Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Pracownicy

Szkoła

Pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich
1. Anna Skrypoczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich, język polski w szkole podstawowej
2. Marta Kisiel, język polski w szkole podstawowej,
3. Barbara Wieliczko, wychowawca oddziału przedszkolnego, muzyka w szkole podstawowej
4. Małgorzata Waszkielewicz, wychowawca kl. V szkoły podstawowej, język angielski w oddziale przedszkolnym i w szkole podstawowej,
5. Ewa Idek, wychowawca klasy III SP, edukacja wczesnoszkolna,
6. Teresa Kudraj, wychowawca klasy II SP, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, oligofrenopedagog
7. Olga Krupa, wychowawca klasy I SP, edukacja informatyczna, edukacja wczesnoszkolna,
8. Dorota Kurpiewska,  wychowawca klasy VIII SP, przyroda, biologia w szkole podstawowej, opieka świetlicowa, pedagog szkolny,
9. Anna Kruniewicz, plastyka w szkole podstawowej, zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno - wychowawcze, oligofrenopedagog,
10. Robert Wieliczko, wychowawca klasy VI SP, język niemiecki w szkole podstawowej, wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej,
11. Beata Szymborska, wychowawca klasy IV szkoły podstawowej, matematyka w szkole podstawowej,
12. Małgorzata Jackiewicz,  geografia w szkole podstawowej,
13. Magdalena Majcher, wychowawca klasy VII SP, technika, informatyka, matematyka, chemia i fizyka w szkole podstawowej,
14. Piotr Bójko, wychowanie fizyczne w szkole podstawowej,
15. Svitlana Skowron, język ukraiński, religia greckokatolicka, opieka świetlicowa, doradztwo zawodowe w szkole podstawowej,
16. Małgorzata Borzeńska, religia w oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej, wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej,
17. Marek Ostrowski, edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej,
18. Ewa Petiuk, nauczyciel bibliotekarz
Pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich
1. Paulina Czeszkiewicz, pracownik administracyjny (sekretariat)
2. Bożena Bielecka, pracownik obsługi
3. Krystyna Matelak, pracownik obsługi
4. Helena Pietnoczka, pracownik obsługi
5. Cezary Matelak, konserwator

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego