Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkursy

Archiwum > 2015/2016
 

KONKURS "Rośliny dla pszczół"
Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie fotograficznym „Rośliny dla
pszczół”, organizowanym przez Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej przy ul. Polnej 2, 12- 220 Ruciane
Nida.
Konkurs był realizowany w ramach projektu „Wiosna 2016”, zgodnie z planem działań
Organizatora z zakresu edukacji przyrodniczej.
Celem konkursu było:
- zachęcanie do obserwacji przyrody, dostrzegania piękna ojczystej przyrody,  dostrzegania związków i zależności między organizmami,
- propagowanie roli roślin miododajnych i pszczół,
- rozwijanie zainteresowań artystycznych uczestników konkursu.
Konkurs - "Rośliny dla pszczół" - otwarty był dla wszystkich zainteresowanych udziałem i polegał na wykonaniu 1 fotografii związanej z tematem.
Komisja konkursowa oceniła nadesłane prace i ... oto wyniki naszej młodzieży:

I miejsce - Karolina Monkiewicz
klasa III gim.
II miejsce - Ramona Malesa
klasa IV sp.
III miejsce - Karolina Krzemińska
klasa II gim.
Wyróżnienia: Sylwia Fedio
klasa III gim.
Natalia Borkowska
klasa V sp.

"MŁODOŚCI! TY NAD POZIOMY WYLATUJ", CZYLI SZKOLNY KONKURS RECYTACJI WIERSZY ADAMA MICKIEWICZA
Jak co roku w maju został zorganizowany konkurs recytatorski. Tym razem bohaterem spotkania z poezją uczyniliśmy wieszcza narodowego. Jury w składzie: Justyna Kozłowska (nauczycielka języka polskiego i organizatorka przedsięwzięcia), Ewa Kielch (nauczycielka języka polskiego) i zwycięzcy poprzednich edycji - Maciej Przyłucki (uczeń klasy 6, oceniał gimnazjum), Szymon Markiewicz (uczeń klasy 3 gimnazjum, oceniał szkołę podstawową) wysłuchało 17 uczestników wyłonionych w drodze eliminacji klasowych. Pod uwagę brano: dopasowanie tekstu do umiejętności i osobowości uczestnika, dykcję, stopień opanowania tekstu, interpretację utworu i ogólne wrażenie artystyczne. Trzeba tu przyznać, że z roku na rok coraz trudniej jest wyłonić laureatów, co świadczy o tym, że umiejętności młodzieży są coraz wyższe. W szkole podstawowej wygrał ponownie Maciej Przyłucki, drugie miejsce przypadło Klaudii Ruteckiej, a trzecie Krzysztofowi Kudrajowi. W gimnazjum na najwyższym podium stanęła Natalia Faltyn, na średnim Wiktoria Gotkowicz, a na najniższym Teresa Zajkowska, wyróżnienie przyznano Elizie Bierć. GRATULACJE raz jeszcze!
Justyna Kozłowska, nauczycielka języka polskiego

MY TEŻ MAMY TALENTY!
Dnia 8 czerwca br.  w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbył się zorganizowany przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji III Powiatowy Dzień Talentu. Patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Giżycki Pan Wacław Strażewicz.  Współorganizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku oraz Centrum Profilaktyki, Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.Młodzież ze szkół powiatu giżyckiego miała okazję zaprezentować swoje talenty w kategoriach: plastyka, recytacja, teatr, śpiew, muzyka, taniec, gra na instrumencie i inne nietypowe  prezentowane przez pojedynczych uczestników. Na scenie wystąpiło ok. 200 uczniów. Wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Natalia Faltyn zaprezentowała monodram na podstawie "Faktu" Sławomira Mrożka, Szymon Markiewicz wcielił się w postać Papkina i zainscenizował fragment "Zemsty" Aleksandra Fredry, a Maciej Przyłucki i Gabriel Żyliński zatańczyli hip hop.Każdy z występujących otrzymał pamiątkową statuetkę i upominek. Występy naszych aktorów były bardzo chwalone przez organizatorów. Możemy śmiało mówić: Gawliki mają talent!
Justyna Kozłowska, nauczycielka języka polskiego

ZMAGANIA  ORTOGRAFICZNO - MATEMATYCZNE  KLAS  I - III
Uczniowie  klas  I - III w  maju  kolejny raz zmierzyli się  ze  swoimi  umiejętnościami  i  wiedzą,  biorąc  udział  w  konkursie  ortograficznym  o tytuł  - " Mistrz  ortografii" oraz konkursie  matematycznym - "Mistrz  matematyki". Celem  konkursów  było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną,  rozwijanie   zainteresowań  polonistycznych i  matematycznych oraz logicznego myślenia,  rozwijanie wyobraźni przestrzennej, umiejętności rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych. Laureaci  otrzymali dyplomy i medale, a mistrzowie  pamiątkowe  puchary. Wyniki  konkursu  ortograficznego:
Klasa I     m-sc  I - MALWINA  KASAK,  m-sc  II - IGOR  DĄBROWSKI, m-sc  III - ZUZANNA SNARSKA
Klasa  II   m-sc  I - PAWEŁ  KONOPKO, m-sc - II - OLAF  NASZKIEWICZ, m-sc - III - ANTONI WOJTAK
Klasa  III  m-sc I -DOMINIKA   CARYK , m-sc - II - ALEKSANDRA  GNAP, m-sc  - III -  KINGA  KULAS
Wyniki  konkursu  matematycznego:
Klasa  I   m-sc  I -  IGOR  DĄBROWSKI, m-sc  II - IGOR  GRĄDZKI, m-sc III - MICHAŁ  SUCHOCKI
Klasa  II  m-sc - I - OLAF  NASZKIEWICZ, m-sc -II - RAFAŁ  SIEKANIEC, m-sc  III - KAROLINA  WYSOCKA
Klasa  III  m-sc - I - RADOSŁAW  PILCH, m-sc - II - HUBERT  HERBSZT, m-sc  III - MARTA  ZAJKOWSKA
Wszystkim  uczestnikom  i  zwycięzcom  serdecznie gratulujemy oraz życzymy jeszcze  większych  sukcesów i osiągnięć w przyszłym  roku. Organizatorem  konkursu  ortograficznego  była  pani  Ewa  Idek, a  matematycznego pani Olga  Krupa.
O. Krupa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

SPOTKANIA Z POEZJĄ
Dnia 2 kwietnia odbył się w GOK- u w Wydminach Gminny Konkurs Recytatorski. Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów, po dwóch recytatorów w każdej kategorii: 1 - 3 sp Marta Zajkowska i Patryk Piekarz, 4 - 6 sp Maciej Przyłucki oraz Mariusz Kowalczyk, gimnazjum - Wiktoria Gotkowicz i Szymon Markiewicz. W szkole podstawowej należało zaprezentować wybrany przez siebie wiersz, w kategorii starszej dodatkowo fragment prozy. Oceniano dykcję, sposób interpretacji utworu, zachowanie na scenie. Najwięcej uczestników liczyła grupa najmłodsza,w której bezkonkurencyjna okazała się Magdalena Rożenko z Talek, ale to w grupie gimnazjalnej jury trudno było podjąć decyzję. Ostatecznie zwyciężyła Wiktoria Gotkowicz. W klasach 4 - 6 nikt nie przeszkodził Maćkowi Przyłuckiemu sięgnąć po najwyższe miejsce.
Laureaci eliminacji gminnych reprezentowali gminę Wydminy w Powiatowym Konkursie Recytatorskim, który miał miejsce w giżyckiej Ekomarinie 23 kwietnia. Nasi reprezentanci pięknie i z charyzmą recytowali swoje utwory. Wiele osób z publiczności gratulowało występu naszym recytatorom, wróżąc wysokie noty. Jednak gust jury różnił się od vox populi. Uznanie w oczach komisji uzyskała jedynie Wiktoria Gotkowicz,otrzymując wyróżnienie.
Nie załamujemy jednak rąk. Traktujemy konkurs jak kolejne życiowe doświadczenie. W przyszłym roku postaramy się o bardziej imponujące wyniki. Ja wierzę w to głęboko, bo wiem, z jak uzdolnioną młodzieżą mam do czynienia!
Justyna Kozłowska, nauczycielka języka polskiego

O KONKURSACH SZKOLNYCH
W marcu zostały ogłoszone i przeprowadzone dwa konkursy szkolne związane z językiem polskim.
Pierwszy skierowany był do uczniów gimnazjum. Dotyczył wiedzy z zakresu związków frazeologicznych. Frazeologizmy są to połączenia dwóch lub więcej wyrazów, utrwalone w użyciu i posiadające ustalone znaczenie np. pójść po rozum do głowy - wymyślić coś. Zmagania miały charakter otwarty, więc swoich sił w tej dziedzinie mógł spróbować każdy. Ostatecznie z zadaniami zmierzyło się 7 uczniów, którzy mają głowę nie od parady. Trójka z nich ruszyła głową i zebrała laury: 1 miejsce Dominik Malesa, 2 miejsce Szymon Markiewicz, 3 miejsce Teresa Zajkowska.
Drugi konkurs pt. "Malujemy poezję" dedykowany był całej społeczności szkolnej. Zadanie postawione przed uczestnikami wymagało wrażliwości na słowo i umiejętności plastycznych, gdyż należało namalować obraz do wybranego utworu lirycznego. Klasy I - III miały do wyboru wiersz Juliana Tuwima "Spóźniony słowik" lub Marii Konopnickiej "Muchy samochwały". Klasy IV - VI mogły narysować ilustrację do utworu Wisławy Szymborskiej "Akrobata" albo Czesława Miłosza "Przypowieść o maku", a gimnazjaliści do "Nienawiści" Wisławy Szymborskiej lub "Podziękowania" Jana Twardowskiego. Najwięcej prac wpłynęło od klas I - III. Poziom wykonania ilustracji nie był jednak zadowalający, dlatego jury nie przyznało 1 miejsca. Postanowiło za to nagrodzić pozostałe osoby: 2 miejsce Paweł Konopko, 3 miejsce Emilia Brodowska, wyróżnienie Zuzanna Chodań. Ze względu na niski poziom prac gimnazjalistów i ich niewielką ilość - 3 prace, komisja konkursowa przyznała jedynie wyróżnienie dla Mateusza Kudraja. Z klas IV - VI nie wpłynęła żadna praca. Czyżby wśród tych uczniów nie było żadnego z talentem plastycznym? Nie wierzę. Wygranym serdecznie gratuluję! Życzę również wszystkim, aby nie spoczęli na laurach i nadal się rozwijali.
Justyna Kozłowska, nauczycielka języka polskiego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego