Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Komunikaty

Wiadomości

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2018
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie klasy VIII zostali zgłoszeni do diagnozy w zakresie egzaminu ósmoklasisty.
Termin przeprowadzenia diagnozy z Nową Erą podaję poniżej:

język polski - 21 listopada 2018 r., godz. 9.00
matematyka - 22 listopada 2018 r., godz. 9.00
język angielski - 23 listopada 2018 r., godz. 9.00

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALISTY 2018
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie klasy III gimnazjum zostali zgłoszeni do diagnozy w zakresie egzaminu
gimnazjalnego. Termin przeprowadzenia diagnozy z Nową Erą podaję poniżej:

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA − 28 listopada 2018 r.
Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00
Z zakresu języka polskiego - godz. 11.00
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA –  29 listopada 2018 r.
Z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00
Z zakresu matematyki - godz. 11.00
JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI  –  30 listopada 2018 r.
Na poziomie podstawowym - godz. 9.00
Na poziomie rozszerzonym - godz. 11.00

NFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH, 09.11.2018 r. (piątek)
09 listopada 2018 r. (tj. w piątek) w związku z organizacją 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ zajęcia lekcyjne będą skrócone według harmonogramu:
1. Lekcja 8.00 - 8.30
1. Przerwa 8.30 - 8.35
2. Lekcja  8.35 - 9.05
2. Przerwa 9.05 - 9.10
3. Lekcja 9.10 - 9.40
3. Przerwa 9.40  - 9.50
4. Lekcja 9.50 - 10.15
4. Przerwa 10.15 - 10.35 (posiłek)
5. Lekcja 10.35 - 11.00
Spotkanie w sali widowiskowej na uroczystej akademii według planu:
a. godz. 11.00 – powitanie.
b. godz. 11.11 - wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.
c. godz. 11.15 - kącik literatury niepodległościowej i koncert pieśni patriotycznych.
d. godz. 12.00 – słów kilka o 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę – przemówienia Gości.
e. godz. 12.15 – zakończenie uroczystości, pożegnanie.
Odjazd uczniów z młodszych klas odbędzie się o godz. 12.40 (uczniowie kl. 0 – VI). W zależności od ilości wolnych miejsc w autobusie odjazd uczniów będzie odbywał się sukcesywnie.
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE DNIA WOLNEGO - 02 listopada 2018 r. (piątek)
Informuję, że 02 listopada 2018 r. (piątek) zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich ustalony został dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie nie jest sprawdzana w dzienniku.
Propozycja zajęć organizowanych w szkole dn. 02 listopada 2018 r.
a. godz. 9.00 – 10.00 – spotkanie w bibliotece szkolnej (czytanie i wypożyczanie nowości wydawniczych).
b. godz. 10.00 – 11.00 – zajęcia z interaktywnym monitorem dotykowym.
c. godz. 11.00 – 12.00 – gry planszowe i zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej.
d. godz. 12.00 – 13.00 – zajęcia dowolne organizowane według potrzeb uczniów i nauczycieli.
W piątek 02 listopada 2018 r. nie planuje się organizacji dożywiania i dowozu uczniów autobusem szkolnym.
Z poważaniem
A. Skrypoczka

KONKURS NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
W związku z faktem, że na konkurs ogłoszony w r. szk. 2017/2018 wpłynęła niewielka ilość prac Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich ponownie zaprasza wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH.
Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone są w załączniku pod hasłem: Konkurs na Logo Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa dn. 07 listopada 2018 r.
Serdecznie zapraszam.
Anna Skrypoczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH, 12.10.2018 r. (piątek)
12 października 2018 r. (tj. w piątek) w związku z organizacją Dnia Edukacji Narodowej zajęcia lekcyjne będą skrócone według harmonogramu:
1. Lekcja 8.00 - 8.30
1. Przerwa 8.30 - 8.35
2. Lekcja  8.35 - 9.05
2. Przerwa 9.05 - 9.10
3. Lekcja 9.10 - 9.40
3. Przerwa 9.40  - 9.50
4. Lekcja 9.50 - 10.15
4. Przerwa 10.15 - 10.35 (poczęstunek w szkolnej stołówce)
5. Lekcja 10.35 - 11.00
Godz. 11.00 - spotkanie w sali widowiskowej na uroczystej akademii)
Przebieg uroczystości z okazji DEN:
a. Powitanie uczestników spotkania. Przemówienia Gości.
b. Ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Pasowanie na ucznia.
c. Artystyczny humor sceniczny Samorządu Uczniowskiego.
d. Życzenia. Nagrody. Podziękowania.
e. Otwarcie Projektu Aktywna Tablica - pokaz funkcjonowania monitorów dotykowych.
Odjazd uczniów zostanie uzgodniony z Przewoźnikiem i podany do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu.
Serdecznie zapraszamy.
A. Skrypoczka, dyrektor szkoły

ZARZĄDZENIE nr 7/2018
dyrektora szkoły
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019
w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 ustęp 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w terminach:
1. 02 listopada 2018 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
2. 07 stycznia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 2 rozporządzenia).
3. 12 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
4. 15 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
5. 16 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
6. 17 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
7. 02 maja 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
§ 2
Szkoła w dniach wolnych od lekcji organizuje się zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Szkoła poinformuje uczniów i rodziców  na tydzień przed dniem wolnym o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tzn. 27 września 2018 r.
Dyrektor szkoły
Anna Skrypoczka

ROZKŁAD  JAZDY  AUTOBUSÓW  SZKOLNYCH WAŻNY OD    04.09.2018
Szkoła Podstawowa  GAWLIKI WIELKIE                 
7:00   Gajrowskie
7:03  Orłowo
7:05  Łękuk Mały  
7:10  Szczybały Orłowskie  (k. P.  Zajkowskich)
7:11 Szczybały Orłowskie (k. P. Suchoronczak)   
7:12 Szczybały Orłowskie (k. P. Kordowskiej)
7:20 Szkoła Gawliki Wielkie    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7:20 Czarnówka - 7:30  Pietrasze - 7:35  Szkoła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7:30   Szczybały Orłowskie   
7:33   Grądzkie  
7:40   Gawliki Wlk.  kolonia  - 7:50 Szkoła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODWOZY
12:40    Szkoła - Gawliki Wielkie kolonia - Grądzkie - Szczybały Orłowskie – Szczybały Orłowskie k. P. Suchoronczak ok. godz. 13:00 - Łękuk Mały – Orłowo – Gajrowskie –Szczybały Orłowskie k. P. Kordowskich ok.  godz. 13:25
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13:45    Szkoła - Czarnówka - Pietrasze
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14:30    Szkoła - Czarnówka
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14:40    Szkoła - Gawliki Wlk.  kolonia - Grądzkie - Szczybały Orłowskie – Szczybały Orłowskie k. P. Suchoronczak ok. godz. 14:57 - Łękuk  Mały    – Orłowo - Gajrowskie –Szczybały Orłowskie k. P. Kordowskich ok. godz. 15:15 – Pietrasze

Rozkład jazdy opracowany przez firmę przewozową PKiZ Lelo

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOJAZDU UCZNIÓW DO SZKOŁY DN. 03 WRZEŚNIA 2018 r.
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

I. Dowóz do szkoły w dniu 03.09.2018 r.
8:00 Pietrasze
8:05 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Kordowskich)
8:15 Gajrowskie
8:18 Orłowo
8:20 Łękuk Mały
8:25 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Zajkowskich)
8:26 Szczybały Orł. (obok domu p. Suchorończak)
8:30 Szczybały Orłowskie
8:35 Grądzkie
8:40 Gawliki Wlk. Kolonia - 8:45 szkoła
8:50 Czarnówka
II. Odwiezienie uczniów ze szkoły do domu w dniu 03.09.2018
Podstawienie autobusu godz. 11.30.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2018/2019
Drodzy Uczniowie! Szanowni Państwo!
W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2018/2019 informuję, że podręczniki i ć‌wiczenia od 03 września 2018 r. będą wypożyczane przez uczniów z biblioteki szkolnej wzorem roku poprzedniego. Oprócz wychowania przedszkolnego i religii uczniowie otrzymają bezpłatne egzemplarze książek i materiałów ćwiczeniowych do każdej klasy. W związku z powyższym Rodzice nie ponoszą kosztów zakupu. Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019 znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: SZKOŁA - PODRĘCZNIKI.

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKRÓCONYCH LEKCJI I ZMIANY KURSÓW AUTOBUSU NA DZIEŃ 21.06.2018 r. CZWARTEK
Dnia 21.06.2018 r. (czwartek) planowane są skrócone lekcje zgodnie z podanym poniżej grafikiem.
8.00 - 8.30 - I lekcja
8.30 - 8.35 - I przerwa
8.35 - 9.05 - II lekcja
9.05 - 9.10 - II przerwa
9.10 - 9.40 - III lekcja
9.40 - 9.50 - III przerwa
9.50 - 10.20 - IV lekcja
10.20 - 10.35 - IV przerwa
10.35 - 11.05 - V lekcja
Odjazd: Czarnówka - 11.05
Odjazd: pozostałe miejscowości od godz. 11.15 (planowany jest 1 kurs).
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE KURSÓW AUTOBUSU NA DZIEŃ 22.06.2018 r. PIĄTEK (ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018)
Dowóz do Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich w dniu 22.06.2018 r.
8:00 Pietrasze
8:15 Gajrowskie
8:18 Orłowo
8:20 Łękuk Mały
8:25 Szczybały Orłowskie (obok Państwa Zajkowskich)
8:30 Szczybały Orłowskie
8:35 Grądzkie
8:40 Gawliki Wlk. Kolonia – 8:45 szkoła
8:50 Czarnówka
Odwóz ze Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich w dniu 22.06.2018 r. - podstawienie autobusu godz. 11:50. Planowany odjazd - godz. 12.00.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

ORGANIZACJA „DNIA DZIECKA EXTRA” - 30.05.2016 r. (środa)
CZĘŚĆ I DOTYCZY WSZYSTKICH KLAS  SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS GIMNAZJALNYCH
8.00 – 8.10  - powitanie uczniów przez dyrektora szkoły na dolnym korytarzu, życzenia z okazji Dnia Dziecka, przedstawienie harmonogramu przebiegu dnia, komunikaty.
8.10 – 8.20 – niespodzianka I czyli nagrody za konkursy, zawody, turnieje organizowane przez nauczycieli i wychowawców.
8.20 – 9.00 – teatralnie zakręceni czyli „Demeter i Kora” w wykonaniu zespołu teatralnego pod opieką p. J. Kozłowskiej.
CZĘŚĆ II DOTYCZY KLAS 0 – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
9.00 – 9.30 - spotkanie w Filii Biblioteki Publicznej w Wydminach „Czytanie poezji patriotycznej” z udziałem Pana Radosława Króla, Wójta Gminy Wydminy.
9.30 – 10.00 – II niespodzianka („lody na patyku”)
10.00 - 11.30 – zabawy i konkursy sportowe, turniej piłki nożnej „Mistrz – Word 2018” – przygotowują: p. E. Idek i p. O. Krupa.
11.30 – 12.30 – niespodzianka III - ognisko, pieczenie kiełbasek, oranżada, zabawy na placu zabaw, boisku Orlik.
12.30 – 12.40 – pożegnanie, odjazd uczniów do domów.
(opiekę pedagogiczno – wychowawczą pełnią nauczyciele wychowawcy).
CZĘŚĆ III DOTYCZY KLAS  IV – VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz KLAS  II – III GIMNAZJUM
9.00 – 11.00 - zajęcia warsztatowe według zainteresowań uczniów przeprowadzone przez animatorów Ośrodka Aktywnej Rekreacji Łękuk Mały (podział na grupy)
a. warsztaty malarskie (korytarz szkolny – parter lub podwórko szkolne przy altance rekreacyjnej)
b. warsztaty teatralne – sala języka polskiego (106)
b. warsztaty taneczne (sala gimnastyczna)
11.00 – 11.30 - II niespodzianka („lody na patyku”)
11.30 – 12.30 – udział uczniów w „Festiwalu projektów gimnazjalnych” z udziałem zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli (sala widowiskowa)
12.30 – 13.00 - ognisko, pieczenie kiełbasek, oranżada.
13.00 – 14.00 – mecz piłki nożnej (siatkowej, ręcznej, koszykowej – do wyboru) z udziałem wszystkich osób chętnych („Młodzież kontra reszta świata”) – odpowiedzialny p. R. Sokalski, nauczyciel wych. fiz.
14.00 – 14.30 – odjazd uczniów do domów.
(opiekę pełnią wszyscy nauczyciele pracujący w określonych godzinach według planu zajęć – oprócz nauczycieli kl. 0 - III)
Komunikat!
Przypominam,  że 01.06.2018 r. (Międzynarodowy Dzień Dziecka) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych (szkoła pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy).
Życzę przyjemnej i różnorodnej rozrywki, Anna Skrypoczka, dyr. szkoły

Komunikat w sprawie spotkania "Otwarte drzwi" w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich
Na podstawie "Harmonogramu spotkań z Rodzicami 2017/2018" informuję, że ostatnie w tym roku szkolnym zebranie z Rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich "Otwarte drzwi" odbędzie się w terminach ustalonych przez wychowawców. Będą to spotkania okazjonalne organizowane według potrzeb klasy, nauczycieli, rodziców. W związku z powyższym proszę oczekiwać na indywidualne zaproszenia przekazywane przez wychowawców w terminie do 30 maja 2018 r.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Dzień Języka Angielskiego – English Day dla klas I-III
23 maja 2018 r. 1-2 godz. lekcyjna
Cele:
1. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań i pogłębianie wiedzy o języku angielskim.
2. Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce.
3. Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu języka angielskiego.
4. Możliwość publicznego zaprezentowania przez uczniów własnej wiedzy i umiejętności.
5. Utrwalenie poznanego materiału poprzez zabawę.
6. Uczenie zdrowej rywalizacji.
7. Integracja środowiska uczniowskiego.

Zagadnienia konkursu dotyczą:
• słownictwa związanego z przedmiotami w domu i ubraniami
• znajomości kolorów i liczb
• poprawnego określania miesięcy
• wymieniania słownictwa związanego ze zwierzętami
• umiejętności sprawnego posługiwania się alfabetem
• znajomości ogólnych wiadomości z podręczników do nauki języka angielskiego

SCENARIUSZ
Dzień Języka Angielskiego English Day
I. Dwa dni wcześniej (21.05.2018) uczniowie klas I-III znajdują na drzwiach pomieszczeń oraz ścianach korytarza napisy w języku angielskim (nazwy pomieszczeń, przedmiotów w klasie, słowa związane tematycznie z kulturą, położeniem oraz zwyczajami krajów anglojęzycznych. W trakcie konkursu prowadzący sprawdzą, ile słów udało im się zapamiętać.

II. Uczniowie z poszczególnych klas wykonują mapy mentalne ze słownictwem dotyczącym Wielkiej Brytanii (skojarzenia z hasłem „Great Britain”). Mapy zawisną na ścianach korytarza. Uczniowie klas I-III poznają elementy kultury i symboli krajów anglojęzycznych.
III. Prezentacja multimedialnych na temat krajów anglojęzycznych.

IV. Scenka humorystyczna dwóch polskich turystów w Londynie.

V.  Konkurencje:

1. Konkurs recytatorski.

• I miejsce -3 pkt. II miejsce 2 pkt. III miejsce 1 pkt.

2. Podział na 3 drużyny – każda składa się z uczniów kl.I, II i III.

• Jeden poprawnie wykonany przykład – 1 pkt.
• Każda drużyna losuje kartkę z nazwami 3 kolorów i 3 liczbami. Zadaniem uczniów jest przetłumaczenie ich na język polski.
3. Uczestnicy losują karteczki z nazwami 2 miesięcy. Ich zadaniem jest namalować dwie
pory roku dotyczące tych właśnie miesięcy oraz podać ich odpowiedniki w języku
polskim.

4. Drużyny otrzymują kartki z nazwami oraz rysunkami 3 ubrań. Za zadanie mają do
nazw domalować właściwe ubrania, natomiast do ubrań dopisać ich nazwy.
Uczniowie mają za zadanie wypisać jak najwięcej nazw zwierząt w ciągu 3 minut.

5. Każda drużyna otrzymuje schemat domu oraz 10 słów związanych z nazwami
przedmiotów, które mogą znajdować się w domu. Ich zadaniem jest dopisać do
odpowiednich pomieszczeń w domu nazwy właściwych przedmiotów.

6.  Zadanie polega na losowaniu 3 pytań dla każdej drużyny i
odpowiadaniu na nie. Pytania dotyczą prezentacji.

7. Konkurencje sportowe (po 3 przedstawicieli z każdej klasy).
• bieg na czas
• skoki
• rzuty do celu

8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają  dyplomy oraz nagrody ufundowane przez wydawnictwo MACMILLAN.
Organizator: Małgorzata Waszkielewicz

Szanowni Państwo!
Informuję, że zgodnie z "ZARZĄDZENIEM nr 5/2017 dy rektora szkoły z dnia 28.09.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich" harmonogram tych dni przedstawia się następująco:
Dni wolne według zarządzenia:
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
02 maja 2018 r. (środa)
04 kwietnia 2018 r. (piątek)
Dni urzędowo wolne w związku ze świętami kalendarzowymi:
01 maja 2018 r. (wtorek) Międzynarodowe Święto Pracy
03 maja 2018 r. (czwartek) Święto Konstytucji 3 Maja.
W dniach 30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r. szkoła pełni dyżur opiekuńczo - wychowawczy w zakresie zajęć sportowych, informatycznych, muzycznych i plastycznych w godz. 8.00 - 12.30.
Chętnych uczniów do udziału w zajęciach zapraszam do wpisania się na listę w sekretariacie szkoły do dnia 25 kwietnia 2018 r. Od ilości uczniów będzie zależała organizacja dojazdów i odjazdów do szkoły w dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich informuje, że śródsemestralne spotkanie z Rodzicami zaplanowane w II semestrze r. szk. 2017/2018  odbędzie się w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich dn. 25.04.2018 r. w godz. 13.30 – 16.00 według informacji podanych w załączniku. Serdecznie zapraszam.
Komunikat w sprawie śródsemestralnego spotkania z Rodzicami 25.04.2018 r.

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W DNIACH 18.04.2018 r. - 20.04.2018 r. - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018.
Informuję, że w związku z egzaminami gimnazjalnymi zajęcia w Szkole Podstawowej w Gawlikach odbywają się zgodnie z harmonogramem:
1. W srodę, 18.04.2018 r. wszystkie klasy uczą się zgodnie z planem lekcji.
2. W czwartek, 19.04.2018 r. wszystkie klasy uczą się zgodnie z planem lekcji.
3. Piątek, 20.04.2018 r. jest dniem wolnym dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich (dotyczy kl. 0, I - VII SP i kl. II G). Szkoła pełni dyżur opiekuńczo - wychowawczy w godz. 8.00 - 12.00. Jeśli zaistnieje potrzeba dłuższej opieki, proszę o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy klasy. W piątek następuje także zmiana godzin kursów autobusu. Przyjazd do szkoły o 1 godzinę później na każdym przystanku i odjazd ok. godz. 11.00. Wszelkie działania mają na celu sprawne przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego zgodnie z procedurami.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu:
874212058.
Z poważaniem
Anna Skrypoczka
dyrektor szkoły

TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2018 r.
Szanowni Państwo!
1.Informuję, że egzamin gimnazjalny odbywa się w dniach 18.04.2018 r. - 20.04.2018 r. i składa się z trzech części. Obejmuje:
a.w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.
b.w części  drugiej – matematyczno - przyrodniczej – wiadomości  i  umiejętności  z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
2. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a.języka polskiego – trwa 90 minut
b.historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.
3. Część  druga  egzaminu  gimnazjalnego – matematyczno - przyrodnicza,  obejmująca  wiadomości i umiejętności z zakresu:
a.matematyki – trwa 90 minut
b.przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.
4. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego - językowa, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego trwa:
Poziom podstawowy - 60 minut
Poziom rozszerzony - 60 minut.
5. Terminy egzaminów:
18 kwietnia 2018 r. (środa)
Część humanistyczna z zakresu:
• historii i wiedzy o społeczeństwie – 9:00
• języka polskiego – 11:00
19 kwietnia 2018 r.(czwartek)
Część matematyczno - przyrodnicza z zakresu:
• przedmiotów przyrodniczych – 9:00
• matematyki – 11:00
20 kwietnia 2018 r. (piątek)
Język obcy nowożytny na poziomie:
• podstawowym – 9:00
• rozszerzonym – 11:00
Ogłoszenie wyników EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
15.06.2018 r.
Informuję, że uczniowie na egzamin przynoszą wyłącznie przybory:
a. w przypadku każdej  części  egzaminu  gimnazjalnego – pióro  lub  długopis  z  czarnym tuszem/atramentem
b.dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki –linijkę.
Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
Życzymy powodzenia!
Anna Skrypoczka
dyrektor szkoły

Szanowni Państwo!
Informuję, że dnia 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) nie odbędzie się spotkanie z rodzicami, które zostało zaplanowane w "Harmonogramie spotkań z rodzicami w roku szk. 2017/2018". O wyznaczonym terminie zebrania poinformuję w kolejnym komunikacie. Za zmiany serdecznie przepraszam.
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KONKURS NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich zaprasza wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH.
Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone są w załączniku pod hasłem: Konkurs na Logo Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

Serdecznie zapraszam.
Anna Skrypoczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

Szanowni Państwo!
Mając na uwadze dobro i rozwój naszych uczniów, Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich postanowiła wdrożyć rozwiązania dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia. Umożliwi ono Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność danych.
Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł:
1.     Sprawdzić oceny.
2.     Otrzymać gotowe analizy postępów w nauce.
3.     Na bieżąco monitorować listy obecności.
4.     Korespondować z dowolnym nauczycielem.
5.     Odczytywać ogłoszenia szkolne.
6.     Przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń.
7.     Korzystać z pomocy technicznej.
W celu odebrania loginu i hasła oraz listu przewodniego zapraszamy do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich (pokój nr 108, I piętro) w godz. 7.00 – 15.00. Jest to konieczne ze względu na zachowanie poufności danych.
Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu.
Anna Skrypoczka
dyrektor szkoły


Informuję, że od 05 lutego 2018 r. zmienia się "Plan lekcji na II semestr r. szk.  2017/2018". Zmiany zawarte są w załączniku.
Plan- załącznik

Dwutygodniowe ferie zimowe w województwie warmińsko - mazurskim trwają od 22 stycznia 2018 r. do 02 lutego 2018 r. Do szkoły wracamy w poniedziałek 05 lutego 2018 r. Śnieżnej i bezpiecznej zabawy oraz udanego odpoczynku życzy
A. Skrypoczka, dyr. szkoły

Informuję, że od 02 stycznia 2018 r. zmienia się "Plan lekcji na I semestr r. szk.  2017/2018". Zmiany zawarte są w załączniku.
Plan lekcji.pdf

Komunikat!
Dnia 22.11.2017 r. (tj. w piątek) zajęcia lekcyjne będą skrócone. Terminarz lekcji podaję poniżej. Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na fakt wcześniejszego powrotu dzieci do domów.
1. Lekcja 800 - 830
1. Przerwa 830 - 835
2. Lekcja  835 - 905
2. Przerwa 905 - 910
3. Lekcja 910 - 940
3. Przerwa 940  - 950
4. Lekcja 950 - 1020
4. Przerwa 1020 – 1035
5. Lekcja 1035 – 11 05
11.10 -  Odjazd Kursu - Szkoła – Czarnówka
11:20 – Odjazd Kursu Szkoła - Gawliki Wielkie kolonia - Grądzkie - Szczybały Orłowskie,  Łękuk Mały – Orłowo - Gajrowskie - Pietrasze
5. Przerwa  1105 – 1115
6. Lekcja 1115 – 1145
6. Przerwa  1145 – 1150
7. Lekcja 1150  - 1220
12:25    Szkoła – Czarnówka
12:35    Szkoła - Gawliki Wlk  kolonia - Grądzkie - Szczybały Orłowskie -      Łękuk Mały  – Orłowo - Gajrowskie – Pietrasze
A. Skrypoczka, dyrektor szkoły

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich serdecznie zapraszają  na uroczyste Spotkanie Jasełkowe, które odbędzie się 21 grudnia 2017 r. (w czwartek) o godz. 10.30 w sali gimnastycznej. 
  W planie spotkania:
1.      1.  Powitanie Gości.
2.      2.  Przedstawienie teatralne „Dziewczynka z zapałkami”
3.       3. Śpiewanie kolęd – zespół wokalny.
4.       4. Życzenia świąteczne i pozdrowienia noworoczne.
5.      5.  Spotkanie opłatkowe.

Gawliki Wielkie, 20.11.2017 r.
Serdecznie zapraszam przedstawicieli Rady Rodziców na spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich, które odbędzie się 23.11.2017 r. (tj. w czwartek) o godz. 800 w świetlicy szkolnej (parter, sala nr 2). Ze względu na wagę podejmowanych spraw bardzo proszę o przybycie.
       Z poważanie
m  Anna Skrypoczka dyrektor szkoły
Program spotkania:
1. Wyrażenie opinii w sprawie „Projektu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich na rok budżetowy 2018”. Podjęcie uchwały.
2.     Opracowanie „Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich” w związku z reorganizacją jednostki. Podjęcie uchwały.
3.     Analiza i propozycje zmian do „Statutu Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich” (dotyczy przede wszystkim „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania”).
4.     Informacja na temat stanu środków finansowych w budżecie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich na rok szkolny 2017/2018.
5.     Przeanalizowanie wpłat i wydatków Rady Rodziców na uroczystości szkolne na rok szkolny 2017/2018. Zaplanowanie finansowania „Mikołajek”. Harmonogram budżetu Rady Rodziców.
6.     Informacja dyrektora szkoły w zakresie bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich
7.     Wolne wnioski.

Terminy Konkursów Kuratora Oświaty w Olsztynie
Gimnazjum
Konkurs Historyczny
Termin konkursu szkolnego 14 listopada 2017 r.    godz. 10.00
Konkurs Języka Polskiego
Termin konkursu szkolnego 16 listopada 2017 r.   godz. 10.00
Konkurs Matematyczny
Termin konkursu szkolnego 23 listopada 2017 r.    godz. 10.00
Konkurs Języka Angielskiego
Termin konkursu szkolnego 22 listopada 2017 r.    godz. 10.00
Osoby biorące udział w konkursach proszone są o strój galowy.
Organizacją konkursu zajmują się nauczyciele opiekunowie konkursów. Opiekę nad uczniami podczas konkursu wyznacza dyrektor szkoły.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Przeprowadzenie próby egzaminu w terminie 22−24 listopada 2017 r.
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 22 LISTOPADA 2017 R.
Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Godz. 9.00
Z zakresu języka polskiego Godz. 11.00
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – 23 LISTOPADA 2017 R.
Z zakresu przedmiotów przyrodniczych Godz. 9.00
Z zakresu matematyki Godz. 11.00
JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI – 24 LISTOPADA 2017 R.
Na poziomie podstawowym Godz. 9.00
Na poziomie rozszerzonym Godz. 11.00

ZARZĄDZENIE nr 5/2017dyre ktora szkoły z dnia 28.09.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 Ustęp 3.” Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dziennik Ustaw z dnia 28 sierpnia 2017 r. Poz. 1603) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich:
1. 02 listopada 2017 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
2. 03 listopada 2017 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
3. 20 kwietnia 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
4. 30 kwietnia 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
5. 02 maja 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
6. 04 maja 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
7. 01 czerwca 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).

§ 2
Szkoła w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Szkoła poinformuje uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich na tydzień przed dniem wolnym o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyrektor szkoły
(- Anna Skrypoczka)

KOMUNIKAT W SPRAWIE WRZEŚNIOWEGO SPOTKANIA Z RODZICAMI
20 września 2017 r. (tj. środa)
Uprzejmie zapraszam wszystkich Rodziców dzieci Oddziału Przedszkolnego oraz Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Oddziałów Gimnazjalnych w Gawlikach Wielkich na zebranie z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas, które odbędzie się 20.09.2017 r. (tj. w środę) w godz. 13.30 – 15.30.
Przewidywany przebieg spotkania:
1. 13.30 – 14.30 – ogólne spotkanie Rodziców z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas w sali widowiskowej. Prezentacja kalendarza roku szkolnego 2017/2018, komunikaty, harmonogramy, organizacja pracy szkoły, obrót podręcznikami, sprawy wychowawcze.
2. 14.30 – 15.30 - spotkanie Rodziców z wychowawcami klas. Wybór członków do Rady Rodziców. Zapoznanie Rodziców z bieżącymi i planowanymi zadaniami klasy na nowy rok szkolny. Sprawy różne.
4. 15.30 – 16.00 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły, wybór nowych władz podsumowanie budżetu za rok szkolny 2016/2017, określenie wysokości składki na RR, określenie planu finansowego, omówienie regulaminu RR (ewentualnych zmian) i wstępnych wydatków na ślubowanie klasy I SP, wytypowanie przedstawicieli Rady Rodziców do pracy nad programem profilaktyczno – wychowawczym, wybór formy ubezpieczenia na nowy rok szkolny. Sprawy różne.
Liczymy na Państwa obecność
Anna Skrypoczka
dyrektor szkoły

Załącznik:
Komunikat w sprawie zebrania z Rodzicami 20.09.2017 r.

Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich zaprasza wszystkich wielbicieli poezji na spotkanie autorskie z Michałem Ostrowskim.
Piątek 8 września, godzina 12.50, sala numer 4.
Posłuchamy wierszy w wykonaniu uczniów gimnazjum i porozmawiamy z poetą nie tylko o poezji.
Po spotkaniu będzie można nabyć książki Autora z autografem.

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOWOZÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH
Informuję, że od dnia 04.09.2017 r.(dotyczy września 2017 r.) grafik dojazdu uczniów do szkoły przedstawiony jest w załączniku. Dowóz uczniów do szkoły na dzień 4 września 2017 r. zorganizowany jest zgodnie z podanym grafikiem (uczniowie przybywają do szkoły na godz. 8.00). Odjazd natomiast planowany jest o ok. godz. 10.30- 10.45.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz społeczność szkolna wraz z Pracownikami serdecznie zapraszają na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się 04 września 2017 r. (tj. w poniedziałek) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.
Przewidywany przebieg uroczystości:
1. Msza Święta w Kaplicy w Gawlikach Wielkich – godz. 8.00 – 8.45.
2. Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 – godz. 9.00 – 9.45 (sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich).
3. Spotkanie uczniów z wychowawcami klas  –  godz. 9.45 – 10.15.
4. Odjazd uczniów, rozejście się do domów – godz. ok. 10.15 – 10.30
Miło nam będzie gościć na uroczystości Rodziców, Absolwentów oraz  wszystkich Miłośników i Przyjaciół Naszej Szkoły,
Uprzejmie zapraszamy. Anna Skrypoczka, dyr. szkoły (KOMUNIKAT w załączeniu)

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
W związku z reformą oświaty informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego przysługuje już uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej jak również uczniom klasy II i III dotychczasowego gimnazjum. Projekty wykazów podręczników do każdej klasy znajdziecie Państwo w zakładce SZKOŁA - PODRĘCZNIKI. Wybór podręczników przez nauczycieli został dokonany na bazie wykazu podręczników zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej(obecnie na dzień 18.06.2017 r. wszystkie podręczniki obowiązujące w naszej szkole na rok 2017/2018 zostały już wpisane do wykazu MEN). Podręczniki podane w wykazie są opracowane w wersji projektu, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich zgodnie z zasadami określonymi w art. 22aa - 22ab ustawy z dnia 9 września 1991 r o systemie oświaty.
Jednocześnie informuję, że podręczniki i karty pracy do oddziału przedszkolnego oraz podręczniki/ćwiczenia do religii rodzice zakupują we własnym zakresie finansowym.
A. Skrypoczka


KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY KURSÓW NA DZIEŃ 23.06.2017 r.
Informuję, że dnia 23.06.2017 r. (zakończenie roku szkolnego 2016/2017) następuje zmiana kursów (dotyczy dojazdu i odjazdu uczniów Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci w tym dniu oraz w okresie wakacyjnym.
Dojazd do szkoły
7:50 Pietrasze
8:00 Gajrowskie
8:03 Orłowo
8:05 Łękuk Mały
8:10 Szczybały Orłowskie (k. Zajkowskich)
8:20 Szkoła
7:55 Czarnówka
8:30 Szczybały Orłowskie
8:35 Grądzkie
8:40 Gawliki Wlk. Kolonia – 8:45 szkoła
Odjazd ze szkoły
ok. godz. 12 – 12:10
(Godzina odjazdu uzależniona jest od czasu zakończenia uroczystości).
W przypadku jakichkolwiek sytuacji budzących wątpliwości proszę o kontakt pod numerem tel. 874212058

ORGANIZACJA DNIA DZIECKA 01.06.2017 r.(CZWARTEK)
1. Przyjad do szkoły zgodnie z załączonym planem dojazdu.
Gimnazjum
9.00 – 9.55 – "Festiwal Projektów" w kl. II Gimnazjum. Udział uczniów klasy VI SP, kl. I Gim. i kl. III Gimn.,Rodziców i zaproszonych Gości.
10. 00 – 10.15 – Słodka niespodzianka.
10.15 –10.30 - oficjalne rozpoczęcie Dnia Dziecka na boisku Orlik z udziałem zaproszonych Gości, rozdanie nagród konkursowych.
10.30 – 11.30 – Konkursy i zabawy sportowe na wesoło.
11.30 – 12.00 – ognisko, pieczenie kiełbasek i trochę warzywnych sałatek.
12.00 – 12.15 – ogłoszenie wyników zawodów sportowych.
12.15 – 13.15 – gry zespołowe, "Mecz Niespodzianka".
13.15 -13.20 – oficjalne zamknięcie Dnia Dziecka
13.20 – 13.50 – porządkowanie boiska.
13.50 – 14.10 – oczekiwanie na odjad autobusów
Szkoła Podstawowa
9.00 – 9.55 – gry, zabawy, łamigłówki. Spotkanie uczniów z wychowawcami klas (dotyczy kl. 0,I, II,III,IV, V)
10. 00 – 10.15 – Słodka niespodzianka.
10.15 –10.30 - oficjalne rozpoczęcie Dnia Dziecka na boisku Orlik z udziałem zaproszonych gości.
10.30 – 11.00 – Konkursy i zabawy sportowe na wesoło.
11.00 – 11.30 – ognisko, pieczenie kiełbasek, i trochę warzywnych sałatek, odpoczynek.
11.30 – 12.00 – gry i zabawy zespołowe
12.00 – 12.15 - ogłoszenie wyników konkursów.
12.15 – 12.30 – Mecz Niespodzianka.
12.30 – 12.40 – zakończenie organizacji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej, odjazd uczniów, rozejście się do domów.

01.06.2017 r. o godz. 9.00 i 11.00 rozpoczyna się także egzamin gimnazjalny w części humanistycznej organizowany w terminie dodatkowym.

PLAN DOWOZU UCZNIÓW DN. 01.06.2017 r.(KURS PORANNY)
7:50 Pietrasze
8:00   Gajrowskie
8:03  Orłowo
8:06  Łękuk Mały
8:10  Szczybały Orłowskie k.  Zajkowskich -   8:20 Szkoła
7:55  Czarnówka
8:30   Szczybały Orłowskie
8:35   Grądzkie
8:45 Gawliki Wlk. kolonia – 8:50 szkoła
GODZINY ODJAZDÓW NIE ZMIENIAJĄ SIĘ.

ZAPROSZENIE
W związku z planowanym spotkaniem z rodzicami „Otwarte drzwi” oraz potrzebą organizacji zakończenia roku szkolnego 2016/2017 serdecznie zapraszam Radę Rodziców Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich na posiedzenie członków RR dn. 18.05.2017 r. w godz. 1345 – 1430. Spotkanie odbędzie się w gabinecie dyrektora szkoły (pokój nr 108).
W programie spotkania:
Działania podjęte przez dyrektora szkoły w sprawach dydaktyczno – wychowawczych w II semestrze roku szkolnego 2016/2017.
Zwolnienia i wypadki uczniowskie, które miały miejsce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017.
Informacja Skarbnika o stanie konta Rady Rodziców na dzień 18.05.2017 r.
Informacja o wpłatach na konto Rady Rodziców na dzień 18.05.2017 r.
Planowane wydatki na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 i ich przeznaczenie (propozycje Rady Rodziców).
Sprawy różne.
Uprzejmie zapraszam. Anna Skrypoczka, dyr. szkołyKomunikat w sprawie spotkania z Rodzicami „Otwarte drzwi” 18.05.2017 r. (czwartek)
Informuję, że spotkanie „Otwarte drzwi” odbędzie się w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich dn. 18.05.2017 r. w godz. 14.30 – 16.00 zgodnie z "Harmonogramem spotkań z rodzicami" na rok szkolny 2016/2017.
Dyżury nauczycieli według klas:
p. B. Wieliczko godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 27
p. E. Idek godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 11
p. O. Krupa godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 13
p. A. Gienieczko godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 14
p. B. Gutowska godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 3
p. D. Kurpiewska godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 114
p. J. Kozłowska godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 106
p. B. Szymborska godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 4
p. M. Waszkielewicz godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 113
p. R. Wieliczko godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 111
Pozostali nauczyciele będą pełnili dyżur w pokoju nauczycielskim.
Podczas spotkania otrzymają Państwo informacje nt:
1. Przewidywanych ocen końcowych uczniów na r. szk. 2016/2017.
2. Przewidywanych zagrożeń uczniów na koniec r. szk. 2016/2017.
3. Sukcesów uczniów oraz trudności i spraw wychowawczych, które pojawiły się od dn. 06.03.2017 r. do dn. 18.05.2017 r.
4. Organizacji dni wolnych w okresie 18.05.2017 r. - 22.06.2017 r.
5. Organizacji wycieczek, biwaków i wyjazdów realizowanych przez szkołę w okresie 18.05.2017 r. - 22.06.2017 r.
6. Innych spraw, które leżą w kompetencji wychowawców, nauczycieli i dyrektora szkoły.
                                       Uprzejmie zapraszam na spotkanie. (-) Anna Skrypoczka


"W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (01 kwietnia) oraz Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) biblioteka szkolna organizuje akcję pod hasłem "Podaruj bibliotece książkę". Szczegóły akcji w zamieszczonym poniżej komunikacie. Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do czynnego udziału. Organizator akcji - p. Ewa Petiuk, bibliotekarz szkolny"
Załącznik: Komunikat


SZANOWNI PAŃSTWO!
W związku z potrzebą przekazania Państwu informacji na temat spraw edukacyjno - wychowawczych informuję, że spotkanie z Rodzicami odbędzie się 06.04.2017 r. (tj. w czwartek) według programu zamieszczonego w załączniku. Serdecznie zapraszam.
Anna Skrypoczka
dyr. szkoły

Zał.
Komunikat w sprawie spotkania Otwarte drzwi 06.04.2017 r.

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY AUTOBUSÓW W ZAKRESIE ODWOŻENIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GAWLIKACH WIELKICH
Szanowni Państwo! Z dniem 03.04.2017 r. (tj. od poniedziałku) zmienia się czas odwożenia uczniów Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich według załączonego grafiku. Proszę o zapoznanie się z informacją ze względu na bezpieczny odbiór dziecka ze szkoły lub przystanku autobusowego.
Z poważaniem
Anna Skrypoczka
dyrektor szkoły


ZMIANA PLANU LEKCJI OD 06.02.2017 r.
W związku z rozpoczęciem nowego semestru r. szk. 2016/2017 od dnia 06.02.2017 r. zmienia się "Plan zajęć w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich". Wszystkich zainteresowanych zapraszam na "Stronę główną"do analizowania zapisów. Informuję jednocześnie, że nie ulega zmianie grafik dojazdów autobusów szkolnych.
A. Skrypoczka, dyr. szkoły

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego