Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Pracownicy

Szkoła

Pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich
1. Anna Skrypoczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich, język polski w szkole podstawowej
2. Justyna Kozłowska, wychowawca kl. II G, język polski w gimnazjum i w szkole podstawowej,
3. Barbara Wieliczko, wychowawca oddziału przedszkolnego, muzyka w szkole podstawowej,
4. Małgorzata Waszkielewicz, wychowawca kl. III gimnazjum, język angielski w oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej i w gimnazjum,
5. Ewa Idek, wychowawca klasy I SP, wychowanie fizyczne w szkole podstawowej,
6. Anna Gienieczko, wychowawca klasy III SP, matematyka w szkole podstawowej,
7. Olga Krupa, wychowawca klasy II SP, wychowanie fizyczne w szkole podstawowej
8. Katarzyna Jabłońska, biologia w szkole podstawowej i w gimnazjum
9. Dorota Kurpiewska,  wychowawca klasy VI SP, przyroda, historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, opieka świetlicowa, pedagog szkolny
10.Anna Kruniewicz, plastyka w szkole podstawowej, zajęcia artystyczne w gimnazjum, zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno - wychowawcze, oligofrenopedagog
11. Robert Wieliczko, wychowawca klasy IV SP,język niemiecki w gimnazjum i w szkole podstawowej, historia w gimnazjum, historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, wiedza o społeczeństwie w gimnazjum,
12. Beata Szymborska, wychowawca klasy VII szkoły podstawowej, matematyka w szkole podstawowej, matematyka w gimnazjum,
13. Małgorzata Jackiewicz,  geografia w szkole podstawowej i w gimnazjum, wiedza o społeczeństwie w gimnazjum,  
14. Magdalena Majcher, wychowawca klasy V SP, informatyka i zajęcia techniczne w gimnazjum, zajęcia techniczne i technika w szkole podstawowej, informatyka w szkole podstawowej, chemia i fizyka w szkole podstawowej i w gimnazjum, zajęcia komputerowe w szkole podstawowej, edukacja informatyczna w szkole podstawowej
15. Roman Sokalski, wychowanie fizyczne w szkole podstawowej i w gimnazjum
16. Svitlana Skowron, język ukraiński w szkole podstawowej, religia greckokatolicka w szkole podstawowej i w gimnazjum, opieka świetlicowa
17. Małgorzata Borzeńska, religia w szkole podstawowej i w gimnazjum, wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej i w gimnazjum, opieka świetlicowa
18. Marek Ostrowski, edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum
19. Ewa Petiuk, nauczyciel bibliotekarz
20. Ewa Thomas, zajęcia rewalidacyjne w szkole podstawowej
21. Beata Gutowska, zajęcia logopedyczne w szkole podstawowej
Pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich
1. Agnieszka Iwanowska, pracownik administracyjny (sekretariat)
2. Krystyna Matelak, pracownik obsługi
3. Bożena Bielecka, pracownik obsługi
4. Helena Pietnoczka, pracownik obsługi
5. Cezary Matelak, konserwator

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego