Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Komunikaty

Wiadomości

Szanowni Państwo,
zgodnie z potrzebami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 06 kwietnia 2020 r. - 08 kwietnia 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci nadal będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasy 0 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 1 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 2 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 3 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 4 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 5 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 6 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 7 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 8 06.04.-08.04.2020 r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z potrzebami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 30 marca 2020 r. - 03 kwietnia 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci nadal będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni.

Plan pracy klasa 0 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa I 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa II 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa III 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa IV 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa V 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa VI 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa VII 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa VIII 30.03-03.04.2020 r.

Szanowni Państwo!
W związku z zagrożeniem COVID-19 od dn. 26 marca 2020 r. do odwołania ograniczamy funkcjonowanie szkoły. Brama będzie zamknięta. Kontakt ze szkołą poprzez wejście główne w godz. 9.00 – 12.00. Prosimy o 3-krotny dzwonek i oczekiwanie na otwarcie drzwi. Pojawi się pracownik szkoły w celu obsługi klienta z zachowaniem bezpiecznej strefy.
Za utrudnienia przepraszamy.
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Szanowni Państwo,
zgodnie z potrzebami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 25 marca 2020 r. - 27 marca 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni.

Plan pracy klasa 0 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa I 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa II 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa III 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa IV 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa V 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa VI 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa VII 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa VIII 25.03-27.03.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7 dyrektora Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich z dn. 24 marca 2020 r.
ZARZĄDZENIE nr 6 dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 12 marca 2020 r.
Szanowni Państwo!
W związku z zagrożeniem epidemicznym i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jako dyrektor szkoły informuję, że od dn. 25 marca 2020 r. (tzn. od środy) rozpoczyna się obowiązkowa realizacja podstawy programowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odbieranie informacji w dzienniku elektronicznym i innych formach zdalnych jest obowiązkowe przez uczniów. Będzie także monitorowana frekwencja uczniów po kontakcie z Państwem jako rodzicami. Dodatkowo informuję, że cały czas udostępniamy Państwu aktualne loginy i hasła do dziennika elektronicznego w czasie pracy szkoły, tzn. w godz. 8.00 - 13.00 (tel. 874212058 - prosimy o  kontakt tych z Państwa, którzy mają nieaktualne hasła lub ich nie posiadają). Prosimy, by Państwa dzieci potraktowały realizację zajęć w sposób odpowiedzialny, bo taki obowiązek nakładają na nas przepisy oświatowe. Z góry dziękuję za dotychczasową współpracę, bo wiem, że do tej pory wielu uczniów realizowało zadane prace bardzo systematycznie. Proszę jednocześnie o zapoznanie się z poniższym zarządzeniem dyrektora szkoły w celu sprawniejszej realizacji zadań edukacyjnych. Dodatkowo zaznaczę, że będziecie Państwo otrzymywać informacje o tym, co powinny realizować Wasze dzieci w ciągu kolejnych dni, tygodni. Pierwsza informacja pojawi się już jutro i zostanie ona przesłana przez wychowawców klas oraz dodatkowo przez dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym.
Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, licząc na współpracę i zrozumienie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

ZARZĄDZENIE nr 6/2019
dyrektora szkoły z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 ustęp 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dz. U. 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w terminach:
1. 07 stycznia 2020 r. (wtorek) 1. dzień świąt Bożego Narodzenia w obrządku wschodnim  - §5 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.)
2. 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) 1. dzień egzaminu ósmoklasisty - §5 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
3. 22 kwietnia 2020 r. (środa) 2. dzień egzaminu ósmoklasisty - §5 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
4. 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) 3. dzień egzaminu ósmoklasisty - §5 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
5. 12 czerwca 2020 r. (piątek) – piątek po Bożym Ciele - §5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
6. 25 czerwca 2020 r. (czwartek) – przeddzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020 - §5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

§ 2
Dyrektor w dniach wolnych od lekcji  przedstawia plan zajęć wychowawczo – opiekuńczych
organizowanych w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Dyrektor szkoły  poinformuje uczniów i rodziców  na tydzień przed dniem wolnym
o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tzn. 27 września 2019 r.

Anna Skrypoczka
(dyrektor szkoły)

Komunikat w sprawie wysokości składki na konto Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
Dnia 24 września 2019 r. odbyło się I spotkanie Rady Rodziców naszej szkoły. Członkowie Rady Rodziców podjęli uchwałę w sprawie ustalenia składki na Konto Rady Rodziców na obecny rok szkolny 2019/2020. Kwota ustalona wynosi:
1. 20,00 zł za 1., 2., i 3. dziecko uczące się w szkole.
2. 4. i kolejne dziecko w rodzinie zwolnione jest z opłat.
Komunikat w sprawie wyborów do Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
24 września 2019 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, podczas którego dokonano wyborów do Prezydium Rady Rodziców. W roku szkolnym 2019/20120 Radę Rodziców będą reprezentować:
1. Pani Anna Siekaniec - przewodnicząca Rady Rodziców,
2. Pani Agnieszka Meus - Naszkiewicz - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców,
3. Pani Dorota Malesa - sekretarz Rady Rodziców,
4. Pani Iwona Piekarz - skarbnik Rady Rodziców.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2019/2020
Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!
W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2019/2020 informuję, że podręczniki i ć‌wiczenia od 02 września 2019 r. będą wypożyczane przez uczniów z biblioteki szkolnej wzorem roku poprzedniego. Oprócz wychowania przedszkolnego i religii uczniowie otrzymają bezpłatne egzemplarze książek i materiałów ćwiczeniowych do każdej klasy. W związku z powyższym Rodzice nie ponoszą kosztów zakupu. Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/20120 znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: SZKOŁA - PODRĘCZNIKI. Jednocześnie informuję, że Rodziców obowiązuje zakup zeszytów i innych pomocy niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania danego przedmiotu podanym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOJAZDU UCZNIÓW NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 - 19 czerwca 2019 r. (środa)
I. Dowóz do szkoły w dniu 19.06.2019 r.
8:00 Pietrasze
8:05 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Kordowskich)
8:15 Gajrowskie
8:18 Orłowo
8:20 Łękuk Mały
8:25 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Zajkowskich)
8:26 Szczybały Orł. (obok domu p. Baryła)
8:30 Szczybały Orłowskie
8:35 Grądzkie
8:40 Gawliki Wlk. Kolonia - 8:45 szkoła
8:50 Czarnówka
II. Odwiezienie uczniów ze szkoły do domów w dniu 19.06.2019 r.
Podstawienie autobusu godz. 11.45. Odjazd może rozpocząć się ok. godz. 12.00.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH
Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: SZKOŁA-DOKUMENTY-PROCEDURY został zamieszczony dokument, pt. "Sytuacje trudne i kryzysowe w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich - procedury" zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dn. 28.05.2019 r. Proszę o zapoznanie się z dokumentem, który wskazuje, w jaki sposób pracownicy Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich będą reagować w każdej trudnej sytuacji w celu zachowania bezpieczeństwa w szkole w sytuacji kryzysowej we współpracy z rodzicami i instytucjami. Dodatkowo wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z procedurami podczas zajęć z wychowawcą w terminie do dn. 31.05.2019 r.
Informuję także Państwa, że na budynku szkoły przed wejściem głównym będzie zamocowana anonimowa skrzynka na sygnały od Państwa w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami. Do niej będziecie mogli Państwo przekazywać ważne informacje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, w tym wskazywać sytuacje trudne i kryzysowe. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do współpracy.
Z poważaniem
A. Skrypoczka

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI GMINNYCH OBCHODÓW DNI RODZINY 2019 pod hasłem: "DOBRE RELACJE SIŁĄ RODZINY"
Szanowni Państwo!
Informuję, że w tym roku uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć we wspólnych obchodach Dni Rodziny 2019 r. Tego dnia, tzn. 31.05.2019 r. (piątek) uczniowie przyjeżdżają do szkoły zgodnie z codziennym grafikiem. Do Wydmin dojedziemy z podziałem na 2 grupy: 8:20 – I grupa (kl. 0 – IV), 8:45 – II grupa (kl. V – VIII sp i kl. III gim.). Rano uczniów przed wyjazdem czeka „zimna” niespodzianka ufundowana przez dyrektora szkoły. W godz. 9.00 : 13.00 będą odbywały się „Rodzinne Dni Dziecka – Stadion Gminny”, w tym:  kreatywne zabawy z maluchami: malowanie buziek, zabawa z chustą Klanza, wystrzał z turbiną – przechodzenie pod liną, PODWODNY ŚWIAT – malowanie na folii streczowej – zabawy literackie – gry planszowe – zmagania szachowe – miasteczko rowerowe – „Wydmińskie” rozgrywki pingpongowe na hali sportowej a ponadto:, turniej mini piłki nożnej FUNino CUP 2019, Troje dzieci w wieku 9 -12 lat (klasy 2-5 SP) + rodzic (członek rodziny) oraz inne atrakcje tj. próba sił jazdy w alkogoglach – strefa KPP Policji i OSP Wydminy – pokaz udzielania pierwszej pomocy), Strefa „KOMBAJNOWYCH’ leżaków – budowanie kartonowych Wydmin, ścianka wspinaczkowa, bufet owocowy, fabryka pompowania balonów, godz. 11.00 – Wręczenie nagród laureatom konkursu plastyczno – manualnego, godz. 12.00 – pokaz fitness, godz. 13. 00 – planowane zakończenie imprezy. Wyjazd uczniów z Wydmin: 12:15 – I grupa (kl. 0 – IV) – po przyjeździe do szkoły posiłek z sałatkowego baru, 12:40 – II grupa (kl. V – VIII i kl. III gimn.) oraz posiłek jw. Odwóz ze szkoły do domów będzie opóźniony i rozpocznie się ok. godz. 13:00. W zależności od ilości uczniów odbędzie się albo 1, albo 2 kursy.
Serdecznie zapraszamy do udziału także Rodziców naszych uczniów.
Z poważaniem A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI DNIA WOLNEGO - 02 maja 2019 r. (czwartek)
Informuję, że 02 maja 2019 r. (czwartek) zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich ustalony został dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie
nie jest sprawdzana w dzienniku.
Propozycja zajęć organizowanych w szkole dn. 02 maja 2019 r.
a. godz. 9.00 - 10.00 - spotkanie z plastyką, p. Anna Kruniewicz
b. godz. 10.00 - 11.00 - zajęcia taneczne, p. Svitlana Skowron
c. godz. 11.00 - 12.00 - gry planszowe i zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej, p. Teresa Kudraj
d. godz. 12.00 - 13.00 - zajęcia sportowe w sali gimnastycznej/boisku Orlik, p. Roman Sokalski
W czwartek 02 maja 2019 r. nie planuje się organizacji dożywiania i dowozu uczniów autobusem szkolnym.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR TVP OLSZTYN
Zapraszamy wszystkich chętnych, od lat 5-ciu do 105-ciu, Rodziców i ich Dzieci, Dziadków oraz Wnuków, tych, którzy cenią sobie ruch fizyczny, na amatorski, coroczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar TVP Olsztyn. Zapewniamy sprzęt sportowy, właściwą organizację oraz napoje chłodzące. Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Termin: 14 kwietnia 2019, godz. 10.30 – 13.30. Organizatorzy: UKS Orły

Komunikat w sprawie organizacji zajęć w dniach 10 kwietnia 2019 r. (środa) i 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) i 12 kwietnia 2019 r. (piątek). Dni wolne dla uczniów zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 r. dyrektora oraz na podstawie wiosennej przerwy świątecznej.
W związku z trwającą w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich akcją strajkową ogłoszoną przez ZNP informuję, że na czas egzaminów gimnazjalnych zawieszam zajęcia edukacyjne. Na terenie szkoły prowadzone będą w ww. dniach zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zapewniające bezpieczeństwo. Uczniowie mogą skorzystać także z wyżywienia. Dojazdy zapewnione będą również zgodnie z rozkładem porannym. Odjazd planowany jest na godz. 12.40.
Jednocześnie informuję, że 12 kwietnia 2019 r. (piątek) ogłoszony jest przez dyrektora szkoły dniem wolnym od zajęć edukacyjnych Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie nie jest sprawdzana w dzienniku. W związku z organizowanym egzaminem ósmoklasisty (od 15 kwietnia 2019 r. – poniedziałek do 17 kwietnia 2019 r. - środa)  ww. dni są także dniami wolnymi. Kolejne dni wolne od zajęć edukacyjnych to wiosenna przerwa świąteczna. W szkole spotykamy się 24 kwietnia 2019 r. (środa) po świętach Wielkanocnych.
Za wszelkie utrudnienia związane z akcją strajkową przepraszam wszystkich Rodziców. Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zapewnionej opieki w domu, uczniowie otoczeni będą zajęciami wychowawczymi na terenie szkoły.
Z poważaniem
Anna Skrypoczka

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020.
Szanowni Państwo! Rodzice Uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej i kl. III Gimnazjum!
W załączniku przedstawiam informacje dotyczące "Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020". Ulotka opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiera informacje dotyczące:
1. Adresatów - absolwentów szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjów.
2. Kryteriów rekrutacji.
3. Zasad przyjmowania uczniów do szkoły w pierwszej kolejności.
4. Terminów egzaminu ósmoklasisty.
5. Terminów egzaminu gimnazjalnego.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.men.gov.pl/REKRUTACJA.
Zapraszam
A. Skrypoczka

DYPLOM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ ZA "REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ"
W piątek, 09 listopada 2018 r. o godz. 11.11 cała społeczność Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich (uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, a także zaproszeni goście) odśpiewała wspólnie hymn narodowy w ramach akcji "Rekord dla Niepodległej" w Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W podziękowaniu otrzymaliśmy miłe podziękowanie - dyplom od Pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej. Serdecznie dziękujemy.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY PLANU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH od 04.02.2019 r.
Informuję, że od 04 lutego 2019 r. zmienia się plan zajęć lekcyjnych. Pełna informacja w załączniku.

Plan zajęć

A. Skrypoczka
dyr. szkoły

FERIE ZIMOWE 2018/2019 W WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIM
Wakacje zimowe w województwie warmińsko - mazurskim rozpoczęły się 21.01.2019 r. i będą trwały do 01.02.2019 r.W szkole spotykamy się 04 lutego 2019 r. Życzę wszystkim śnieżnego i bezpiecznego wypoczynku oraz nabrania sił do dalszej pracy w II semstrze. Podczas zabaw zimowych zwróćcie uwagę na zasady bezpieczeństwa opisane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, które podaję poniżej.
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH - KOMUNIKAT ZE STRONY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI (źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/aktualnosci/50036,Bezpieczenstwo-podczas-ferii-zimowych.html)

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania:
1. Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną.
Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!
2. Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
3. Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
4. Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;
5. Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru;
6. Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
7. Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;
8. Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;
9. Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
10. Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
11. Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem;
12. Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
13. Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
14. Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.
15. Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.

KOMUNIKAT W SPRAWIE DNIA WOLNEGO - 07 stycznia 2019 r. (poniedziałek)
Informuję, że 07 stycznia 2019 r. (poniedziałek) zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27
września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich ustalony został dodatkowym dniem wolnym od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie
nie jest sprawdzana w dzienniku.
Propozycja zajęć organizowanych w szkole dn. 07 stycznia 2019 r.
a. godz. 9.00 – 10.00 – spotkanie w bibliotece szkolnej (czytanie i wypożyczanie nowości wydawniczych), zajęcia
według potrzeb i zainteresowań uczniów (językowe, teatralne, matematyczne, plastyczne, inne),
b. godz. 10.00 – 11.00 – zajęcia z interaktywnym monitorem dotykowym, inne według potrzeb uczniów,
c. godz. 11.00 – 12.00 – gry planszowe i zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej,
d. godz. 12.00 – 13.00 – zajęcia sportowe organizowane w sali gimnastycznej.
W poniedziałek, 07 stycznia 2019 r. nie planuje się organizacji dożywiania i dowozu uczniów autobusem szkolnym.
Z poważaniem
A. Skrypoczka

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2018
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie klasy VIII zostali zgłoszeni do diagnozy w zakresie egzaminu ósmoklasisty.
Termin przeprowadzenia diagnozy z Nową Erą podaję poniżej:

język polski - 21 listopada 2018 r., godz. 9.00
matematyka - 22 listopada 2018 r., godz. 9.00
język angielski - 23 listopada 2018 r., godz. 9.00

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALISTY 2018
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie klasy III gimnazjum zostali zgłoszeni do diagnozy w zakresie egzaminu
gimnazjalnego. Termin przeprowadzenia diagnozy z Nową Erą podaję poniżej:

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA − 28 listopada 2018 r.
Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00
Z zakresu języka polskiego - godz. 11.00
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA –  29 listopada 2018 r.
Z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00
Z zakresu matematyki - godz. 11.00
JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI  –  30 listopada 2018 r.
Na poziomie podstawowym - godz. 9.00
Na poziomie rozszerzonym - godz. 11.00

NFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH, 09.11.2018 r. (piątek)
09 listopada 2018 r. (tj. w piątek) w związku z organizacją 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ zajęcia lekcyjne będą skrócone według harmonogramu:
1. Lekcja 8.00 - 8.30
1. Przerwa 8.30 - 8.35
2. Lekcja  8.35 - 9.05
2. Przerwa 9.05 - 9.10
3. Lekcja 9.10 - 9.40
3. Przerwa 9.40  - 9.50
4. Lekcja 9.50 - 10.15
4. Przerwa 10.15 - 10.35 (posiłek)
5. Lekcja 10.35 - 11.00
Spotkanie w sali widowiskowej na uroczystej akademii według planu:
a. godz. 11.00 – powitanie.
b. godz. 11.11 - wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.
c. godz. 11.15 - kącik literatury niepodległościowej i koncert pieśni patriotycznych.
d. godz. 12.00 – słów kilka o 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę – przemówienia Gości.
e. godz. 12.15 – zakończenie uroczystości, pożegnanie.
Odjazd uczniów z młodszych klas odbędzie się o godz. 12.40 (uczniowie kl. 0 – VI). W zależności od ilości wolnych miejsc w autobusie odjazd uczniów będzie odbywał się sukcesywnie.
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE DNIA WOLNEGO - 02 listopada 2018 r. (piątek)
Informuję, że 02 listopada 2018 r. (piątek) zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich ustalony został dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie nie jest sprawdzana w dzienniku.
Propozycja zajęć organizowanych w szkole dn. 02 listopada 2018 r.
a. godz. 9.00 – 10.00 – spotkanie w bibliotece szkolnej (czytanie i wypożyczanie nowości wydawniczych).
b. godz. 10.00 – 11.00 – zajęcia z interaktywnym monitorem dotykowym.
c. godz. 11.00 – 12.00 – gry planszowe i zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej.
d. godz. 12.00 – 13.00 – zajęcia dowolne organizowane według potrzeb uczniów i nauczycieli.
W piątek 02 listopada 2018 r. nie planuje się organizacji dożywiania i dowozu uczniów autobusem szkolnym.
Z poważaniem
A. Skrypoczka

KONKURS NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
W związku z faktem, że na konkurs ogłoszony w r. szk. 2017/2018 wpłynęła niewielka ilość prac Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich ponownie zaprasza wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH.
Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone są w załączniku pod hasłem: Konkurs na Logo Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa dn. 07 listopada 2018 r.
Serdecznie zapraszam.
Anna Skrypoczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH, 12.10.2018 r. (piątek)
12 października 2018 r. (tj. w piątek) w związku z organizacją Dnia Edukacji Narodowej zajęcia lekcyjne będą skrócone według harmonogramu:
1. Lekcja 8.00 - 8.30
1. Przerwa 8.30 - 8.35
2. Lekcja  8.35 - 9.05
2. Przerwa 9.05 - 9.10
3. Lekcja 9.10 - 9.40
3. Przerwa 9.40  - 9.50
4. Lekcja 9.50 - 10.15
4. Przerwa 10.15 - 10.35 (poczęstunek w szkolnej stołówce)
5. Lekcja 10.35 - 11.00
Godz. 11.00 - spotkanie w sali widowiskowej na uroczystej akademii)
Przebieg uroczystości z okazji DEN:
a. Powitanie uczestników spotkania. Przemówienia Gości.
b. Ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Pasowanie na ucznia.
c. Artystyczny humor sceniczny Samorządu Uczniowskiego.
d. Życzenia. Nagrody. Podziękowania.
e. Otwarcie Projektu Aktywna Tablica - pokaz funkcjonowania monitorów dotykowych.
Odjazd uczniów zostanie uzgodniony z Przewoźnikiem i podany do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu.
Serdecznie zapraszamy.
A. Skrypoczka, dyrektor szkoły

ZARZĄDZENIE nr 7/2018
dyrektora szkoły
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019
w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 ustęp 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w terminach:
1. 02 listopada 2018 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
2. 07 stycznia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 2 rozporządzenia).
3. 12 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
4. 15 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
5. 16 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
6. 17 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
7. 02 maja 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
§ 2
Szkoła w dniach wolnych od lekcji organizuje się zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Szkoła poinformuje uczniów i rodziców  na tydzień przed dniem wolnym o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tzn. 27 września 2018 r.
Dyrektor szkoły
Anna Skrypoczka

ROZKŁAD  JAZDY  AUTOBUSÓW  SZKOLNYCH WAŻNY OD    04.09.2018
Szkoła Podstawowa  GAWLIKI WIELKIE                 
7:00   Gajrowskie
7:03  Orłowo
7:05  Łękuk Mały  
7:10  Szczybały Orłowskie  (k. P.  Zajkowskich)
7:11 Szczybały Orłowskie (k. P. Suchoronczak)   
7:12 Szczybały Orłowskie (k. P. Kordowskiej)
7:20 Szkoła Gawliki Wielkie    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7:20 Czarnówka - 7:30  Pietrasze - 7:35  Szkoła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7:30   Szczybały Orłowskie   
7:33   Grądzkie  
7:40   Gawliki Wlk.  kolonia  - 7:50 Szkoła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODWOZY
12:40    Szkoła - Gawliki Wielkie kolonia - Grądzkie - Szczybały Orłowskie – Szczybały Orłowskie k. P. Suchoronczak ok. godz. 13:00 - Łękuk Mały – Orłowo – Gajrowskie –Szczybały Orłowskie k. P. Kordowskich ok.  godz. 13:25
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13:45    Szkoła - Czarnówka - Pietrasze
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14:30    Szkoła - Czarnówka
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14:40    Szkoła - Gawliki Wlk.  kolonia - Grądzkie - Szczybały Orłowskie – Szczybały Orłowskie k. P. Suchoronczak ok. godz. 14:57 - Łękuk  Mały    – Orłowo - Gajrowskie –Szczybały Orłowskie k. P. Kordowskich ok. godz. 15:15 – Pietrasze

Rozkład jazdy opracowany przez firmę przewozową PKiZ Lelo

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOJAZDU UCZNIÓW DO SZKOŁY DN. 03 WRZEŚNIA 2018 r.
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

I. Dowóz do szkoły w dniu 03.09.2018 r.
8:00 Pietrasze
8:05 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Kordowskich)
8:15 Gajrowskie
8:18 Orłowo
8:20 Łękuk Mały
8:25 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Zajkowskich)
8:26 Szczybały Orł. (obok domu p. Suchorończak)
8:30 Szczybały Orłowskie
8:35 Grądzkie
8:40 Gawliki Wlk. Kolonia - 8:45 szkoła
8:50 Czarnówka
II. Odwiezienie uczniów ze szkoły do domu w dniu 03.09.2018
Podstawienie autobusu godz. 11.30.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2018/2019
Drodzy Uczniowie! Szanowni Państwo!
W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2018/2019 informuję, że podręczniki i ć‌wiczenia od 03 września 2018 r. będą wypożyczane przez uczniów z biblioteki szkolnej wzorem roku poprzedniego. Oprócz wychowania przedszkolnego i religii uczniowie otrzymają bezpłatne egzemplarze książek i materiałów ćwiczeniowych do każdej klasy. W związku z powyższym Rodzice nie ponoszą kosztów zakupu. Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019 znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: SZKOŁA - PODRĘCZNIKI.

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKRÓCONYCH LEKCJI I ZMIANY KURSÓW AUTOBUSU NA DZIEŃ 21.06.2018 r. CZWARTEK
Dnia 21.06.2018 r. (czwartek) planowane są skrócone lekcje zgodnie z podanym poniżej grafikiem.
8.00 - 8.30 - I lekcja
8.30 - 8.35 - I przerwa
8.35 - 9.05 - II lekcja
9.05 - 9.10 - II przerwa
9.10 - 9.40 - III lekcja
9.40 - 9.50 - III przerwa
9.50 - 10.20 - IV lekcja
10.20 - 10.35 - IV przerwa
10.35 - 11.05 - V lekcja
Odjazd: Czarnówka - 11.05
Odjazd: pozostałe miejscowości od godz. 11.15 (planowany jest 1 kurs).
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE KURSÓW AUTOBUSU NA DZIEŃ 22.06.2018 r. PIĄTEK (ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018)
Dowóz do Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich w dniu 22.06.2018 r.
8:00 Pietrasze
8:15 Gajrowskie
8:18 Orłowo
8:20 Łękuk Mały
8:25 Szczybały Orłowskie (obok Państwa Zajkowskich)
8:30 Szczybały Orłowskie
8:35 Grądzkie
8:40 Gawliki Wlk. Kolonia – 8:45 szkoła
8:50 Czarnówka
Odwóz ze Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich w dniu 22.06.2018 r. - podstawienie autobusu godz. 11:50. Planowany odjazd - godz. 12.00.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego