Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Komunikaty

Przedszkole

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW I KART PRACY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DLA CZTEROLATKÓW I PIĘCIOLATKÓW  NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Informuję, że w załącznikach zamieszczony został wykaz podręczników, które obowiązują w oddziale przedszkolnym dla czterolatków i pięciolatków na rok szkolny 2017/2018. Wyprawka dotycząca niezbędnych przyborów podana została w poprzednim komunikacie.
A. Skrypoczka, dyr. szkoły

Zał.
Wykaz podręczników dla czterolatków 2017/2018
Wykaz podręczników dla pięciolatków 2017/2018

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW I KART PRACY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Informuję, że podręczniki i karty pracy do oddziału przedszkolnego oraz podręczniki/ćwiczenia do religii rodzice zakupują we własnym zakresie finansowym. Ich zakup nie jest objęty dotacją Ministerstwa Edukacji Narodowej. W załącznikach zamieszczony został wykaz podręczników oraz wykaz potrzebnych przyborów, które obowiązują w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2017/2018.
A. Skrypoczka, dyr. szkoły

Wykaz podręczników do zerówki  2017/2018
Wykaz przyborów dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

REKRUTACJA DZIECI PIĘCIOLETNICH I CZTEROLETNICH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2017.
Działając na podstawie „Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2016 r. poz. 35) informuję, że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W
związku z powyższym dzieci czteroletnie (urodzone w 2012 r.) oraz dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) – mają prawo do
korzystania z wychowania przedszkolnego.
Jeśli Państwa dziecko urodziło się w 2012 r. lub w 2013 r. i podlega zapisowi ustawy kieruję zapytanie:
- Czy jesteście Państwo zainteresowani objęciem Waszego dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018?
Należy pamiętać o tym, że obecnie jest to przywilej Rodziców, a nie ustawowy obowiązek, jak w sytuacji dzieci sześcioletnich.
Po podjęciu przez Państwa decyzji dotyczącej uczęszczania lub nieuczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego, proszę o
uzupełnienie wstępnej deklaracji i przekazanie jej do szkoły (pocztą tradycyjną na adres szkoły (patrz Kontakt) lub osobiście
– sekretariat, I piętro, pokój nr 108). Niezbędne dokumenty zamieszczone są w zakładce PRZEDSZKOLE - DOKUMENTY.
Termin przekazania dokumentacji upływa z dniem 30 maja 2017 r.


PIĘCIOLATKI W PRZEDSZKOLU – TERMIN ZAPISÓW DO 16MAJA 2014 r.
W związku z wejściem w życie nowej reformy programowej informuję, że w roku szkolnym 2014/2015 wszystkie pięciolatki objęte są obowiązkiem przedszkolnym. Dlatego też do Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich przyjmowane są dzieci  z rocznika 2009.  W przypadku, jeśli Państwo nie zgłosiliście jeszcze swojego dziecka do realizacji obowiązku przedszkolnego, a zamieszkuje ono na terenie Gminy Wydminy (obwód  szkoły Gawliki Wielkie) proszę pobrać i wypełnić formularz oraz przekazać go do sekretariatu szkoły  w Gawlikach Wielkich (pokój nr 40).

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DZIECI URODZONYCH W 2008 r. r. szk. 2014/2015

Objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym to element reformy systemu edukacji zapoczątkowanej przez MEN w 2009 r. System zakładający naukę dzieci sześcioletnich w pierwszej klasie obowiązuje i sprawdza się w zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej. Rozwiązanie takie przede wszystkim zapewnia wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk o różnym kapitale kulturowym. Rząd zdecydował o obniżeniu wieku szkolnego. Sześciolatki obowiązkowo pójdą do szkoły, ale dla rocznika dzieci urodzonych w 2008 roku proces ten będzie miał charakter etapowy. Od września 2014 r. do pierwszej klasy obowiązkowo pójdą dzieci, które urodziły się do końca czerwca 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika, czyli te które przyszły na świat w drugiej połowie 2008 r., zostaną objęte obowiązkiem szkolnym dopiero od 2015 r. Zgodnie z nowymi przepisami, we wrześniu 2014 r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) i urodzone do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców. Od września 2015 r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) i pozostałe urodzone od lipca do końca grudnia 2008 r. (siedmiolatki). Powstała również nowa strona dla rodziców, nauczycieli i organów prowadzących szkoły, związana z nauką sześciolatków w pierwszej klasie. Na nowej witrynie, pod adresem www.6latki.men.gov.pl znajdą się informacje o przyczynach obniżenia wieku obowiązku szkolnego, badaniach z tym związanych, opisy dobrych praktyk, pytania i odpowiedzi oraz teksty z poradami dla rodziców i nauczycieli. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z załącznikiem na temat Komunikatu ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W dokumentach zamieściliśmy także załącznik z niezbędnym wyposażeniem dziecka, które od września 2014 r. będzie objęte opieką przedszkolną w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego