Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Pracownicy

Szkoła

Pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich
1. Anna Skrypoczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich, język polski i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej,
2. Marta Kisiel, język polski w szkole podstawowej,
3. Barbara Wieliczko, wychowawca oddziału przedszkolnego,
4. Małgorzata Waszkielewicz, wychowawca kl. III szkoły podstawowej, język angielski w oddziale przedszkolnym i w szkole podstawowej
5. Olga Krupa, wychowawca klasy II szkoły podstawowej, edukacja informatyczna, edukacja wczesnoszkolna,
6. Dorota Kurpiewska, przyroda, biologia w szkole podstawowej, opieka świetlicowa, pedagog szkolny,
7. Anna Kruniewicz, wychowawca klasy I szkoły podstawowej, edukacja wczesnoszkolna, plastyka w szkole podstawowej, zajęcia rewalidacyjne, terapia logopedyczna, nauczyciel oligofrenopedagog,
8. Robert Wieliczko, wychowawca klasy VII szkoły podstawowej, historia, wiedza o spłeczeństwie i język niemiecki w szkole podstawowej, opieka świetlicowa,
9. Michał Brodowski, wychowawca klasy V szkoły podstawowej, matematyka w szkole podstawowej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, warsztaty matematyczne,
10. Małgorzata Jackiewicz,  geografia w szkole podstawowej,
11. Magdalena Majcher, wychowawca klasy VIII szkoły podstawowej, technika, informatyka, matematyka, chemia, fizyka i warsztaty matematyczne w szkole podstawowej,
12. Piotr Bójko, wychowanie fizyczne w szkole podstawowej,
13. Svitlana Skowron, muzyka, język ukraiński, religia greckokatolicka, opieka świetlicowa, doradztwo zawodowe w szkole podstawowej,
14. Małgorzata Borzeńska, wychowawca klasy VI, religia w oddziale przedszkolnym, religia w szkole podstawowej, wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej,
15. Ewa Petiuk, nauczyciel bibliotekarz.
Pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich

1. Paulina Czeszkiewicz, pracownik administracyjny (sekretariat)
2. Bożena Bielecka, pracownik obsługi
3. Krystyna Matelak, pracownik obsługi
4. Helena Pietnoczka, pracownik obsługi
5. Cezary Matelak, konserwator

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego