Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkursy

Wiadomości > Ciekawostki
 

Regulamin konkursu matematycznego „Mistrz matematyki klas I-III”
I. CELE KONKURSU:   
1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
3. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
4. Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
5. Budzenie nawyku współzawodnictwa.
6. Dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu.
                                          
II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs obejmuje treści programowe edukacji wczesnoszkolnej.
2. Konkurs przebiega na etapie szkolnym.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III.
4. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań  zamkniętych będzie wynosił 45 minut.
5. Konkurs odbędzie się dnia 23 maja 2018r. w  Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich o godz. 10.45 w sali nr 016.

III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY:  
1. Oceny rozwiązanych zadań dokonuje nauczyciel organizujący konkurs, według ustalonego  kryterium punktowego.
2. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.
3. Zwycięzcy z poszczególnych klas otrzymają dyplomy uczestnictwa i nagrody.
4. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.
5. Nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się  31 maja 2018 r.                      
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie
Organizator: Olga Krupa, wychowawca  kl. II          

REGULAMIN  KONKURSU  ORTOGRAFICZNEGO „MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII ” DLA   UCZNIÓW   KLAS   I – III
w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich
Cele konkursu
Uczczenie 100-lecia Niepodległości Polski. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
Propagowanie idei poprawnej pisowni.
Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
Zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji.
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie biorą udział wszyscy chętni uczniowie klas I – III.
2. Konkurs podzielony jest na następujące grupy:
- klasy 1
- klasy 2
- klasa 3
W każdej grupie zostanie wyłoniony "Mały Mistrz Ortografii".
3. Konkurs ma formę sprawdzianu, w skład którego wchodzą: krótkie dyktando oraz różne łamigłówki. Sprawdzian jest dostosowany do wieku.
4. Prace konkursowe będą oceniane za pomocą punktów. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzyma jeden punkt. Osoba, która uzyska największą liczbę punktów otrzyma tytuł  "Małego Mistrza Ortografii" (Jeżeli kilka osób uzyska tą samą liczbę punktów zostanie przeprowadzona dogrywka).
Konkurs zostanie przeprowadzony 22 maja 2018r.
Organizator:
Ewa Idek, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnejBIEGAMY W PRZEŁAJACH
10 maja w Starych Juchach  odbyły się XI Jaćwieskie Wiosenne Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Biegom towarzyszyła piękna pogoda, wręcz wymarzona przy imprezach plenerowych. Celem biegów było uczczenie 100-lecia Niepodległości Polski, popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej, promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka uzależnień poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży. W biegach udział wzięli zawodnicy z 9 szkół. Naszą szkołę reprezentowało 39 uczniów. Triumfatorzy każdego biegu otrzymali puchar, za miejsca I-III przyznano medale, a za lokaty I-VI dyplomy. Wręczono również nagrody za klasyfikacje zespołowe, w których nasza szkoła zdobyła III miejsce. W drodze powrotnej, kierownik wyjazdu zaprosił wszystkim uczestników na lody. Oto wyniki tegorocznych zawodów:
Rocznik 2009
Włodzimierz Skowron m-ce IV
Karolina Dumka m-ce VI
Rocznik 2008
Olaf Naszkiewicz m-ce III
Rocznik 2006
Radosław Pilch m-ce I
Adam Słuchocki m-ce II
Rocznik 2005
Aleksandra Hanczaryk m-ce IV
Paweł Zajkowski m-ce V
Rocznik 2004
Rutecka Klaudia m-ce IV
Rocznik 2003
Maciej Przyłucki m-ce IV
Rocznik 2002
Wiktoria Gotkowicz m-ce II
Adrian Czetyrbok m-ce II
Julia Konstantynowicz m-ce V
Karolina Zajkowska m-ce VI
Gratulujemy wszystkim zawodnikom coraz lepszych wyników oraz sportowe zachowanie. Pamiętajmy, że sport to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy duch!
Organizatorzy wyjazdu: p. E. Idek, p. O. Krupa, p. R. Sokalski

POWIATOWY TURNIEJ „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO” STAŁ SIĘ JUŻ HISTORIĄ
25 kwietnia czwórka uczniów po szkolnych eliminacjach reprezentowała Gminę Wydminy w Powiatowym Turnieju „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku. Pod sprawnym okiem p. Magdaleny Majcher, nauczycielki techniki i zajęć technicznych Karolina Wysocka, Marta Zajkowska, Paweł Konopko i Adam Słuchocki najlepiej napisali test kwalifikacyjny i otrzymali przepustkę, by indywidualnie i  drużynowo zdobywać punkty prowadzące do jak najlepszego wyniku. A na czym polega Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i kto go organizuje? Turniej organizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. Współorganizatorami Turnieju są: Warmińsko – Mazurska Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy w Olsztynie oraz Polski Czerwony Krzyż – Oddział Okręgowy w Olsztynie, którzy udzielają wsparcia w organizacji i przeprowadzeniu Turnieju. Eliminacje i finał Turnieju organizują: na etapie szkolnym – dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły,  na etapie powiatowym – przedstawiciele administracji oświatowej poszczególnych gmin i miast z terenu danego powiatu, przedstawiciele oświaty starostw powiatowych, kierownicy sekcji ruchu drogowego komend powiatowych Policji, inni współorganizatorzy, na etapie wojewódzkim – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Uczestnicy poszczególnych eliminacji: a) obowiązkowo rozwiązują testy teoretyczne; b) ze względu na możliwości techniczne organizatora mogą wykonywać również zadania praktyczne: • jazda rowerem po miasteczku, • jazda rowerem po torze sprawnościowym,  • z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasza wspaniała czwórka w eliminacjach powiatowych turnieju zajęła II miejsce w kategorii szkół podstawowych i zakwalifikowała się do Etapu Wojewódzkiego, który odbędzie się 17 maja 2018 r. w Elblągu. Trochę daleko, ale z pewnością dojedziemy. Choćby rowerami… Gratuluję uczniom klasy IV i V oraz opiekunowi drużyny, p. Magdalenie Majcher. Będziemy mocno trzymać kciuki na kolejnym etapie.
A. Skrypoczka, dyrektor szkoły

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI ZAWSZE W PAMIĘCI” - KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
Redakcja Martyrii (Pisma Społeczno - Katolickiego Diecezji Ełckiej) pod honorowym patronatem JE ks. bp Jerzego Mazura – biskupa ełckiego i Posła na Sejm RP Jerzego Wojciecha Małeckiego zorganizowała I Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod hasłem „Żołnierze Wyklęci zawsze w pamięci”. 27 kwietnia 2018 r. w Ełckim Centrum Kultury (w Sali Zebra) na ul. Wojska Polskiego pojawiło się łącznie 19 wykonawców (zespołów i solistów), którzy pragnęli zaprezentować swoje wokalne umiejętności. Celem konkursu w Roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę było podtrzymywanie pamięci o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, edukacja historyczna, poszukiwanie zapomnianych pieśni, popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej oraz integrowanie i nawiązywanie współpracy między szkołami Diecezji Ełckiej. Nasza szkoła mając już w pamięci kilka spotkań o podobnej tematyce i tym razem nie odmówiła udziału w tak uroczystym wydarzeniu. Wydelegowani reprezentanci to zespół wokalny „Oaza” w 12 – osobowym składzie pod kierownictwem p. Małgorzaty Borzeńskiej. Utworem, który wykonaliśmy, i który stał się dla nas swoistym hymnem, była „Ostatnia kula – Historia Roja” Lecha Małeckiego.
Powracając jednak do konkursu należy zaznaczyć, że początek spotkania to niezwykle przejmujący scenariusz ”Droga do wolności” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce, przedstawiający historię Warszawy, jej obraz przed 1. września 1939 r., wojenne zniszczenia, a w końcu marzenia o wolnej Ojczyźnie. Akustyka, scenografia, efekty dźwiękowe, śpiew i muzyka, w tym obrazy z wojennych filmów wywołały dreszcze i pozwoliły na chwilę zadumy nad naszym dzisiejszym życiem, życiem bez wojny, bólu, cierpienia i żałoby. Być może na co dzień nie doceniamy daru wolności, która nas otacza i pozwala cieszyć się zwykłym śpiewem ptaków, obrazem kwitnących maków, łanami dojrzewającego zboża… Bo przecież szczęście jest tak blisko, na wyciągnięcie ręki i wystarczy tylko otworzyć serca, by je przyjąć... Kolejni wykonawcy prezentowali utwory tematycznie związane z hasłem konkursu, a pomiędzy pieśniami i piosenkami byliśmy zabawiani humorystycznymi wstawkami słownymi przez świetnych prowadzących. Nasz zespół zaprezentował się jako ostatni i… w gronie wykonawców grupowych zdobyliśmy I miejsce ex aequo z chórami z  Augustowa i Ełku. Doświadczenia i wrażenia, jakie spotkały nas podczas konkursu,  pozwolą na rozwijanie naszych zdolności i nowe spojrzenie na wykorzystanie potencjału drzemiącego w naszych wspaniałych dziewczynach i męskiej reprezentacji zespołu. Szczególne podziękowania należy przekazać Proboszczowi Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach Ks. Ryszardowi Grabowskiemu za pomoc w organizacji przejazdu i dofinansowanie zakupu koszulek, które wykorzystaliśmy do identyfikacji naszej „Oazy”. Zespół ze Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich, o który każdy pytał: "Skąd jesteście? A gdzie są Gawliki?" reprezentowali: Aleksandra Gienieczko, Wiktoria Gotkowicz, Julia Konstantynowicz,  Gabriela Siekaniec, Julia Suchocka, Sandra Suchocka, Gabriela Wiśniewska, Karolina Zajkowska, Aleksandra Jeleniewicz, Marta Zajkowska oraz Maciej Przyłucki. Niezastąpioną gitarzystką była oczywiście p. Małgorzata Borzeńska. Bardzo dziękuję za wspaniałe wykonanie pieśni, podniosłe i uroczyste chwile spędzone razem z Wami. Jestem z Was dumna.
A. Skrypoczka, dyrektor szkoły
NASI UCZNIOWIE TEŻ ZAPOBIEGAJĄ POŻAROM
16 kwietnia 2018 r. Marta Zajkowska, Kinga Kulas, Patryk Piekarz oraz Adam Słuchocki pod opieką p. Magdaleny Majcher wzięli udział w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs odbył się w siedzibie Powiatowej Straży Pożarnej w Giżycku. Po napisaniu trudnego testu uczestnicy obejrzeli sprzęt pożarniczy. Gdy zaproszono nas na ogłoszenie wyników, okazało się, że Marta zajęła III miejsce, a Patryk II. Każdy z nas za udział w turnieju otrzymał pamiątkowy kubek, a laureaci atrakcyjne nagrody. Niespodzianką był pyszny obiad. Już dzisiaj myślimy o konkursie wiedzy pożarniczej, który odbędzie się w przyszłym roku.
Kinga Kulas, uczennica klasy V

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pt. „To nasze miejsce, to jest nasz kraj”  z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły zapraszamy do wzięcia udziału w "Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej". Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone są w załączniku.

Regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

GMINNE ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU O "PUCHAR TVP OLSZTYN" 2018
Tradycyjnie już, eliminacje gminne rozegrane zostały w sali gimnastycznej w Gawlikach Wielkich 11 marca b.r. W szrankach stanęło tym razem 28 miłośników celuloidowej piłeczki, podzielonych na 7 kategorii wiekowych. Turniej zaszczycili swoją obecnością goście w osobach Wójta Gminy Wydminy pana Radosława Króla oraz Przewodniczącej Rady Gminy Wydminy pani Grażyny Plato, sprawujących honorowy patronat nad imprezą. Choć zawodnicy grali tylko do dwóch wygranych setów, to emocji nie brakowało. Szczególne ich natężenie towarzyszyło „bratobójczemu” pojedynkowi finałowemu miedzy Włodkiem i Lubomyrem Skowronami. Ten piękny mecz, obfitujący na przemian w chwile ogromnej radości jak i momenty totalnego zwątpienia, zakończył się triumfem młodszego z braci, Lubomyra. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary, a pozostali uczestnicy pamiątkowe medale. Prawdziwymi triumfatorami zostali jednak wszyscy miłośnicy tej pięknej dyscypliny sportu, a to za sprawą wieloczynnościowego robota treningowego do nagrywania piłek, ufundowanego przez Wójta Gminy. No cóż, dziękujemy pięknie, na pewno wykorzystamy sprzęt do doskonalenia własnych umiejętności!
Oto lista zwycięzców: Lubomyr Skowron, Justyna Konopko, Patryk Piekarz, Adrian Czetyrbok, Krzysztof Gnap, Marianna Puchalska, Leszek Siekaniec. Zwycięzcom życzymy sukcesów w dalszych  rozgrywkach. Turniej zorganizował i przeprowadził miejscowy Uczniowski Klub Sportowy „Orły”.
(Opracowanie RW)

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE KOSZYKOWEJ ZESPOŁÓW 4 OSOBOWYCH  MIESZANYCH    
W dniu 14.03.2018r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich odbył się turniej piłki koszykowej o Mistrzostwo w/w szkoły. W turnieju wystartowało 5 zespołów czteroosobowych, w składzie których musiała występować minimum jedna dziewczynka. Były to  następujące  zespoły: dwa z klasy III gimnazjum, i po jednym z klasy II gimnazjum, z klasy VII SP i z klasy VI SP. Drużyny wybrały sobie nazwy i wystąpiły w następujących składach:
1. Perełki Sebunia  - Sebastian Dumka, Marcin Siekaniec, Michał Kudraj, Julia Konstantynowicz  
2. Jednookie ameby – Gabriel Żyliński, Krzysztof Styk, Adrian Czetyrbok, Karolina Zajkowska
3. FC włoskie jednorożce – Paweł Kardas, Radosław Kuszczak, Maciej Przyłucki, Aleksandra Jeleniewicz
4. Caps Lock Team – Krystian Żyliński, Mariusz Kowalczyk, Jakub Suchocki, Klaudia Rutecka, Mateusz Słuchocki
5. Klasa VI A – Kacper Kuszczak, Szymon Sabat, Krystian Grądzki, Patrycja Skierkowska, Julita Gąsecka   
Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”. Łącznie rozegrano dziesięć meczy. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
I. Perełki Sebunia – cztery zwycięstwa
II. Jednookie ameby – trzy zwycięstwa
III. FC włoskie jednorożce – dwa zwycięstwa
IV. Caps Lock Team – jedno zwycięstwo
V. Klasa VI A – zero zwycięstw
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast za miejsca od pierwszego do trzeciego każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal.
Organizator  turnieju    
Roman Sokalski     

KONKURS NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich zaprasza wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH.
Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone są w załączniku pod hasłem: Konkurs na Logo Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

Serdecznie zapraszam.
Anna Skrypoczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA CHODZI DO SZKOŁY W GAWLIKACH WIELKICH
17 listopada troje uczniów gimnazjum reprezentowało nasza szkołę w XIX Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania organizowanym przez GOKiR w Wilkasach. W zmaganiach wzięło udział 23 gimnazjalistów z 9 szkół z powiatu giżyckiego. Czytano przede wszystkim klasyków: Sienkiewicza, Mickiewicza, Hemingwaya, Saint - Exuperiego. Nie zabrakło też "nowszych" twórców, tj. Stiega Larssona czy Suzanne Collins. Komisja w składzie: Bożenna Oleksiak - pomysłodawczyni konkursu; Danuta Treszczyńska - Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku; Maciej Wróbel - gość specjalny, dziennikarz telewizyjny pochodzący z Giżycka, redaktor naczelny telewizji ReTv Olsztyn, nie miała łatwo, bo konkurencja była silna. Mimo tego nie było lepszych od naszego reprezentanta Macieja Przyłuckiego. Maciek popisał się wspaniałą dykcją i rewelacyjną interpretacją fragmentu powieści Juliusza Verne "W 80 dni dookoła świata". To nie jedyny sukces naszych w tym konkursie. Wiktoria Gotkowicz wskoczyła na ostatnie miejsce na podium, czyli zdobyła III miejsce, dzięki aktorskiemu odczytaniu "Balladyny" Juliusza Słowackiego.
Serdecznie gratulujemy wysokich wyników!
Justyna Kozłowska, nauczycielka języka polskiego

KONKURS INFORMATYCZNY „WIELOJĘZYCZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA NARYSOWANA W PAINT”
W grudniu 2017 r. w naszej szkole został przeprowadzony konkurs informatyczny, którego założeniem było wykonanie w języku obcym kartki świątecznej zaprojektowanej w edytorze graficznym Paint. W konkursie wzięło udział 22 uczniów z klas I – VII. Wszystkie nadesłane prace spełniały wymogi konkursu. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Krystian Grądzki - klasa VI
II miejsce – Mariusz Kowalczyk -  klasa VII
III miejsce Kacper Kuszczak – klasa VI
Wyróżnienia:
Karolina Wysocka – klasa IV
Wiktoria Suchocka – Klasa IV
Karol Wysocki kl. VI
Wszystkim laureatom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności w różnych konkursach skierowanych do uczniów.
Prace oceniała komisja w składzie:
O. Krupa, nauczyciel zajęć komputerowych
A. Kruniewicz, nauczyciel plastyki
J. Sawicki, nauczyciel informatyki
O. Krupa, nauczyciel zajęć komputerowych

KONKURS  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ENGLISH IS FUN” JUŻ ZA NAMI.
30.10.2017 r. w Szkole Podstawowej  w Gawlikach Wielkich odbył się konkurs z języka angielskiego „ENGLISH IS FUN”. Celem konkursu było m.in. doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki oraz dostarczenie uczniom satysfakcji i chęci do dalszej nauki języka obcego. W konkursie udział wzięło 11 uczniów z klasy 3. Szkoły Podstawowej. Uczniowie rozwiązywali test, który składał się z 9 zadań. Pytania miały formę zadań zamkniętych i dotyczyły znajomości słownictwa oraz struktur gramatycznych.
Laureatami konkursu zostali:   
I miejsce  -   Igor Grądzki
II miejsce  -   Justyna Konopko
III miejsce  -   Antoni Kardas
Zwycięzcom konkursu bardzo gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach językowych.
Organizator konkursu: Małgorzata Waszkielewicz

Regulamin konkursu:

Konkurs z języka angielskiego „English is fun” dla klasy III SP.

CELE KONKURSU:

? Rozwijanie zainteresowań językowych wśród najmłodszych.
? Propagowanie nauki języka angielskiego.
? Umożliwienie uczniom sprawdzenia swojej wiedzy  i znajomości środków językowych.
? Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
? Dostarczenie uczniom satysfakcji i chęci do dalszej nauki języka.

TEMATYKA KONKURSU:

Konkurs sprawdza umiejętność operowania danymi środkami językowymi i stopień znajomości słownictwa podczas rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych w zakresie dotąd opanowanego materiału leksykalno-gramatycznego odpowiednio dla klasy III. Nie wymaga opanowania materiału wykraczającego poza podstawę programową.

WARUNKI UCZESTNICTWA  I PRZEBIEG KONKURSU:

?  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.
? Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści z zagadnień określonych przez nauczyciela.
? Konkurs składa się z jednego etapu (II etap odbędzie się w razie trudności z wyłonieniem trzech laureatów).
? Konkurs polega na rozwiązaniu  testu  składającego się z  zadań zamkniętych, który rozwiązują uczniowie w ciągu 45 minut.
? Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest posiadać przybory do pisania i rysowania.
? Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z książek ani z żadnych pomocy dydaktycznych.
? Niesamodzielne rozwiązywanie zadań lub korzystanie z niedozwolonych pomocy oznacza dyskwalifikację.

TERMIN KONKURSU:

Październik 2017r.
Organizator   zastrzega  możliwość  zmiany  wyznaczonego terminu i godziny.
O wszelkich zmianach rodzice i uczniowie będą informowani  na bieżąco.
Informacje o wynikach konkursu znajdować się będą na tablicy ogłoszeń w sali nr 14.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 20.11.2017 r.

ZMAGANIA Z TEKSTEM
W ramach współpracy naszej szkoły z filią Gminnej Biblioteki w Wydminach 13 listopada odbył się konkurs "Czytam pięknie". Jego główne cele to propagowanie czytelnictwa i stworzenie możliwości prezentacji umiejętności pięknego czytania. Zadaniem uczestników było samodzielne wybranie fragmentu tekstu, a następnie odczytanie go przed komisją z odpowiednią dykcją i intonacją. W zmaganiach z tekstem wzięło udział 15 osób. Najczęściej czytanym utworem były "Dzieci z Bullerbyn" Astrid Lindgren. Komisja w składzie: Regina Tuniewicz (bibliotekarka Gminnej Biblioteki), Ewa Petiuk (nauczyciel bibliotekarz), Justyna Kozłowska (nauczycielka języka polskiego), wysoko oceniła możliwości uczniów, nagradzając:
w kategorii 1-3 SP I. miejscem Malwinę Kasak, II. miejscem Karolinę Dumkę,
w kategorii 4-6 SP I. miejscem Karolinę Wysocką, II.miejscem Martę Zajkowską, III.miejscem Kingę Kasak, wyróżnieniem Dawida Jaworowskiego
w kategorii 2-3 gimnazjum i klasa 7 SP I. miejscem Macieja Przyłuckiego, II. miejscem Agnieszkę Majcher, III. miejscem Wiktorię Gotkowicz, wyróżnieniem Julię Konstantynowicz.
Nagrody książkowe ufundowała Gminna Biblioteka w Wydminach filia w Gawlikach Wielkich. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Justyna Kozłowska, współorganizatorka przedsiewzięcia

SPOTKANIE Z PRZERAŻAJĄCĄ SZCZEŻUJĄ.
17 października odbył się w naszej szkole konkurs ortograficzny. Miał on na celu przede wszystkim rozbudzenie w uczniach potrzeby starannego i poprawnego pisania. Rozpatrywany był w 2 kategoriach: klasy IV - VI SP, klasy II -III gimnazjum wraz z klasą VII SP. Polegał na napisaniu arcytrudnego dyktanda. W tym roku uczniowie uciekali z półprzytomnym Hieronimem Pszczółkowskim przed ponadtrzyipółmetrowym niby-gadem niby-płazem chrzęszczącym przy każdym ruchu szczękonóżami. Znikądinąd nie mogli znaleźć pomocy, więc zamiast czmychnąć przed nim, stawili mu opór. No i walczyli, a najlepsi okazali się w tej walce:
I kategoria 1. miejsce Julita Gąsecka, 2. miejsce Igor Siekaniec 3. miejsce Kacper Kuszczak
II kategoria 1. miejsce Natalia Borkowska, 2. miejsce Gabriela Wiśniewska, 3.miejsce Marcin Kielch.
Wszystkim odważnym "ortobojownikom" gratuluję!
Justyna Kozłowska, nauczycielka języka polskiego

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego