejściem głównym od strony ulicy.
Wszelkie niejasności bądź sytuacje nieopisane w procedurach będzie na bieżąco wyjaśniał dyrektor szkoły w porozumieniu z odpowiednimi organami nadzorującymi pracę szkoły.
Panie Wójcie, melduję, że szkoła jest przygotowana i może rozpocząć swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą na dzień 01 września 2020 r.
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!
Valeri Butulescu powiedział, że „Lenistwo musi być bardzo męczące. Leń wypoczywa najdłużej”. Byśmy takimi leniami się nie stali, zabieramy się do owocnej pracy
Szanowni Państwo!
Życzę wszystkim optymistycznego nowego roku, pełnego zrozumienia i współpracy.
Rok szkolny 2020/2021 uważam za otwarty!
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego