Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulaminy

Szkoła > Dokumenty

W zakładce „Regulaminy i grafiki” będą podawane obowiązujące grafiki zajęć oraz bieżące regulaminy regulujące zasady funkcjonowania społecznego na terenie Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich. Informuję, że dnia 28.11.2013 r. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół działając na podstawie Rozdziału 8a, Art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwaliła „Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce w Gimnazjum w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich”. Regulamin zatwierdziła także Rada Rodziców Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich. Proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się z celem, charakterem, zasadami oraz trybem przyznawania stypendium dla najzdolniejszych uczniów Gimnazjum w Gawlikach Wielkich.

Pobierz pliki z dodatkowymi informacjami
Regulamin dowożenia uczniów do szkół w Gminie Wydminy.doc
Regulamin korzystania z piaskownicy.doc
Regulamin przyznawania stypendium naukowego za wyniki w nauce w Gimnazjum.doc

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego