Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Komunikaty

Wiadomości

ZARZĄDZENIE nr 6/2019
dyrektora szkoły z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 ustęp 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dz. U. 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w terminach:
1. 07 stycznia 2020 r. (wtorek) 1. dzień świąt Bożego Narodzenia w obrządku wschodnim  - §5 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.)
2. 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) 1. dzień egzaminu ósmoklasisty - §5 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
3. 22 kwietnia 2020 r. (środa) 2. dzień egzaminu ósmoklasisty - §5 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
4. 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) 3. dzień egzaminu ósmoklasisty - §5 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
5. 12 czerwca 2020 r. (piątek) – piątek po Bożym Ciele - §5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
6. 25 czerwca 2020 r. (czwartek) – przeddzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020 - §5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

§ 2
Dyrektor w dniach wolnych od lekcji  przedstawia plan zajęć wychowawczo – opiekuńczych
organizowanych w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Dyrektor szkoły  poinformuje uczniów i rodziców  na tydzień przed dniem wolnym
o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tzn. 27 września 2019 r.

Anna Skrypoczka
(dyrektor szkoły)

Komunikat w sprawie wysokości składki na konto Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
Dnia 24 września 2019 r. odbyło się I spotkanie Rady Rodziców naszej szkoły. Członkowie Rady Rodziców podjęli uchwałę w sprawie ustalenia składki na Konto Rady Rodziców na obecny rok szkolny 2019/2020. Kwota ustalona wynosi:
1. 20,00 zł za 1., 2., i 3. dziecko uczące się w szkole.
2. 4. i kolejne dziecko w rodzinie zwolnione jest z opłat.
Komunikat w sprawie wyborów do Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
24 września 2019 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, podczas którego dokonano wyborów do Prezydium Rady Rodziców. W roku szkolnym 2019/20120 Radę Rodziców będą reprezentować:
1. Pani Anna Siekaniec - przewodnicząca Rady Rodziców,
2. Pani Agnieszka Meus - Naszkiewicz - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców,
3. Pani Dorota Malesa - sekretarz Rady Rodziców,
4. Pani Iwona Piekarz - skarbnik Rady Rodziców.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2019/2020
Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!
W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2019/2020 informuję, że podręczniki i ć‌wiczenia od 02 września 2019 r. będą wypożyczane przez uczniów z biblioteki szkolnej wzorem roku poprzedniego. Oprócz wychowania przedszkolnego i religii uczniowie otrzymają bezpłatne egzemplarze książek i materiałów ćwiczeniowych do każdej klasy. W związku z powyższym Rodzice nie ponoszą kosztów zakupu. Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/20120 znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: SZKOŁA - PODRĘCZNIKI. Jednocześnie informuję, że Rodziców obowiązuje zakup zeszytów i innych pomocy niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania danego przedmiotu podanym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOJAZDU UCZNIÓW NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 - 19 czerwca 2019 r. (środa)
I. Dowóz do szkoły w dniu 19.06.2019 r.
8:00 Pietrasze
8:05 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Kordowskich)
8:15 Gajrowskie
8:18 Orłowo
8:20 Łękuk Mały
8:25 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Zajkowskich)
8:26 Szczybały Orł. (obok domu p. Baryła)
8:30 Szczybały Orłowskie
8:35 Grądzkie
8:40 Gawliki Wlk. Kolonia - 8:45 szkoła
8:50 Czarnówka
II. Odwiezienie uczniów ze szkoły do domów w dniu 19.06.2019 r.
Podstawienie autobusu godz. 11.45. Odjazd może rozpocząć się ok. godz. 12.00.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH
Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: SZKOŁA-DOKUMENTY-PROCEDURY został zamieszczony dokument, pt. "Sytuacje trudne i kryzysowe w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich - procedury" zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dn. 28.05.2019 r. Proszę o zapoznanie się z dokumentem, który wskazuje, w jaki sposób pracownicy Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich będą reagować w każdej trudnej sytuacji w celu zachowania bezpieczeństwa w szkole w sytuacji kryzysowej we współpracy z rodzicami i instytucjami. Dodatkowo wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z procedurami podczas zajęć z wychowawcą w terminie do dn. 31.05.2019 r.
Informuję także Państwa, że na budynku szkoły przed wejściem głównym będzie zamocowana anonimowa skrzynka na sygnały od Państwa w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami. Do niej będziecie mogli Państwo przekazywać ważne informacje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, w tym wskazywać sytuacje trudne i kryzysowe. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do współpracy.
Z poważaniem
A. Skrypoczka

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI GMINNYCH OBCHODÓW DNI RODZINY 2019 pod hasłem: "DOBRE RELACJE SIŁĄ RODZINY"
Szanowni Państwo!
Informuję, że w tym roku uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć we wspólnych obchodach Dni Rodziny 2019 r. Tego dnia, tzn. 31.05.2019 r. (piątek) uczniowie przyjeżdżają do szkoły zgodnie z codziennym grafikiem. Do Wydmin dojedziemy z podziałem na 2 grupy: 8:20 – I grupa (kl. 0 – IV), 8:45 – II grupa (kl. V – VIII sp i kl. III gim.). Rano uczniów przed wyjazdem czeka „zimna” niespodzianka ufundowana przez dyrektora szkoły. W godz. 9.00 : 13.00 będą odbywały się „Rodzinne Dni Dziecka – Stadion Gminny”, w tym:  kreatywne zabawy z maluchami: malowanie buziek, zabawa z chustą Klanza, wystrzał z turbiną – przechodzenie pod liną, PODWODNY ŚWIAT – malowanie na folii streczowej – zabawy literackie – gry planszowe – zmagania szachowe – miasteczko rowerowe – „Wydmińskie” rozgrywki pingpongowe na hali sportowej a ponadto:, turniej mini piłki nożnej FUNino CUP 2019, Troje dzieci w wieku 9 -12 lat (klasy 2-5 SP) + rodzic (członek rodziny) oraz inne atrakcje tj. próba sił jazdy w alkogoglach – strefa KPP Policji i OSP Wydminy – pokaz udzielania pierwszej pomocy), Strefa „KOMBAJNOWYCH’ leżaków – budowanie kartonowych Wydmin, ścianka wspinaczkowa, bufet owocowy, fabryka pompowania balonów, godz. 11.00 – Wręczenie nagród laureatom konkursu plastyczno – manualnego, godz. 12.00 – pokaz fitness, godz. 13. 00 – planowane zakończenie imprezy. Wyjazd uczniów z Wydmin: 12:15 – I grupa (kl. 0 – IV) – po przyjeździe do szkoły posiłek z sałatkowego baru, 12:40 – II grupa (kl. V – VIII i kl. III gimn.) oraz posiłek jw. Odwóz ze szkoły do domów będzie opóźniony i rozpocznie się ok. godz. 13:00. W zależności od ilości uczniów odbędzie się albo 1, albo 2 kursy.
Serdecznie zapraszamy do udziału także Rodziców naszych uczniów.
Z poważaniem A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI DNIA WOLNEGO - 02 maja 2019 r. (czwartek)
Informuję, że 02 maja 2019 r. (czwartek) zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich ustalony został dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie
nie jest sprawdzana w dzienniku.
Propozycja zajęć organizowanych w szkole dn. 02 maja 2019 r.
a. godz. 9.00 - 10.00 - spotkanie z plastyką, p. Anna Kruniewicz
b. godz. 10.00 - 11.00 - zajęcia taneczne, p. Svitlana Skowron
c. godz. 11.00 - 12.00 - gry planszowe i zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej, p. Teresa Kudraj
d. godz. 12.00 - 13.00 - zajęcia sportowe w sali gimnastycznej/boisku Orlik, p. Roman Sokalski
W czwartek 02 maja 2019 r. nie planuje się organizacji dożywiania i dowozu uczniów autobusem szkolnym.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR TVP OLSZTYN
Zapraszamy wszystkich chętnych, od lat 5-ciu do 105-ciu, Rodziców i ich Dzieci, Dziadków oraz Wnuków, tych, którzy cenią sobie ruch fizyczny, na amatorski, coroczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar TVP Olsztyn. Zapewniamy sprzęt sportowy, właściwą organizację oraz napoje chłodzące. Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Termin: 14 kwietnia 2019, godz. 10.30 – 13.30. Organizatorzy: UKS Orły

Komunikat w sprawie organizacji zajęć w dniach 10 kwietnia 2019 r. (środa) i 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) i 12 kwietnia 2019 r. (piątek). Dni wolne dla uczniów zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 r. dyrektora oraz na podstawie wiosennej przerwy świątecznej.
W związku z trwającą w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich akcją strajkową ogłoszoną przez ZNP informuję, że na czas egzaminów gimnazjalnych zawieszam zajęcia edukacyjne. Na terenie szkoły prowadzone będą w ww. dniach zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zapewniające bezpieczeństwo. Uczniowie mogą skorzystać także z wyżywienia. Dojazdy zapewnione będą również zgodnie z rozkładem porannym. Odjazd planowany jest na godz. 12.40.
Jednocześnie informuję, że 12 kwietnia 2019 r. (piątek) ogłoszony jest przez dyrektora szkoły dniem wolnym od zajęć edukacyjnych Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie nie jest sprawdzana w dzienniku. W związku z organizowanym egzaminem ósmoklasisty (od 15 kwietnia 2019 r. – poniedziałek do 17 kwietnia 2019 r. - środa)  ww. dni są także dniami wolnymi. Kolejne dni wolne od zajęć edukacyjnych to wiosenna przerwa świąteczna. W szkole spotykamy się 24 kwietnia 2019 r. (środa) po świętach Wielkanocnych.
Za wszelkie utrudnienia związane z akcją strajkową przepraszam wszystkich Rodziców. Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zapewnionej opieki w domu, uczniowie otoczeni będą zajęciami wychowawczymi na terenie szkoły.
Z poważaniem
Anna Skrypoczka

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020.
Szanowni Państwo! Rodzice Uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej i kl. III Gimnazjum!
W załączniku przedstawiam informacje dotyczące "Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020". Ulotka opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiera informacje dotyczące:
1. Adresatów - absolwentów szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjów.
2. Kryteriów rekrutacji.
3. Zasad przyjmowania uczniów do szkoły w pierwszej kolejności.
4. Terminów egzaminu ósmoklasisty.
5. Terminów egzaminu gimnazjalnego.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.men.gov.pl/REKRUTACJA.
Zapraszam
A. Skrypoczka

DYPLOM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ ZA "REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ"
W piątek, 09 listopada 2018 r. o godz. 11.11 cała społeczność Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich (uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, a także zaproszeni goście) odśpiewała wspólnie hymn narodowy w ramach akcji "Rekord dla Niepodległej" w Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W podziękowaniu otrzymaliśmy miłe podziękowanie - dyplom od Pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej. Serdecznie dziękujemy.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY PLANU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH od 04.02.2019 r.
Informuję, że od 04 lutego 2019 r. zmienia się plan zajęć lekcyjnych. Pełna informacja w załączniku.

Plan zajęć

A. Skrypoczka
dyr. szkoły

FERIE ZIMOWE 2018/2019 W WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIM
Wakacje zimowe w województwie warmińsko - mazurskim rozpoczęły się 21.01.2019 r. i będą trwały do 01.02.2019 r.W szkole spotykamy się 04 lutego 2019 r. Życzę wszystkim śnieżnego i bezpiecznego wypoczynku oraz nabrania sił do dalszej pracy w II semstrze. Podczas zabaw zimowych zwróćcie uwagę na zasady bezpieczeństwa opisane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, które podaję poniżej.
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH - KOMUNIKAT ZE STRONY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI (źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/aktualnosci/50036,Bezpieczenstwo-podczas-ferii-zimowych.html)

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania:
1. Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną.
Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!
2. Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
3. Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
4. Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;
5. Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru;
6. Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
7. Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;
8. Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;
9. Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
10. Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
11. Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem;
12. Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
13. Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
14. Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.
15. Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.

KOMUNIKAT W SPRAWIE DNIA WOLNEGO - 07 stycznia 2019 r. (poniedziałek)
Informuję, że 07 stycznia 2019 r. (poniedziałek) zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27
września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich ustalony został dodatkowym dniem wolnym od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie
nie jest sprawdzana w dzienniku.
Propozycja zajęć organizowanych w szkole dn. 07 stycznia 2019 r.
a. godz. 9.00 – 10.00 – spotkanie w bibliotece szkolnej (czytanie i wypożyczanie nowości wydawniczych), zajęcia
według potrzeb i zainteresowań uczniów (językowe, teatralne, matematyczne, plastyczne, inne),
b. godz. 10.00 – 11.00 – zajęcia z interaktywnym monitorem dotykowym, inne według potrzeb uczniów,
c. godz. 11.00 – 12.00 – gry planszowe i zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej,
d. godz. 12.00 – 13.00 – zajęcia sportowe organizowane w sali gimnastycznej.
W poniedziałek, 07 stycznia 2019 r. nie planuje się organizacji dożywiania i dowozu uczniów autobusem szkolnym.
Z poważaniem
A. Skrypoczka

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2018
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie klasy VIII zostali zgłoszeni do diagnozy w zakresie egzaminu ósmoklasisty.
Termin przeprowadzenia diagnozy z Nową Erą podaję poniżej:

język polski - 21 listopada 2018 r., godz. 9.00
matematyka - 22 listopada 2018 r., godz. 9.00
język angielski - 23 listopada 2018 r., godz. 9.00

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALISTY 2018
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie klasy III gimnazjum zostali zgłoszeni do diagnozy w zakresie egzaminu
gimnazjalnego. Termin przeprowadzenia diagnozy z Nową Erą podaję poniżej:

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA − 28 listopada 2018 r.
Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00
Z zakresu języka polskiego - godz. 11.00
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA –  29 listopada 2018 r.
Z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00
Z zakresu matematyki - godz. 11.00
JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI  –  30 listopada 2018 r.
Na poziomie podstawowym - godz. 9.00
Na poziomie rozszerzonym - godz. 11.00

NFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH, 09.11.2018 r. (piątek)
09 listopada 2018 r. (tj. w piątek) w związku z organizacją 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ zajęcia lekcyjne będą skrócone według harmonogramu:
1. Lekcja 8.00 - 8.30
1. Przerwa 8.30 - 8.35
2. Lekcja  8.35 - 9.05
2. Przerwa 9.05 - 9.10
3. Lekcja 9.10 - 9.40
3. Przerwa 9.40  - 9.50
4. Lekcja 9.50 - 10.15
4. Przerwa 10.15 - 10.35 (posiłek)
5. Lekcja 10.35 - 11.00
Spotkanie w sali widowiskowej na uroczystej akademii według planu:
a. godz. 11.00 – powitanie.
b. godz. 11.11 - wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.
c. godz. 11.15 - kącik literatury niepodległościowej i koncert pieśni patriotycznych.
d. godz. 12.00 – słów kilka o 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę – przemówienia Gości.
e. godz. 12.15 – zakończenie uroczystości, pożegnanie.
Odjazd uczniów z młodszych klas odbędzie się o godz. 12.40 (uczniowie kl. 0 – VI). W zależności od ilości wolnych miejsc w autobusie odjazd uczniów będzie odbywał się sukcesywnie.
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE DNIA WOLNEGO - 02 listopada 2018 r. (piątek)
Informuję, że 02 listopada 2018 r. (piątek) zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich ustalony został dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie nie jest sprawdzana w dzienniku.
Propozycja zajęć organizowanych w szkole dn. 02 listopada 2018 r.
a. godz. 9.00 – 10.00 – spotkanie w bibliotece szkolnej (czytanie i wypożyczanie nowości wydawniczych).
b. godz. 10.00 – 11.00 – zajęcia z interaktywnym monitorem dotykowym.
c. godz. 11.00 – 12.00 – gry planszowe i zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej.
d. godz. 12.00 – 13.00 – zajęcia dowolne organizowane według potrzeb uczniów i nauczycieli.
W piątek 02 listopada 2018 r. nie planuje się organizacji dożywiania i dowozu uczniów autobusem szkolnym.
Z poważaniem
A. Skrypoczka

KONKURS NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
W związku z faktem, że na konkurs ogłoszony w r. szk. 2017/2018 wpłynęła niewielka ilość prac Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich ponownie zaprasza wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH.
Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone są w załączniku pod hasłem: Konkurs na Logo Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa dn. 07 listopada 2018 r.
Serdecznie zapraszam.
Anna Skrypoczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH, 12.10.2018 r. (piątek)
12 października 2018 r. (tj. w piątek) w związku z organizacją Dnia Edukacji Narodowej zajęcia lekcyjne będą skrócone według harmonogramu:
1. Lekcja 8.00 - 8.30
1. Przerwa 8.30 - 8.35
2. Lekcja  8.35 - 9.05
2. Przerwa 9.05 - 9.10
3. Lekcja 9.10 - 9.40
3. Przerwa 9.40  - 9.50
4. Lekcja 9.50 - 10.15
4. Przerwa 10.15 - 10.35 (poczęstunek w szkolnej stołówce)
5. Lekcja 10.35 - 11.00
Godz. 11.00 - spotkanie w sali widowiskowej na uroczystej akademii)
Przebieg uroczystości z okazji DEN:
a. Powitanie uczestników spotkania. Przemówienia Gości.
b. Ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Pasowanie na ucznia.
c. Artystyczny humor sceniczny Samorządu Uczniowskiego.
d. Życzenia. Nagrody. Podziękowania.
e. Otwarcie Projektu Aktywna Tablica - pokaz funkcjonowania monitorów dotykowych.
Odjazd uczniów zostanie uzgodniony z Przewoźnikiem i podany do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu.
Serdecznie zapraszamy.
A. Skrypoczka, dyrektor szkoły

ZARZĄDZENIE nr 7/2018
dyrektora szkoły
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019
w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 ustęp 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w terminach:
1. 02 listopada 2018 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
2. 07 stycznia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 2 rozporządzenia).
3. 12 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
4. 15 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
5. 16 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
6. 17 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
7. 02 maja 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
§ 2
Szkoła w dniach wolnych od lekcji organizuje się zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Szkoła poinformuje uczniów i rodziców  na tydzień przed dniem wolnym o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tzn. 27 września 2018 r.
Dyrektor szkoły
Anna Skrypoczka

ROZKŁAD  JAZDY  AUTOBUSÓW  SZKOLNYCH WAŻNY OD    04.09.2018
Szkoła Podstawowa  GAWLIKI WIELKIE                 
7:00   Gajrowskie
7:03  Orłowo
7:05  Łękuk Mały  
7:10  Szczybały Orłowskie  (k. P.  Zajkowskich)
7:11 Szczybały Orłowskie (k. P. Suchoronczak)   
7:12 Szczybały Orłowskie (k. P. Kordowskiej)
7:20 Szkoła Gawliki Wielkie    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7:20 Czarnówka - 7:30  Pietrasze - 7:35  Szkoła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7:30   Szczybały Orłowskie   
7:33   Grądzkie  
7:40   Gawliki Wlk.  kolonia  - 7:50 Szkoła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODWOZY
12:40    Szkoła - Gawliki Wielkie kolonia - Grądzkie - Szczybały Orłowskie – Szczybały Orłowskie k. P. Suchoronczak ok. godz. 13:00 - Łękuk Mały – Orłowo – Gajrowskie –Szczybały Orłowskie k. P. Kordowskich ok.  godz. 13:25
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13:45    Szkoła - Czarnówka - Pietrasze
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14:30    Szkoła - Czarnówka
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14:40    Szkoła - Gawliki Wlk.  kolonia - Grądzkie - Szczybały Orłowskie – Szczybały Orłowskie k. P. Suchoronczak ok. godz. 14:57 - Łękuk  Mały    – Orłowo - Gajrowskie –Szczybały Orłowskie k. P. Kordowskich ok. godz. 15:15 – Pietrasze

Rozkład jazdy opracowany przez firmę przewozową PKiZ Lelo

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOJAZDU UCZNIÓW DO SZKOŁY DN. 03 WRZEŚNIA 2018 r.
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

I. Dowóz do szkoły w dniu 03.09.2018 r.
8:00 Pietrasze
8:05 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Kordowskich)
8:15 Gajrowskie
8:18 Orłowo
8:20 Łękuk Mały
8:25 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Zajkowskich)
8:26 Szczybały Orł. (obok domu p. Suchorończak)
8:30 Szczybały Orłowskie
8:35 Grądzkie
8:40 Gawliki Wlk. Kolonia - 8:45 szkoła
8:50 Czarnówka
II. Odwiezienie uczniów ze szkoły do domu w dniu 03.09.2018
Podstawienie autobusu godz. 11.30.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2018/2019
Drodzy Uczniowie! Szanowni Państwo!
W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2018/2019 informuję, że podręczniki i ć‌wiczenia od 03 września 2018 r. będą wypożyczane przez uczniów z biblioteki szkolnej wzorem roku poprzedniego. Oprócz wychowania przedszkolnego i religii uczniowie otrzymają bezpłatne egzemplarze książek i materiałów ćwiczeniowych do każdej klasy. W związku z powyższym Rodzice nie ponoszą kosztów zakupu. Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019 znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: SZKOŁA - PODRĘCZNIKI.

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKRÓCONYCH LEKCJI I ZMIANY KURSÓW AUTOBUSU NA DZIEŃ 21.06.2018 r. CZWARTEK
Dnia 21.06.2018 r. (czwartek) planowane są skrócone lekcje zgodnie z podanym poniżej grafikiem.
8.00 - 8.30 - I lekcja
8.30 - 8.35 - I przerwa
8.35 - 9.05 - II lekcja
9.05 - 9.10 - II przerwa
9.10 - 9.40 - III lekcja
9.40 - 9.50 - III przerwa
9.50 - 10.20 - IV lekcja
10.20 - 10.35 - IV przerwa
10.35 - 11.05 - V lekcja
Odjazd: Czarnówka - 11.05
Odjazd: pozostałe miejscowości od godz. 11.15 (planowany jest 1 kurs).
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE KURSÓW AUTOBUSU NA DZIEŃ 22.06.2018 r. PIĄTEK (ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018)
Dowóz do Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich w dniu 22.06.2018 r.
8:00 Pietrasze
8:15 Gajrowskie
8:18 Orłowo
8:20 Łękuk Mały
8:25 Szczybały Orłowskie (obok Państwa Zajkowskich)
8:30 Szczybały Orłowskie
8:35 Grądzkie
8:40 Gawliki Wlk. Kolonia – 8:45 szkoła
8:50 Czarnówka
Odwóz ze Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich w dniu 22.06.2018 r. - podstawienie autobusu godz. 11:50. Planowany odjazd - godz. 12.00.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

ORGANIZACJA „DNIA DZIECKA EXTRA” - 30.05.2016 r. (środa)
CZĘŚĆ I DOTYCZY WSZYSTKICH KLAS  SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS GIMNAZJALNYCH
8.00 – 8.10  - powitanie uczniów przez dyrektora szkoły na dolnym korytarzu, życzenia z okazji Dnia Dziecka, przedstawienie harmonogramu przebiegu dnia, komunikaty.
8.10 – 8.20 – niespodzianka I czyli nagrody za konkursy, zawody, turnieje organizowane przez nauczycieli i wychowawców.
8.20 – 9.00 – teatralnie zakręceni czyli „Demeter i Kora” w wykonaniu zespołu teatralnego pod opieką p. J. Kozłowskiej.
CZĘŚĆ II DOTYCZY KLAS 0 – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
9.00 – 9.30 - spotkanie w Filii Biblioteki Publicznej w Wydminach „Czytanie poezji patriotycznej” z udziałem Pana Radosława Króla, Wójta Gminy Wydminy.
9.30 – 10.00 – II niespodzianka („lody na patyku”)
10.00 - 11.30 – zabawy i konkursy sportowe, turniej piłki nożnej „Mistrz – Word 2018” – przygotowują: p. E. Idek i p. O. Krupa.
11.30 – 12.30 – niespodzianka III - ognisko, pieczenie kiełbasek, oranżada, zabawy na placu zabaw, boisku Orlik.
12.30 – 12.40 – pożegnanie, odjazd uczniów do domów.
(opiekę pedagogiczno – wychowawczą pełnią nauczyciele wychowawcy).
CZĘŚĆ III DOTYCZY KLAS  IV – VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz KLAS  II – III GIMNAZJUM
9.00 – 11.00 - zajęcia warsztatowe według zainteresowań uczniów przeprowadzone przez animatorów Ośrodka Aktywnej Rekreacji Łękuk Mały (podział na grupy)
a. warsztaty malarskie (korytarz szkolny – parter lub podwórko szkolne przy altance rekreacyjnej)
b. warsztaty teatralne – sala języka polskiego (106)
b. warsztaty taneczne (sala gimnastyczna)
11.00 – 11.30 - II niespodzianka („lody na patyku”)
11.30 – 12.30 – udział uczniów w „Festiwalu projektów gimnazjalnych” z udziałem zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli (sala widowiskowa)
12.30 – 13.00 - ognisko, pieczenie kiełbasek, oranżada.
13.00 – 14.00 – mecz piłki nożnej (siatkowej, ręcznej, koszykowej – do wyboru) z udziałem wszystkich osób chętnych („Młodzież kontra reszta świata”) – odpowiedzialny p. R. Sokalski, nauczyciel wych. fiz.
14.00 – 14.30 – odjazd uczniów do domów.
(opiekę pełnią wszyscy nauczyciele pracujący w określonych godzinach według planu zajęć – oprócz nauczycieli kl. 0 - III)
Komunikat!
Przypominam,  że 01.06.2018 r. (Międzynarodowy Dzień Dziecka) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych (szkoła pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy).
Życzę przyjemnej i różnorodnej rozrywki, Anna Skrypoczka, dyr. szkoły

Komunikat w sprawie spotkania "Otwarte drzwi" w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich
Na podstawie "Harmonogramu spotkań z Rodzicami 2017/2018" informuję, że ostatnie w tym roku szkolnym zebranie z Rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich "Otwarte drzwi" odbędzie się w terminach ustalonych przez wychowawców. Będą to spotkania okazjonalne organizowane według potrzeb klasy, nauczycieli, rodziców. W związku z powyższym proszę oczekiwać na indywidualne zaproszenia przekazywane przez wychowawców w terminie do 30 maja 2018 r.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Dzień Języka Angielskiego – English Day dla klas I-III
23 maja 2018 r. 1-2 godz. lekcyjna
Cele:
1. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań i pogłębianie wiedzy o języku angielskim.
2. Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce.
3. Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu języka angielskiego.
4. Możliwość publicznego zaprezentowania przez uczniów własnej wiedzy i umiejętności.
5. Utrwalenie poznanego materiału poprzez zabawę.
6. Uczenie zdrowej rywalizacji.
7. Integracja środowiska uczniowskiego.

Zagadnienia konkursu dotyczą:
• słownictwa związanego z przedmiotami w domu i ubraniami
• znajomości kolorów i liczb
• poprawnego określania miesięcy
• wymieniania słownictwa związanego ze zwierzętami
• umiejętności sprawnego posługiwania się alfabetem
• znajomości ogólnych wiadomości z podręczników do nauki języka angielskiego

SCENARIUSZ
Dzień Języka Angielskiego English Day
I. Dwa dni wcześniej (21.05.2018) uczniowie klas I-III znajdują na drzwiach pomieszczeń oraz ścianach korytarza napisy w języku angielskim (nazwy pomieszczeń, przedmiotów w klasie, słowa związane tematycznie z kulturą, położeniem oraz zwyczajami krajów anglojęzycznych. W trakcie konkursu prowadzący sprawdzą, ile słów udało im się zapamiętać.

II. Uczniowie z poszczególnych klas wykonują mapy mentalne ze słownictwem dotyczącym Wielkiej Brytanii (skojarzenia z hasłem „Great Britain”). Mapy zawisną na ścianach korytarza. Uczniowie klas I-III poznają elementy kultury i symboli krajów anglojęzycznych.
III. Prezentacja multimedialnych na temat krajów anglojęzycznych.

IV. Scenka humorystyczna dwóch polskich turystów w Londynie.

V.  Konkurencje:

1. Konkurs recytatorski.

• I miejsce -3 pkt. II miejsce 2 pkt. III miejsce 1 pkt.

2. Podział na 3 drużyny – każda składa się z uczniów kl.I, II i III.

• Jeden poprawnie wykonany przykład – 1 pkt.
• Każda drużyna losuje kartkę z nazwami 3 kolorów i 3 liczbami. Zadaniem uczniów jest przetłumaczenie ich na język polski.
3. Uczestnicy losują karteczki z nazwami 2 miesięcy. Ich zadaniem jest namalować dwie
pory roku dotyczące tych właśnie miesięcy oraz podać ich odpowiedniki w języku
polskim.

4. Drużyny otrzymują kartki z nazwami oraz rysunkami 3 ubrań. Za zadanie mają do
nazw domalować właściwe ubrania, natomiast do ubrań dopisać ich nazwy.
Uczniowie mają za zadanie wypisać jak najwięcej nazw zwierząt w ciągu 3 minut.

5. Każda drużyna otrzymuje schemat domu oraz 10 słów związanych z nazwami
przedmiotów, które mogą znajdować się w domu. Ich zadaniem jest dopisać do
odpowiednich pomieszczeń w domu nazwy właściwych przedmiotów.

6.  Zadanie polega na losowaniu 3 pytań dla każdej drużyny i
odpowiadaniu na nie. Pytania dotyczą prezentacji.

7. Konkurencje sportowe (po 3 przedstawicieli z każdej klasy).
• bieg na czas
• skoki
• rzuty do celu

8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają  dyplomy oraz nagrody ufundowane przez wydawnictwo MACMILLAN.
Organizator: Małgorzata Waszkielewicz

Szanowni Państwo!
Informuję, że zgodnie z "ZARZĄDZENIEM nr 5/2017 dy rektora szkoły z dnia 28.09.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich" harmonogram tych dni przedstawia się następująco:
Dni wolne według zarządzenia:
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
02 maja 2018 r. (środa)
04 kwietnia 2018 r. (piątek)
Dni urzędowo wolne w związku ze świętami kalendarzowymi:
01 maja 2018 r. (wtorek) Międzynarodowe Święto Pracy
03 maja 2018 r. (czwartek) Święto Konstytucji 3 Maja.
W dniach 30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r. szkoła pełni dyżur opiekuńczo - wychowawczy w zakresie zajęć sportowych, informatycznych, muzycznych i plastycznych w godz. 8.00 - 12.30.
Chętnych uczniów do udziału w zajęciach zapraszam do wpisania się na listę w sekretariacie szkoły do dnia 25 kwietnia 2018 r. Od ilości uczniów będzie zależała organizacja dojazdów i odjazdów do szkoły w dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich informuje, że śródsemestralne spotkanie z Rodzicami zaplanowane w II semestrze r. szk. 2017/2018  odbędzie się w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich dn. 25.04.2018 r. w godz. 13.30 – 16.00 według informacji podanych w załączniku. Serdecznie zapraszam.
Komunikat w sprawie śródsemestralnego spotkania z Rodzicami 25.04.2018 r.

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W DNIACH 18.04.2018 r. - 20.04.2018 r. - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018.
Informuję, że w związku z egzaminami gimnazjalnymi zajęcia w Szkole Podstawowej w Gawlikach odbywają się zgodnie z harmonogramem:
1. W srodę, 18.04.2018 r. wszystkie klasy uczą się zgodnie z planem lekcji.
2. W czwartek, 19.04.2018 r. wszystkie klasy uczą się zgodnie z planem lekcji.
3. Piątek, 20.04.2018 r. jest dniem wolnym dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich (dotyczy kl. 0, I - VII SP i kl. II G). Szkoła pełni dyżur opiekuńczo - wychowawczy w godz. 8.00 - 12.00. Jeśli zaistnieje potrzeba dłuższej opieki, proszę o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy klasy. W piątek następuje także zmiana godzin kursów autobusu. Przyjazd do szkoły o 1 godzinę później na każdym przystanku i odjazd ok. godz. 11.00. Wszelkie działania mają na celu sprawne przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego zgodnie z procedurami.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu:
874212058.
Z poważaniem
Anna Skrypoczka
dyrektor szkoły

TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2018 r.
Szanowni Państwo!
1.Informuję, że egzamin gimnazjalny odbywa się w dniach 18.04.2018 r. - 20.04.2018 r. i składa się z trzech części. Obejmuje:
a.w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.
b.w części  drugiej – matematyczno - przyrodniczej – wiadomości  i  umiejętności  z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
2. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a.języka polskiego – trwa 90 minut
b.historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.
3. Część  druga  egzaminu  gimnazjalnego – matematyczno - przyrodnicza,  obejmująca  wiadomości i umiejętności z zakresu:
a.matematyki – trwa 90 minut
b.przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.
4. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego - językowa, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego trwa:
Poziom podstawowy - 60 minut
Poziom rozszerzony - 60 minut.
5. Terminy egzaminów:
18 kwietnia 2018 r. (środa)
Część humanistyczna z zakresu:
• historii i wiedzy o społeczeństwie – 9:00
• języka polskiego – 11:00
19 kwietnia 2018 r.(czwartek)
Część matematyczno - przyrodnicza z zakresu:
• przedmiotów przyrodniczych – 9:00
• matematyki – 11:00
20 kwietnia 2018 r. (piątek)
Język obcy nowożytny na poziomie:
• podstawowym – 9:00
• rozszerzonym – 11:00
Ogłoszenie wyników EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
15.06.2018 r.
Informuję, że uczniowie na egzamin przynoszą wyłącznie przybory:
a. w przypadku każdej  części  egzaminu  gimnazjalnego – pióro  lub  długopis  z  czarnym tuszem/atramentem
b.dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki –linijkę.
Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
Życzymy powodzenia!
Anna Skrypoczka
dyrektor szkoły

Szanowni Państwo!
Informuję, że dnia 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) nie odbędzie się spotkanie z rodzicami, które zostało zaplanowane w "Harmonogramie spotkań z rodzicami w roku szk. 2017/2018". O wyznaczonym terminie zebrania poinformuję w kolejnym komunikacie. Za zmiany serdecznie przepraszam.
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KONKURS NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich zaprasza wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH.
Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone są w załączniku pod hasłem: Konkurs na Logo Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

Serdecznie zapraszam.
Anna Skrypoczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

Szanowni Państwo!
Mając na uwadze dobro i rozwój naszych uczniów, Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich postanowiła wdrożyć rozwiązania dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia. Umożliwi ono Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność danych.
Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł:
1.     Sprawdzić oceny.
2.     Otrzymać gotowe analizy postępów w nauce.
3.     Na bieżąco monitorować listy obecności.
4.     Korespondować z dowolnym nauczycielem.
5.     Odczytywać ogłoszenia szkolne.
6.     Przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń.
7.     Korzystać z pomocy technicznej.
W celu odebrania loginu i hasła oraz listu przewodniego zapraszamy do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich (pokój nr 108, I piętro) w godz. 7.00 – 15.00. Jest to konieczne ze względu na zachowanie poufności danych.
Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu.
Anna Skrypoczka
dyrektor szkoły


Informuję, że od 05 lutego 2018 r. zmienia się "Plan lekcji na II semestr r. szk.  2017/2018". Zmiany zawarte są w załączniku.
Plan- załącznik

Dwutygodniowe ferie zimowe w województwie warmińsko - mazurskim trwają od 22 stycznia 2018 r. do 02 lutego 2018 r. Do szkoły wracamy w poniedziałek 05 lutego 2018 r. Śnieżnej i bezpiecznej zabawy oraz udanego odpoczynku życzy
A. Skrypoczka, dyr. szkoły

Informuję, że od 02 stycznia 2018 r. zmienia się "Plan lekcji na I semestr r. szk.  2017/2018". Zmiany zawarte są w załączniku.
Plan lekcji.pdf

Komunikat!
Dnia 22.11.2017 r. (tj. w piątek) zajęcia lekcyjne będą skrócone. Terminarz lekcji podaję poniżej. Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na fakt wcześniejszego powrotu dzieci do domów.
1. Lekcja 800 - 830
1. Przerwa 830 - 835
2. Lekcja  835 - 905
2. Przerwa 905 - 910
3. Lekcja 910 - 940
3. Przerwa 940  - 950
4. Lekcja 950 - 1020
4. Przerwa 1020 – 1035
5. Lekcja 1035 – 11 05
11.10 -  Odjazd Kursu - Szkoła – Czarnówka
11:20 – Odjazd Kursu Szkoła - Gawliki Wielkie kolonia - Grądzkie - Szczybały Orłowskie,  Łękuk Mały – Orłowo - Gajrowskie - Pietrasze
5. Przerwa  1105 – 1115
6. Lekcja 1115 – 1145
6. Przerwa  1145 – 1150
7. Lekcja 1150  - 1220
12:25    Szkoła – Czarnówka
12:35    Szkoła - Gawliki Wlk  kolonia - Grądzkie - Szczybały Orłowskie -      Łękuk Mały  – Orłowo - Gajrowskie – Pietrasze
A. Skrypoczka, dyrektor szkoły

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich serdecznie zapraszają  na uroczyste Spotkanie Jasełkowe, które odbędzie się 21 grudnia 2017 r. (w czwartek) o godz. 10.30 w sali gimnastycznej. 
  W planie spotkania:
1.      1.  Powitanie Gości.
2.      2.  Przedstawienie teatralne „Dziewczynka z zapałkami”
3.       3. Śpiewanie kolęd – zespół wokalny.
4.       4. Życzenia świąteczne i pozdrowienia noworoczne.
5.      5.  Spotkanie opłatkowe.

Gawliki Wielkie, 20.11.2017 r.
Serdecznie zapraszam przedstawicieli Rady Rodziców na spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich, które odbędzie się 23.11.2017 r. (tj. w czwartek) o godz. 800 w świetlicy szkolnej (parter, sala nr 2). Ze względu na wagę podejmowanych spraw bardzo proszę o przybycie.
       Z poważanie
m  Anna Skrypoczka dyrektor szkoły
Program spotkania:
1. Wyrażenie opinii w sprawie „Projektu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich na rok budżetowy 2018”. Podjęcie uchwały.
2.     Opracowanie „Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich” w związku z reorganizacją jednostki. Podjęcie uchwały.
3.     Analiza i propozycje zmian do „Statutu Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich” (dotyczy przede wszystkim „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania”).
4.     Informacja na temat stanu środków finansowych w budżecie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich na rok szkolny 2017/2018.
5.     Przeanalizowanie wpłat i wydatków Rady Rodziców na uroczystości szkolne na rok szkolny 2017/2018. Zaplanowanie finansowania „Mikołajek”. Harmonogram budżetu Rady Rodziców.
6.     Informacja dyrektora szkoły w zakresie bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich
7.     Wolne wnioski.

Terminy Konkursów Kuratora Oświaty w Olsztynie
Gimnazjum
Konkurs Historyczny
Termin konkursu szkolnego 14 listopada 2017 r.    godz. 10.00
Konkurs Języka Polskiego
Termin konkursu szkolnego 16 listopada 2017 r.   godz. 10.00
Konkurs Matematyczny
Termin konkursu szkolnego 23 listopada 2017 r.    godz. 10.00
Konkurs Języka Angielskiego
Termin konkursu szkolnego 22 listopada 2017 r.    godz. 10.00
Osoby biorące udział w konkursach proszone są o strój galowy.
Organizacją konkursu zajmują się nauczyciele opiekunowie konkursów. Opiekę nad uczniami podczas konkursu wyznacza dyrektor szkoły.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Przeprowadzenie próby egzaminu w terminie 22−24 listopada 2017 r.
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 22 LISTOPADA 2017 R.
Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Godz. 9.00
Z zakresu języka polskiego Godz. 11.00
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – 23 LISTOPADA 2017 R.
Z zakresu przedmiotów przyrodniczych Godz. 9.00
Z zakresu matematyki Godz. 11.00
JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI – 24 LISTOPADA 2017 R.
Na poziomie podstawowym Godz. 9.00
Na poziomie rozszerzonym Godz. 11.00

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego