Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Komunikaty

Wiadomości

NAUCZANIE ZDALNE  W OKRESIE 22.06-24.06.2020 r.
W związku z obowiązującym okresem nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień 22 czerwca 2020 r. - 24 czerwca 2020 r. Informuję jednocześnie, że 25 czerwca 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (nie obowiązuje realizacja podstawy programowej). Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 nastąpi dn. 26 czerwca 2020 r. (piątek).
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 1 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 2 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 3 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 4 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 5 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 6 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 7 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 8 22.06-24.06.2020 r.
Bezpieczeństwo w czasie wakacji 2020. Pedagog poleca.

NAUCZANIE ZDALNE  W OKRESIE 15.06-19.06.2020 r.
W związku z obowiązującym okresem nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na dzień 15 czerwca 2020 r. i 19 czerwca 2020 r. Informuję jednocześnie, że dn. 15 czerwca 2020 r. i 19 czerwca 2020 r. na terenie szkoły trwają konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Ważna informacja dla wszystkich uczniów - w dniach 16 czerwca 2020 r. - 18 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) odbywają się egzaminy ósmoklasisty. W tych dniach obowiązują dni wolne dla wszystkich uczniów klas 0 - VII. W szkole o 8.20 pojawiają się tylko uczniowie klasy VIII.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 1 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 2 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 3 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 4 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 5 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 6 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 7 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 8 15.06-19.06.2020 r.

NAUCZANIE ZDALNE  W OKRESIE 08.06-10.06.2020 r.
W związku z obowiązującym okresem nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień od 08 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2020 r. Informuję jednocześnie, że od 01 czerwca 2020 r. na terenie szkoły trwają konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 1 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 2 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 3 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 4 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 5 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 6 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 7 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 8 08.06-10.06.2020 r.

NAUCZANIE ZDALNE
W związku z obowiązującym okresem nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień od 01 czerwca 2020 r. do 05 czerwca 2020 r. Informuję jednocześnie, że od 01 czerwca 2020 r. na terenie szkoły trwają konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 1 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 2 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 3 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 4 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 5 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 6 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 7 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 8 01.06-05.06.2020 r.

Do 29 maja 2020 r.   w związku z obowiązującym okresem nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień od 25 maja 2020 r. do 29 maja 2020 . Informuję jednocześnie, że w terminie od 25.05.2020  r. trwają konsultacje indywidualne i grupowe w klasie VIII oraz od 18 maja 2020 r. realizujemy zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów naszej szkoły. Od 01 czerwca 2020 r. wprowadzamy konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Proszę oczekiwać na stosowne zarządzenie dyrektora szkoły i harmonogram konsultacji. Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji ww. zajęć obowiązuje do 07 czerwca 2020 r. Kolejne wytyczne będą przekazywane w następnych nowelizacjach rozporządzeń MEN.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 1 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 2 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 3 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 4 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 5 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 6 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 7 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 8 25.05-29.05.2020 r.

Szanowni Państwo!
Do 24 maja 2020 r.   w związku z obowiązującym okresem nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień od 18 maja 2020 r. do 22 maja 2020 .
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 1 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 2 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 3 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 4 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 5 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 6 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 7 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 8 18.05-22.05.2020 r.
Majowy tydzień z poradami pedagoga 18.05-22.05.2020 r.

Szanowni Państwo!
Do 24 maja 2020 r.   w związku z przedłużeniem okresu nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień od 11 maja 2020 r. do 15 maja 2020 . I
Z poważaniem
A. Skrypoczka

Plan pracy klasa 0 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 1 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 2 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 3 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 4 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 5 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 6 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 7 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 8 11.05-15.05.2020 r.
Majówka z pedagogiem na II tydzień maja 2020 r.

Szanowni Państwo!
Do 24 maja 2020 r.   w związku z przedłużeniem okresu nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień od 04 maja 2020 r. do 08 maja 2020 . I
Z poważaniem
A. Skrypoczka

Plan pracy klasa 0 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 1 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 2 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 3 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 4 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 5 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 6 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 7 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 8 04.05-08.05.2020 r.
Co przyniesie maj. Chwila refleksji z pedagogiem szkolnym

Szanowni Państwo!
Do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.
Informuję więc, że na ten tydzień (26.04.2020 r. - 30.04.2020 r.) zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na obecny tydzień. Informuję jednocześnie, że 01 maja 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjno-wychowawczych w związku z Międzynarodowym Świętem Pracy.
Z poważaniem
A. Skrypoczka

Plan pracy klasa 0 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 1 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 2 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 3 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 4 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 5 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 6 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 7 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 8 26.04-30.04.2020 r.
Na ten tydzień... - pedagog proponuje.

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przedłużonym terminem nauki zdalnej na odległość zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 20 kwietnia 2020 r. - 24 kwietnia 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci nadal będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni. Dodatkowo zamieszczam rady pedagoga szkolnego. Proponuję zapoznać się z kalendarzem na ten tydzień
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa I  20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa II  20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa III 20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa IV  20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa V  20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa VI 20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa VII  20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa VIII  20.04-24.04.2020 r.
Kilka pomysłów na czas kwarantanny... Pedagog radzi.

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przedłużonym terminem nauki zdalnej na odległość zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 15 kwietnia 2020 r. - 17 kwietnia 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci nadal będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni. Dodatkowo zamieszczam propozycję kalendarza pedagoga szkolnego. Warto poczytać w wolnej chwili i skorzystać z propozycji.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 1 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 2 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 3 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 4 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 5 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 6 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 7 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 8 15.04-17.04.2020 r.
Kalendarz propozycji pedagoga szkolnego...

Szanowni Państwo,
zgodnie z potrzebami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 06 kwietnia 2020 r. - 08 kwietnia 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci nadal będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasy 0 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 1 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 2 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 3 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 4 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 5 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 6 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 7 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 8 06.04.-08.04.2020 r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z potrzebami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 30 marca 2020 r. - 03 kwietnia 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci nadal będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni.

Plan pracy klasa 0 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa I 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa II 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa III 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa IV 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa V 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa VI 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa VII 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa VIII 30.03-03.04.2020 r.

Szanowni Państwo!
W związku z zagrożeniem COVID-19 od dn. 26 marca 2020 r. do odwołania ograniczamy funkcjonowanie szkoły. Brama będzie zamknięta. Kontakt ze szkołą poprzez wejście główne w godz. 9.00 – 12.00. Prosimy o 3-krotny dzwonek i oczekiwanie na otwarcie drzwi. Pojawi się pracownik szkoły w celu obsługi klienta z zachowaniem bezpiecznej strefy.
Za utrudnienia przepraszamy.
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Szanowni Państwo,
zgodnie z potrzebami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 25 marca 2020 r. - 27 marca 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni.

Plan pracy klasa 0 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa I 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa II 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa III 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa IV 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa V 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa VI 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa VII 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa VIII 25.03-27.03.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7 dyrektora Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich z dn. 24 marca 2020 r.
ZARZĄDZENIE nr 6 dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 12 marca 2020 r.
Szanowni Państwo!
W związku z zagrożeniem epidemicznym i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jako dyrektor szkoły informuję, że od dn. 25 marca 2020 r. (tzn. od środy) rozpoczyna się obowiązkowa realizacja podstawy programowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odbieranie informacji w dzienniku elektronicznym i innych formach zdalnych jest obowiązkowe przez uczniów. Będzie także monitorowana frekwencja uczniów po kontakcie z Państwem jako rodzicami. Dodatkowo informuję, że cały czas udostępniamy Państwu aktualne loginy i hasła do dziennika elektronicznego w czasie pracy szkoły, tzn. w godz. 8.00 - 13.00 (tel. 874212058 - prosimy o  kontakt tych z Państwa, którzy mają nieaktualne hasła lub ich nie posiadają). Prosimy, by Państwa dzieci potraktowały realizację zajęć w sposób odpowiedzialny, bo taki obowiązek nakładają na nas przepisy oświatowe. Z góry dziękuję za dotychczasową współpracę, bo wiem, że do tej pory wielu uczniów realizowało zadane prace bardzo systematycznie. Proszę jednocześnie o zapoznanie się z poniższym zarządzeniem dyrektora szkoły w celu sprawniejszej realizacji zadań edukacyjnych. Dodatkowo zaznaczę, że będziecie Państwo otrzymywać informacje o tym, co powinny realizować Wasze dzieci w ciągu kolejnych dni, tygodni. Pierwsza informacja pojawi się już jutro i zostanie ona przesłana przez wychowawców klas oraz dodatkowo przez dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym.
Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, licząc na współpracę i zrozumienie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

ZARZĄDZENIE nr 6/2019
dyrektora szkoły z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 ustęp 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dz. U. 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w terminach:
1. 07 stycznia 2020 r. (wtorek) 1. dzień świąt Bożego Narodzenia w obrządku wschodnim  - §5 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.)
2. 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) 1. dzień egzaminu ósmoklasisty - §5 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
3. 22 kwietnia 2020 r. (środa) 2. dzień egzaminu ósmoklasisty - §5 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
4. 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) 3. dzień egzaminu ósmoklasisty - §5 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
5. 12 czerwca 2020 r. (piątek) – piątek po Bożym Ciele - §5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
6. 25 czerwca 2020 r. (czwartek) – przeddzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020 - §5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

§ 2
Dyrektor w dniach wolnych od lekcji  przedstawia plan zajęć wychowawczo – opiekuńczych
organizowanych w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Dyrektor szkoły  poinformuje uczniów i rodziców  na tydzień przed dniem wolnym
o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tzn. 27 września 2019 r.

Anna Skrypoczka
(dyrektor szkoły)

Komunikat w sprawie wysokości składki na konto Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
Dnia 24 września 2019 r. odbyło się I spotkanie Rady Rodziców naszej szkoły. Członkowie Rady Rodziców podjęli uchwałę w sprawie ustalenia składki na Konto Rady Rodziców na obecny rok szkolny 2019/2020. Kwota ustalona wynosi:
1. 20,00 zł za 1., 2., i 3. dziecko uczące się w szkole.
2. 4. i kolejne dziecko w rodzinie zwolnione jest z opłat.
Komunikat w sprawie wyborów do Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
24 września 2019 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, podczas którego dokonano wyborów do Prezydium Rady Rodziców. W roku szkolnym 2019/20120 Radę Rodziców będą reprezentować:
1. Pani Anna Siekaniec - przewodnicząca Rady Rodziców,
2. Pani Agnieszka Meus - Naszkiewicz - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców,
3. Pani Dorota Malesa - sekretarz Rady Rodziców,
4. Pani Iwona Piekarz - skarbnik Rady Rodziców.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2019/2020
Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!
W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2019/2020 informuję, że podręczniki i ć‌wiczenia od 02 września 2019 r. będą wypożyczane przez uczniów z biblioteki szkolnej wzorem roku poprzedniego. Oprócz wychowania przedszkolnego i religii uczniowie otrzymają bezpłatne egzemplarze książek i materiałów ćwiczeniowych do każdej klasy. W związku z powyższym Rodzice nie ponoszą kosztów zakupu. Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/20120 znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: SZKOŁA - PODRĘCZNIKI. Jednocześnie informuję, że Rodziców obowiązuje zakup zeszytów i innych pomocy niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania danego przedmiotu podanym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOJAZDU UCZNIÓW NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 - 19 czerwca 2019 r. (środa)
I. Dowóz do szkoły w dniu 19.06.2019 r.
8:00 Pietrasze
8:05 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Kordowskich)
8:15 Gajrowskie
8:18 Orłowo
8:20 Łękuk Mały
8:25 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Zajkowskich)
8:26 Szczybały Orł. (obok domu p. Baryła)
8:30 Szczybały Orłowskie
8:35 Grądzkie
8:40 Gawliki Wlk. Kolonia - 8:45 szkoła
8:50 Czarnówka
II. Odwiezienie uczniów ze szkoły do domów w dniu 19.06.2019 r.
Podstawienie autobusu godz. 11.45. Odjazd może rozpocząć się ok. godz. 12.00.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH
Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: SZKOŁA-DOKUMENTY-PROCEDURY został zamieszczony dokument, pt. "Sytuacje trudne i kryzysowe w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich - procedury" zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dn. 28.05.2019 r. Proszę o zapoznanie się z dokumentem, który wskazuje, w jaki sposób pracownicy Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich będą reagować w każdej trudnej sytuacji w celu zachowania bezpieczeństwa w szkole w sytuacji kryzysowej we współpracy z rodzicami i instytucjami. Dodatkowo wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z procedurami podczas zajęć z wychowawcą w terminie do dn. 31.05.2019 r.
Informuję także Państwa, że na budynku szkoły przed wejściem głównym będzie zamocowana anonimowa skrzynka na sygnały od Państwa w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami. Do niej będziecie mogli Państwo przekazywać ważne informacje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, w tym wskazywać sytuacje trudne i kryzysowe. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do współpracy.
Z poważaniem
A. Skrypoczka

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI GMINNYCH OBCHODÓW DNI RODZINY 2019 pod hasłem: "DOBRE RELACJE SIŁĄ RODZINY"
Szanowni Państwo!
Informuję, że w tym roku uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć we wspólnych obchodach Dni Rodziny 2019 r. Tego dnia, tzn. 31.05.2019 r. (piątek) uczniowie przyjeżdżają do szkoły zgodnie z codziennym grafikiem. Do Wydmin dojedziemy z podziałem na 2 grupy: 8:20 – I grupa (kl. 0 – IV), 8:45 – II grupa (kl. V – VIII sp i kl. III gim.). Rano uczniów przed wyjazdem czeka „zimna” niespodzianka ufundowana przez dyrektora szkoły. W godz. 9.00 : 13.00 będą odbywały się „Rodzinne Dni Dziecka – Stadion Gminny”, w tym:  kreatywne zabawy z maluchami: malowanie buziek, zabawa z chustą Klanza, wystrzał z turbiną – przechodzenie pod liną, PODWODNY ŚWIAT – malowanie na folii streczowej – zabawy literackie – gry planszowe – zmagania szachowe – miasteczko rowerowe – „Wydmińskie” rozgrywki pingpongowe na hali sportowej a ponadto:, turniej mini piłki nożnej FUNino CUP 2019, Troje dzieci w wieku 9 -12 lat (klasy 2-5 SP) + rodzic (członek rodziny) oraz inne atrakcje tj. próba sił jazdy w alkogoglach – strefa KPP Policji i OSP Wydminy – pokaz udzielania pierwszej pomocy), Strefa „KOMBAJNOWYCH’ leżaków – budowanie kartonowych Wydmin, ścianka wspinaczkowa, bufet owocowy, fabryka pompowania balonów, godz. 11.00 – Wręczenie nagród laureatom konkursu plastyczno – manualnego, godz. 12.00 – pokaz fitness, godz. 13. 00 – planowane zakończenie imprezy. Wyjazd uczniów z Wydmin: 12:15 – I grupa (kl. 0 – IV) – po przyjeździe do szkoły posiłek z sałatkowego baru, 12:40 – II grupa (kl. V – VIII i kl. III gimn.) oraz posiłek jw. Odwóz ze szkoły do domów będzie opóźniony i rozpocznie się ok. godz. 13:00. W zależności od ilości uczniów odbędzie się albo 1, albo 2 kursy.
Serdecznie zapraszamy do udziału także Rodziców naszych uczniów.
Z poważaniem A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI DNIA WOLNEGO - 02 maja 2019 r. (czwartek)
Informuję, że 02 maja 2019 r. (czwartek) zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich ustalony został dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie
nie jest sprawdzana w dzienniku.
Propozycja zajęć organizowanych w szkole dn. 02 maja 2019 r.
a. godz. 9.00 - 10.00 - spotkanie z plastyką, p. Anna Kruniewicz
b. godz. 10.00 - 11.00 - zajęcia taneczne, p. Svitlana Skowron
c. godz. 11.00 - 12.00 - gry planszowe i zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej, p. Teresa Kudraj
d. godz. 12.00 - 13.00 - zajęcia sportowe w sali gimnastycznej/boisku Orlik, p. Roman Sokalski
W czwartek 02 maja 2019 r. nie planuje się organizacji dożywiania i dowozu uczniów autobusem szkolnym.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR TVP OLSZTYN
Zapraszamy wszystkich chętnych, od lat 5-ciu do 105-ciu, Rodziców i ich Dzieci, Dziadków oraz Wnuków, tych, którzy cenią sobie ruch fizyczny, na amatorski, coroczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar TVP Olsztyn. Zapewniamy sprzęt sportowy, właściwą organizację oraz napoje chłodzące. Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Termin: 14 kwietnia 2019, godz. 10.30 – 13.30. Organizatorzy: UKS Orły

Komunikat w sprawie organizacji zajęć w dniach 10 kwietnia 2019 r. (środa) i 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) i 12 kwietnia 2019 r. (piątek). Dni wolne dla uczniów zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 r. dyrektora oraz na podstawie wiosennej przerwy świątecznej.
W związku z trwającą w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich akcją strajkową ogłoszoną przez ZNP informuję, że na czas egzaminów gimnazjalnych zawieszam zajęcia edukacyjne. Na terenie szkoły prowadzone będą w ww. dniach zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zapewniające bezpieczeństwo. Uczniowie mogą skorzystać także z wyżywienia. Dojazdy zapewnione będą również zgodnie z rozkładem porannym. Odjazd planowany jest na godz. 12.40.
Jednocześnie informuję, że 12 kwietnia 2019 r. (piątek) ogłoszony jest przez dyrektora szkoły dniem wolnym od zajęć edukacyjnych Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie nie jest sprawdzana w dzienniku. W związku z organizowanym egzaminem ósmoklasisty (od 15 kwietnia 2019 r. – poniedziałek do 17 kwietnia 2019 r. - środa)  ww. dni są także dniami wolnymi. Kolejne dni wolne od zajęć edukacyjnych to wiosenna przerwa świąteczna. W szkole spotykamy się 24 kwietnia 2019 r. (środa) po świętach Wielkanocnych.
Za wszelkie utrudnienia związane z akcją strajkową przepraszam wszystkich Rodziców. Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zapewnionej opieki w domu, uczniowie otoczeni będą zajęciami wychowawczymi na terenie szkoły.
Z poważaniem
Anna Skrypoczka

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020.
Szanowni Państwo! Rodzice Uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej i kl. III Gimnazjum!
W załączniku przedstawiam informacje dotyczące "Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020". Ulotka opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiera informacje dotyczące:
1. Adresatów - absolwentów szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjów.
2. Kryteriów rekrutacji.
3. Zasad przyjmowania uczniów do szkoły w pierwszej kolejności.
4. Terminów egzaminu ósmoklasisty.
5. Terminów egzaminu gimnazjalnego.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.men.gov.pl/REKRUTACJA.
Zapraszam
A. Skrypoczka

DYPLOM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ ZA "REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ"
W piątek, 09 listopada 2018 r. o godz. 11.11 cała społeczność Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich (uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, a także zaproszeni goście) odśpiewała wspólnie hymn narodowy w ramach akcji "Rekord dla Niepodległej" w Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W podziękowaniu otrzymaliśmy miłe podziękowanie - dyplom od Pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej. Serdecznie dziękujemy.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY PLANU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH od 04.02.2019 r.
Informuję, że od 04 lutego 2019 r. zmienia się plan zajęć lekcyjnych. Pełna informacja w załączniku.

Plan zajęć

A. Skrypoczka
dyr. szkoły

FERIE ZIMOWE 2018/2019 W WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIM
Wakacje zimowe w województwie warmińsko - mazurskim rozpoczęły się 21.01.2019 r. i będą trwały do 01.02.2019 r.W szkole spotykamy się 04 lutego 2019 r. Życzę wszystkim śnieżnego i bezpiecznego wypoczynku oraz nabrania sił do dalszej pracy w II semstrze. Podczas zabaw zimowych zwróćcie uwagę na zasady bezpieczeństwa opisane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, które podaję poniżej.
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH - KOMUNIKAT ZE STRONY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI (źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/aktualnosci/50036,Bezpieczenstwo-podczas-ferii-zimowych.html)

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania:
1. Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną.
Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!
2. Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
3. Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
4. Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;
5. Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru;
6. Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
7. Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;
8. Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;
9. Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
10. Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
11. Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem;
12. Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
13. Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
14. Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.
15. Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego