Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Wydarzenia

Wiadomości

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęliśmy tradycyjnie od powitania gości, przyjaciół szkoły, rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Pani Dyrektor  Anna Skrypoczka pasowała pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów.
Po oficjalnej części spotkania Samorząd Uczniowski przedstawił w humorystyczny sposób obrady Rady Uczniowskiej. Role się odwróciły i tym razem ocenie poddani zostali nauczyciele. Stopnie były dość wysokie, więc mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili.
Dziękujemy publiczności za ciepłe przyjęcie młodych artystów, którzy pomimo tremy wspaniale zagrali swoje role. Dziękujemy również Samorządowi oraz scholi za współpracę.
M. Borzeńska, M. Waszkielewicz

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ
"Idą pierwszaki - dawne maluchy..."- tymi słowami, 10 października 2017 r., przywitały się dzieci z klasy I ze społecznością uczniowską. Swoją uroczystość rozpoczęły występem artystycznym. Pomimo ogromnej tremy, poradziły sobie świetnie - śpiewając piosenki, recytując wierszyki i odpowiadając na pytania starszych kolegów. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie. "Ślubuję uroczyście! Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły. Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. Będę uczył się tego, co piękne.Będę kochał swoją ojczyznę". Następnie Pani Dyrektor Anna Skrypoczka przy pomocy symbolicznego ołówka dokonała pasowania każdego malucha. Do kroniki szkolnej  złożyły odcisk swojego palca. Otrzymały pamiątkowe dyplomy i prezenty ufundowane przez Rady Rodziców, rodziców i dyrektora szkoły. Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie. W miłej i przyjaznej atmosferze Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich pozyskała siedmioro nowych, pełnoprawnych uczniów. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.
Ewa Idek, wychowawczyni klasy I

OGÓLNOPOLSKA SZTAFETA SZLAKIEM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W dniu 17.09.2017 r. dla uczczenia 78 rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę oraz upamiętnienia bohaterskich "Żołnierzy Wyklętych" walczących o wolność naszego narodu odbyła się I Ogólnopolska Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych na trasie Gajrowskie - Wydminy. Start sztafety odbył się spod Pomnika ku czci żołnierzy, którzy zginęli w dniu 16.02.1946 r. w walce z przeważającymi siłami NKWD, KBW i UB. Wśród 10 sztafet uczestniczących w w/w biegu wystartowała również reprezentacja Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Gawlikach Wielkich. W skład drużyny wchodziło 17 osób (dziewcząt i chłopców). Każdy z uczestników w/w sztafety miał do przebiegnięcia około jednego kilometra. Naszą szkołę reprezentowały następujące uczennice i uczniowie: 1. Jakub Suchocki, 2.Klaudia Rutecka, 3.Mateusz Słuchocki, 4.Mariusz Kowalczyk, 5.Jacek Styk, 6.Robert Jakubiak, 7.Dominik Wiśniewski, 8.Aleksandra Jeleniewicz, 9.Michał Siekaniec, 10. Krzysztof Styk, 11. Sebastian Dumka, 12. Marcin Siekaniec, 13. Gabriela Wiśniewska, 14. Michał Kudraj, 15. Natalia Suszko, 16. Adrian Czetyrbok, 17.  Wiktoria Gotkowicz. (numery przy nazwiskach są jednocześnie numerami zmiany sztafetowej). Delegacje poszczególnych zespołów złożyły kwiaty i zapaliły znicze w miejscu nowego pochówku na cmentarzu w Orłowie. Wszystkie sztafety ukończyły bieg w czasie od 1h 10 minut do 1h 16 minut. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, koszulkę, numer startowy. Cała impreza zakończyła się wspólnym zdjęciem i posiłkiem z kuchni żołnierskiej.
Roman Sokalski, opiekun drużyny

WITAJ SZKOŁO! WITAJ NOWY ROKU 2017/2018!
"SZUKAJ ŚWIATŁA, PRAWDY I PIĘKNA"
SZANOWNI PAŃSTWO!

Każda historia ma swój początek i koniec. Każdy koniec to lepszy początek. Otwierasz czystą kartę i zapisujesz ją od nowa, tym razem tak jak chcesz. Tej o Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich to już koniec. I choć koniec staje się początkiem nowej drogi, to jakoś żal wspomnień... Ale życie jest jak książka, ma swoją stronę tytułową, która rozpoczyna akcję i okładkę, która zamyka pewną historię. Coś też się kończy, by coś innego mogło się zadziać. I to prawda. Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich  trwa nieodłącznie od 1945 r. Już 1 listopada tego roku po zakończeniu II wojny światowej można było otworzyć szkołę. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był Henryk Monkiewicz. Szkoła miała wówczas 52 uczniów. W roku szkolnym 1950/1951 była to już szkoła siedmioklasowa ze 140 uczniami i 4 nauczycielami. W roku szkolnym 1972/73 miała 7 nauczycieli i 195 uczniów. Rozbudowano wówczas gmach szkolny. Wkrótce potem przydzielono szkole w Gawlikach jako filię szkołę w Grądzkich. Razem z nią w roku szkolnym 1974/75 liczyła 207 uczniów i 12 nauczycieli. To już przez 72 lata rozbrzmiewa dzwonek w tej szkole, przy różnych dyrektorach, rozmaitej kadrze pedagogicznej i pracownikach administracji i obsługi, a przede wszystkim dzięki Wam, Uczniom i Rodzicom cieszymy się, że dzisiaj jesteśmy tu wszyscy razem. Z tą szkołą swoje życie związali obecni tutaj nauczyciele, którzy nie opuścili jej murów od początku swojej drogi zawodowej i przepracowali w niej ćwierć wieku lub więcej. Inni pedagodzy są także jej absolwentami, a to proszę Państwa silnie zobowiązuje.
W 2007 r. wiele osób zaangażowało się w tworzenie w naszej szkole Gimnazjum,  które do 31 sierpnia 2007 r. nie było nasze, a co za tym idzie Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich. Nie było łatwo, ale dzięki uporowi i determinacji udało się i wielu z Państwa to pamięta, bo to Wy tworzyliście serce tej szkoły, a gdzieś tam w zaciszu gabinetu powstawały podstawy prawne, bo przecież Gimnazjum trzeba było tworzyć od początku, nic nie przyszło samo i nikt nie mówił, że będzie łatwo
Szanowni Państwo! Krok po kroku tworzyliśmy wspólną historię, choć nie zawsze świat szkolny widzieliśmy przez różowe okulary. Nie zawsze historia pisana była według naszych myśli, sumień, bez błędów i porażek. Każdy dzień przynosił "nowe" zaskakujące sprawy, które należało rozwiązywać na wczoraj. Dzisiaj historia Gimnazjum, niestety, powoli gaśnie, ale to nie znaczy, że w Szkole Podstawowej będzie się działo mniej, czy będziemy pracować na mniejszych obrotach. Nie, absolutnie, naszym zadaniem będzie jeszcze większa aktywność.
Drodzy uczniowie II i III klasy gimnazjum, to Wy zapiszecie się jako jedni z ostatnich Absolwentów, a za rok będziemy prawdopodobnie najmniejszym oddziałem gimnazjalnym w Polsce. A uczniowie klasy VII wrócili do naszej szkoły i być może łatwiej będzie im zrozumieć książkę Kornela Makuszyńskiego "Szatan z VII klasy", choć tam także panował inny system hierarchii szkolnictwa. Historia szkolna już zatoczyła koło.
Dziękuje niezwykle serdecznie wszystkim, którzy słowem, działaniami, sercem wnieśli swój wkład w fakt istnienia w naszej szkole Gimnazjum, choć dzisiaj do księgi uczniów Gimnazjum prawdopodobnie nie wpiszemy żadnego ucznia, to cieszymy się, że w kronikach szkolnych jesteśmy zapisani jako Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich z dobrymi wynikami egzaminacyjnymi. Można stwierdzić, że wolnymi krokami ze szkoły wspomagającej stajemy się szkołą dążącą do sukcesu.
Na ten moment, proszę Państwa, będziemy wspominać także rok 2017 jako rok ukończenia przez naszą szkołę 72 lat życia – to już za chwilę, z ze swojej strony życzę jej, by przede wszystkim była zawsze młoda uśmiechem i by miała tak wspaniałych uczniów, jakich teraz widzę przed sobą.  Dzisiaj w Szkole Podstawowej mamy 94 uczniów razem z oddziałem przedszkolnym oraz 25 uczniów gimnazjum. Łączny bilans to 119 uczniów. Kiedy powstawał Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich liczyliśmy 182 uczniów. Jest nas coraz mniej, więc naszym zadaniem jest promocja szkoły, bo wynikami egzaminów i sprawdzianów powolutku możemy się już chwalić, ale szkoła to nie tylko nauka, to sumienie i wrażliwość nauczyciela na inne sprawy ucznia, jego problemy, sukcesy, porażki, wzloty i upadki. Jesteśmy tu po to, by młodemu człowiekowi pomóc odnaleźć drogę, a nie po to, by podstawiać nogę. Każda jedynka wstawiona do dziennika, to nie sukces nauczyciela, a porażka całej szkoły. Ocena niedostateczna, która blokuje przejście ucznia do kolejnej klasy, to konieczność poszukiwania odpowiedzi, dlaczego tak się stało, w czym jako szkoła zawiedliśmy lub czego nie zrobiliśmy? Wszyscy musimy wyciągać wnioski, my, jako Rada Pedagogiczna, sam uczeń, ale także Rodzice. Przeszłości nie cofniemy, możemy tylko szukać odpowiedzi, które pomogą nam stawać się mistrzami w swoim fachu.
Szanowni Państwo!
Rok szkolny 2017/2018 to czas wprowadzania nowych rozwiązań w systemie edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej szczególny nacisk położyło na wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Szczególna uwaga środowiska oświatowego będzie zwrócona na wzmocnienie wychowawczej roli szkoły, także ze strony rodziców oraz bezpieczne korzystanie uczniów z internetu.
Drodzy Uczniowie!
Gorąco wierzę, że ten rozpoczynający się rok szkolny będzie nie tylko czasem wytężonej pracy i nauki, ale także czasem doskonalenia Waszych talentów, wspaniałych doświadczeń, rozwijania starych i zawierania nowych przyjaźni. Korzystajcie ze wszystkich szans, jakie daje Wam szkoła, aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi. Nie zrażajcie się niepowodzeniami, bo są one częścią edukacji. Nie zapominajcie również o tym, że w trudnych chwilach zawsze możecie liczyć na pomoc ze strony swoich wychowawców i nauczycieli i Rodziców
Drodzy Rodzice wszystkich uczniów, ale szczególnie tych, którzy po raz pierwszy siedzą tutaj jako przedszkolaki i pierwszoklasiści?
Wierzę, że przeżyjecie ze swoimi dziećmi wiele chwil, których nie zapomnicie. Spotkaliśmy się dziś wszyscy razem, by wspominać czas wakacji, a także po to, by zastanowić się, w jaki sposób wkroczyć w nowy rok szkolny, by był on dla naszych dzieci źródłem wielu wrażeń i przeżyć.
Wasze zaangażowanie stanowi nieocenione wsparcie dla nauczycieli oraz wychowawców. Pomaga w realizacji celów oraz zadań edukacyjno-wychowawczych. Dobra współpraca na linii szkoła – rodzice wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwia rozwiązywanie trudnych sytuacji. Życzę Rodzicom, aby wspierali rozwój swoich dzieci. Dając im dobry przykład, będziecie dla nich podporą w trudnych momentach. Jestem przekonana, że taka aktywność szybko przełoży się na liczne sukcesy dzieci.
Drodzy uczniowie klasy "0" i klasy I, życzę, by ten rok rozpoczął się dla Was w pełni radośnie mimo tej niesfornej pogody. Życzę Wam wielu sukcesów, radości i zadowolenia z odkrywania nowych prawd edukacyjnych, które są dzisiaj dla Was tajemnicą i byście doznawali, jak najmniej przykrości i trudów w naszej szkole.
Pozdrawiam serdecznie Nauczycieli i Pracowników administracji i obsługi, życząc Państwu wytrwałości i rozsądku w podejmowaniu decyzji, dużo zapału i ambicji, a jak najmniej zwątpienia i nieporozumień. Niech radość i optymizm gości w naszej szkole, a smutek i rozczarowanie omija naszą placówkę przez kolejne 10 miesięcy.
Anna Skrypoczka
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego